Afd. 2: Renove­ring i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Nu er revisionen af projektet endelig gået i gang

Efter flere måneders udskydelse som følge af covid-19-situationen er første møde afholdt den 3. marts 2021 i den udvidede afdelingsbestyrelse, der udgør beboernes byggeudvalg. Som nødforanstaltning er det nu besluttet at gennemføre projektgennemgangen, der skal ligge til grund for arkitekternes og ingeniørernes projektrevision, som virtuelle ugentlige møder. I det første møde koncentrerede man sig om de enkelte lejligheder i etagehusene.

Sådan ser ventilationsanlægget ud, hvis det placeres i køkken og ikke i entré.

Sådan ser ventilationsanlægget ud, hvis det placeres i køkken og ikke i entré.

Ventilationsarbejderne

Det nye ventilationssystem har på en del møder givet anledning til mange overvejelser og drøftelser. Efter erfaringerne fra Hans Brogesparken overvejes ændringer i det nye lovkrævede ventilationssystem, hvor der i den enkelte lejlighed skal tages frisk luft ind udefra, der efter temperering fordeles ud i lejligheden. Den brugte luft føres tilbage og gennem en kanal op gennem lejlighederne og ud gennem taget. På foranledning af byggeudvalget har det været undersøgt, om dette luftafkast kunne placeres gennem de nu ikke benyttede affaldsskakter, hvilket har vist sig teknisk problematisk.

Processen var tænkt styret gennem en teknikkasse, der også skulle indeholde en emhætte, placeret over komfuret i boligernes køkken. Der skal føres nye luftkanaler fra denne teknikkasse og ud til og fra samtlige rum i lejligheden inklusive badeværelset. Disse kanaler bliver temmelig store og skal placeres under lofter langs væggene, og de skal opbygges således, at de kan virke i en rumindretning, der svarer til boligernes oprindelige ruminddeling.

I stedet overvejes en betydelig mere økonomisk løsning, som er gennemført i Hans Brogesparken, hvor teknikkassen placeres i entreen over et nyt forsænket loft. Herved afkortes længden og dermed massen af luftkanalerne betydeligt, og køkkenindretningen bliver mere fleksibel, når komfurplaceringen så ikke bliver fastlåst. Der er aftalt en besigtigelse af anlæggene i Hans Brogesparken, forinden endelig beslutning træffes.

Inddækningskasser, som skal udføres i mange rum, hvis anlægget ikke placeres i entréen.

Inddækningskasser, som skal udføres i mange rum, hvis anlægget ikke placeres i entréen.

Ventilationsanlæg over nedhængt loft i afdeling 1.

Ventilationsanlæg over nedhængt loft i afdeling 1.

Altaner og karnapper

Hidtil er det meningen, at placeringen af altandør forbliver uændret for at bevare bedste muligheder for placering af altanmøbler og møblering af karnappen med eksempelvis spisekrog. Samtidigt med den besluttede besigtigelse af Hans Brogesparken, hvor der er valgt en flytning af altanadgangen til selve karnapvæggen, besigtiges også denne indretning med henblik på overvejelse af en eventuel ændring.

Højden på den ugennemsigtige del af brystningen skal fortsat bevares uændret for ikke at forringe udsigten, og farven på betonelementerne skal fortsat bevares hvide og ikke grå, som set i Hans Brogesparken.

Råderetsarbejderne

Med beslutningen om renoveringen i december 2016 blev det også besluttet at foretage køkkenudskiftninger og delvis gulvudskiftning i alle lejligheder. Det sker under den kollektive råderet.

For alle senere indflyttede sker det i forbindelse med renoveringen; men for ældre lejemål kan beboerne vælge at udskyde disse arbejder til efter fraflytning af boligen. Der er udvalgt mulige gulvtyper, der kan beses i projektkontoret; men råderetskatalog for køkkenindretningen er endnu ikke færdigudarbejdet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • møde i afd.-bestyrelse
    Afd. 2: Renove­ring i Søvangen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data