Afd. 2: Renovering i Søvangen atter udskudt

Afdeling 2 – Søvangen

Næsten som at starte forfra

Af Laurits Bloch. Arkivfoto af Ib Sørensen

Licitation annulleret
For et år siden gennemførtes licitationen, og tilbudsfristen blev efter flere udsættelser fastsat til sidst i februar 2020. Entreprenørernes vedståelsesperiode blev forlænget ud over det sædvanlige; men den 4. december 2020 modtog alle afdelingens beboere et nyhedsbrev med besked om, at hele licitationen var annulleret. Om alt går vel, forventes der nu ny byggestart i slutningen af året, altså 2021.

Erfaringerne fra Hans Brogesparken
Udsættelsen skyldes først og fremmest de indhøstede erfaringer fra renoveringen af Hans Brogesparken, hvor udførelsen af en på mange måder tilsvarende renovering blev påbegyndt i januar 2020 og stadig pågår.

For at undgå en uforholdsmæssig stor mængde ekstra arbejder — ud over det til licitationen udarbejdede projekt — skal der udføres flere undersøgelser i Søvangen, og resultaterne heraf skal indarbejdes i projektet.

Mangler og utilstrækkeligheder i projektet
Der skal gennemføres flere geotekniske undersøgelser/prøveudgravninger for at klarlægge, hvad der gemmer sig i undergrunden, og afklare fundamenternes dybder og andre forhold som for eksempel placering af brønde og kloakledninger.
Der skal udføres flere registreringer indvendigt i boliger, tagrum og kældre.

Miljøforhold og skimmelforekomster skal undersøges. Resultaterne heraf og erfaringerne fra Hans Brogesparken skal så indarbejdes i projektet.

De afledte økonomiske konsekvenser skal også indarbejdes og afklares med Landsbyggefonden, hvorefter udbud og licitation kan gennemføres. Endelig godkendelse heraf hos kommune og Landsbyggefond forventes så at foreligge i løbet af efteråret 2021.

Afdelingsbestyrelsens engagement
Som følge af den besluttede revision af projektet blev der fastsat en fornyet projektgennemgang i afdelingsbestyrelsen. Dette skulle ske i begyndelsen af 2021 i temaopdelte møder hver 14. dag efterfulgt af en samlet opsamling i møde den 17. marts 2021. Indtil nu er 2 møder aflyst på grund af covid-19-situationen.

Det er også aftalt, at afdelingsbestyrelsen vil få det samlede og meget omfattende reviderede projektmateriale med alle entreprisebeskrivelserne til orientering og eventuel kommentering.

Projektledelsen
Boligforeningens egen projektledelse, der blandt andet skal styre de projekterende ingeniører og arkitekter og tilsynet på byggepladsen, er udvidet med yderligere en projektmedarbejder. Når de eksterne rådgivere hidtil ikke har formået at stille med et forsvarligt projekt, er der for en lægmand at se nok også grund til en styrkelse af boligforeningens egen indsats for at holde disse rådgivere i ørene.

Og det gælder alle deres opgaver fra den 10 år gamle tilstandsrapport til projektering og afsluttende garantisyn år efter arbejdets afslutning.

Der er tale om rådgiverudgifter til snesevis af millioner, så der synes at være god begrundelse for en konstruktiv evaluering af hele forløbet, når opgaven er løst.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt