Kort fra efterårets øvrige beboermøder

De sidste referater fra afdelingernes budgetmøder, som ikke nåede med i Skræppebladets novemberudgave

Af Helle Hansen – illustration (kun online) af Jesper Ankjær

Skræppebladets redaktion har i efteråret forsøgt at dække de fleste afdelingers beboermøder, men antallet af afdelinger i forhold til antallet af medlemmer på redaktionen har desværre ikke gjort det muligt.

I stedet har redaktionen kigget i referaterne fra de beboermøder, hvor der ikke var skribenter til stedet, og kort skrevet om størrelsen på de varslede huslejestigninger, hvem der er blevet valget samt et par af vigtigste emner fra afdelingernes dagsordner.

Husk, at alle afdelingernes beboermødereferater kan læses på www.bbbo.dk


Drejergården afdeling 8
Opført 1987/88
66 boliger
Huslejestigning 2,72 %
M2-pris 971 kr.

Afdelingen uden bestyrelse

Drejergården har ingen bestyrelse, men Leif Jensen er igen blevet valgt til kontaktperson for afdelingen på beboermødet, hvor 17 beboere mødte frem.

I Drejergården har de problemer med at holde varmen i lejlighederne, hvor temperaturen i stuerne er svær at få op over 18 grader. Men nu vil radiatorerne blive kigget efter, så problemet forhåbentligt kan løses. Afdelingen har også et beboerhus, som i dag er en udgift for afdelingen. Der vil blive arbejdet med forslag til nye udlejningspriser og lejeaftaler.


Hasselengen afdeling 15
Opført 1991/1992
136 boliger
Huslejestigning på 3,21 %
M2-pris 906 kr.

Solceller på Hasselengens beboerhus og kameraer på p-pladsen

I Hasselengen arbejdes der med planer om at lave forsøg med solceller på Fælleshuset i samarbejde med Hasselhøj afd. 7. Der er også et ønske om at få opsat videoovervågning på p-pladsen. Der indkaldes senere til et informationsmøde om begge dele.

Afdelingens nye molokker fungerer fint, men der er problemer med storskrald.

Sommerens Tysklandstur i samarbejde med Hasselhøj afløste sommerfesten. Turen var en succes, som vil blive forsøgt gentaget næste sommer.
Johanne Munkholm var på valg til afdelingsbestyrelsen, men er fraflyttet, og det lykkedes ikke at få valgt nogen. Der blev uddelt 24 stemmesedler ved mødet.


Skovhøj afdeling 23
Opført 2003
64 boliger
Huslejestigning 2,32 %
M2-pris 912 kr.

Mindre betaling til vedligehold i Skovhøj afd. 23

Lejlighedernes vinduespartier er meget utætte, og det koster godt 1,4 millioner kroner at udbedre utæthederne. Udgiften forsøges afviklet, ved at betalingen foregår over ti år, samtidig med at der sendes en ansøgning af sted til Byggeskadefonden.

Et forslag fra Grethe Poulsen om at nedsætte beløbet til indvendig vedligeholdelse blev efter en lille ændring vedtaget, således at der i 2013 kun skal betales 15 kroner pr. m2 om måneden.

Benny Pedersen, Flemming Søgaard Jensen og Freddy Werner blev valgt til bestyrelsen uden afstemning. Freddy Werner blev også valgt som afdelingens repræsentant i FAS, mens Hans Nikolajsen blev afdelingens repræsentant i Skræppebladets redaktion.
Der blev udleveret 40 stemmesedler ved mødet.


Skovhøj afdeling 24
Opført 2004
80 boliger
Huslejestigningen er på 2,41%
M2-pris 897 kr.

Beboere i Skovhøj afd. 24 skal selv svinge sneskovlen
Beboermødet vedtog et forslag fra afdelingsbestyrelsen om, at beboerne i vinterhalvåret selv har ansvaret for snerydning på repos, trappe og flisegang. Det fordeles, så beboere, der bor til venstre, har ansvaret for snerydning i ulige uge, mens de, der bor til højre, skal have fat i skovlen, hvis det sner i lige uger.

Beboerne blev desuden orienteret om, at der formentlig snart er en løsning på vej i den mangeårige strid med Aarhus Omegn om Fælleshuset. Der blev også der rejst spørgsmål om de forholdsvis mange tomme lejligheder og en flytteprocent, som nærmer sig de 40. En udfordring, som der er opmærksomhed på.

Anette Kjærsgaard og Claus Bech blev valgt uden afstemning. Anette Kjærsgaard blev også valgt til FAS. Der blev udleveret 40 stemmesedler ved mødet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt