Afd. 2: Renove­ring i Søvangen atter udskudt

Afdeling 2 – Søvangen

Næsten som at starte forfra

Licitation annulleret

For et år siden gennemførtes licitationen, og tilbudsfristen blev efter flere udsættelser fastsat til sidst i februar 2020. Entreprenørernes vedståelsesperiode blev forlænget ud over det sædvanlige; men den 4. december 2020 modtog alle afdelingens beboere et nyhedsbrev med besked om, at hele licitationen var annulleret. Om alt går vel, forventes der nu ny byggestart i slutningen af året, altså 2021.

Erfaringerne fra Hans Brogesparken

Udsættelsen skyldes først og fremmest de indhøstede erfaringer fra renoveringen af Hans Brogesparken, hvor udførelsen af en på mange måder tilsvarende renovering blev påbegyndt i januar 2020 og stadig pågår.

For at undgå en uforholdsmæssig stor mængde ekstra arbejder — ud over det til licitationen udarbejdede projekt — skal der udføres flere undersøgelser i Søvangen, og resultaterne heraf skal indarbejdes i projektet.

Mangler og utilstrækkeligheder i projektet

Der skal gennemføres flere geotekniske undersøgelser/prøveudgravninger for at klarlægge, hvad der gemmer sig i undergrunden, og afklare fundamenternes dybder og andre forhold som for eksempel placering af brønde og kloakledninger.
Der skal udføres flere registreringer indvendigt i boliger, tagrum og kældre.

Miljøforhold og skimmelforekomster skal undersøges. Resultaterne heraf og erfaringerne fra Hans Brogesparken skal så indarbejdes i projektet.

De afledte økonomiske konsekvenser skal også indarbejdes og afklares med Landsbyggefonden, hvorefter udbud og licitation kan gennemføres. Endelig godkendelse heraf hos kommune og Landsbyggefond forventes så at foreligge i løbet af efteråret 2021.

Afdelingsbestyrelsens engagement

Som følge af den besluttede revision af projektet blev der fastsat en fornyet projektgennemgang i afdelingsbestyrelsen. Dette skulle ske i begyndelsen af 2021 i temaopdelte møder hver 14. dag efterfulgt af en samlet opsamling i møde den 17. marts 2021. Indtil nu er 2 møder aflyst på grund af covid-19-situationen.

Det er også aftalt, at afdelingsbestyrelsen vil få det samlede og meget omfattende reviderede projektmateriale med alle entreprisebeskrivelserne til orientering og eventuel kommentering.

Projektledelsen

Boligforeningens egen projektledelse, der blandt andet skal styre de projekterende ingeniører og arkitekter og tilsynet på byggepladsen, er udvidet med yderligere en projektmedarbejder. Når de eksterne rådgivere hidtil ikke har formået at stille med et forsvarligt projekt, er der for en lægmand at se nok også grund til en styrkelse af boligforeningens egen indsats for at holde disse rådgivere i ørene.

Og det gælder alle deres opgaver fra den 10 år gamle tilstandsrapport til projektering og afsluttende garantisyn år efter arbejdets afslutning.

Der er tale om rådgiverudgifter til snesevis af millioner, så der synes at være god begrundelse for en konstruktiv evaluering af hele forløbet, når opgaven er løst.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data