Afd. 2: Renove­ringen i Søvangen skrider fremad

Afdeling 2 – Søvangen

Projektgennemgangen fortsætter med faste ugentlige møder

Det trækker ud med ændringer i de sidste detaljer for renoveringen af etagehusenes 374 lejligheder, men de fleste forhold er færdigbehandlet med enkelte detajleændringer.

Bestyrelsen fastholder valget af mursten, som den nu opførte prøvemur ved servicecentret. Teknikkassen med videre til ventilationsanlægget placeres over et nyt nedsænket loft i entreerne, og for en del lejligheders vedkommende også med kanalgennemgang over det eksisterende nedsænkede loft i badeværelserne.

De nye altandøre skal være bredere og udadgående. Døren flyttes derfor ind i karnappen, og bliver en del af det nye vinduesparti, der vil fremstå som et fra loft til gulv vindue. Den nuværende døråbning bliver ændret til en høj vinduesniche. Altanernes betonbrystningers overkant er indarbejdet så lav som muligt, tæt på den eksisterende højde for at bevare bedst mulige udsigt. Der er kun få mindre uafklarede spørgsmål.

På hjørnet af Louisevej og Anettevej blev der i 2018 opført fem mure med forskellige murstenstyper og fugninger, som beboerne skulle vælge imellem.

Etplanshusene – 70 boliger

Der er nu for alvor taget hul på den del af projektet, der omfatter husene. Her er arbejderne langt mere omfattende end for etagehusboligerne, og da der er mange forskellige hustyper, er der mange detaljer, der skal gennemgås.

Indendørsarbejderne, justering af vinduesplaceringer og vægbehandlingen er blot enkelte eksempler på detaljer, der behandles indgående. Det imødeses, at denne gennemgang bliver noget tungere end gældende for etagehusene.

Særligt om haverne

Mange af husene har været beboet af de samme personer i rigtigt mange år, og mange er godt oppe i årene. Beboerne har oparbejdet stærke følelser for haverne, da der for manges vedkommende gennem snesevis af år er investeret mange kræfter og penge i beplantninger, udestuer, markiser, terrasser, skure og meget mere.

Forud for renoveringen i klynge- og rækkehusene skal alt i forhaverne på nordsiden af husene fjernes, og i baghaverne på sydsiderne anses det for tiden for de flestes vedkommende at være mellem halvdelen og to tredjedele af haverne, der skal fjernes. Da både huse og haver i enfamiliehusene på Brabrand Skovvej er større, er der mængdemæssigt endnu mere, der skal fjernes.

Af plantearbejder agter projektet, som det indledningsvist blev forelagt for nyligt, kun at medtage græs og hække, hvilket er mindre end de forventninger, som beboerne tidligere er stillet i udsigt, og som i øvrigt blev lagt til grund for beslutningen om renoveringen den 15. december 2016 jævnfør de da stillede spørgsmål og meddelte svar.

Det gælder for den skitserede genetablering af terrasser, hvor der ikke er tilgodeset et tilfredsstillende areal for de fleste. Uanset hvad drøftelserne nu ender op med, er der ingen tvivl om, at det bliver en svær tid for beboerne at komme igennem.

Økonomi

Åbenhed omkring både detaljer og helheden i økonomien i et stort renoveringsprojekt til en del hundrede millioner kroner vil af indlysende grunde være problematisk.
Når arbejdet udbydes i licitation, vil et offentligt kendt budgettal i sig selv kunne indebære en opskruning af licitationspriserne på arbejderne. Den nuværende projektgennemgang har til formål at foretage ændringer i projektet, blandt andet som følge af de indhøstede erfaringer fra renoveringen af afdeling 1, Hans Brogesparken.

Der skal så findes besparelser eller flere penge for at finansiere fordyrende projektændringer. Hertil kommer, at en økonomisk ansvarlig bygherre skal undgå fråds og unødvendige omkostninger og derfor hele tiden være fokuseret på mulige udgiftsreduktioner.

Dette indebærer, at bestyrelsen i den igangværende projektgennemgang bliver konfronteret med overvejelser om besparelser, der ofte rammer forhold, som vi ved, at beboerne både har prioriteret højt og også taget for givet, at de blev indeholdt i projektet: ”Kan vi spare nogle millioner på dit eller dat? osv.”

I byggeudvalg/bestyrelse kræver den pågående projektgennemgang derfor, at der konstant fokuseres på mange detaljer for at bevare de dele af projektet, der er fundet vigtige for beboerne. Og dette skal ske i en fase, hvor afdelingen formelt set kun er høringspart, og ikke beslutningstager. Renoveringsbeslutningen blev taget af afdelingsmødet i 2016.

Krav om samarbejde

For at vi beboere kan blive tilfredse med resultatet af renoveringen, kræves der et effektivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og boligforeningens teknikere og mellem disse teknikere og de eksterne rådgivere. Og hele tiden skal vi være parate til at kæmpe ”med næb og klør” for de forhold, som vi mener, er vigtige for beboerne, og hidtil er det sket i en konstruktiv og god ånd.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data