Udgifter til forbrug i lejligheden

Hvordan holder vi øje med det?

Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Udgifterne til fjernvarme, elektricitet, varmt og koldt vand er steget med raketfart igennem de seneste år. Herudover vil boligforeningen ændre på den månedlige opgørelse af varmeforbruget
Skræppebladets udsendte har besøgt regnskabschef Mogens Clingman og kontorassistent Saadia Khagiani for at høre, hvad det er, der sker.

Mogens Clingman fanget i et roligt øjeblik

Mogens Clingman fanget i et roligt øjeblik

Forbrugsudgifterne er store
De samlede udgifter til forbrug er store, set i forhold til huslejen. I Gellerupparken, (hvor det er værst), var huslejen i 2011 før boligstøtte 581 kr. pr. m2. I det samme år var fjernvarmeudgiften 110 kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til el, varmt og koldt vand.

Automatisk måling af forbruget
”Udgifterne til de såkaldte forbrugsafgifter opgøres forskelligt i boligforeningens forskellige afdelinger,” starter Mogens Clingman.

I afdelingerne i Gellerupområdet, Holmstrupområdet og Rødlundsparken er der forskellige former for automatisk måling af forbruget i afdelingerne, således at lejeren selv kan holde øje med sit forbrug. Der er forskel på, hvordan målinger aflæses af lejeren, og hvordan målingerne afleveres til EDB-systemerne.

Opsamlinger af målinger og rettelse af fejl
På de enkelte måleenheder kan lejeren selv aflæse og kontrollere sit forbrug. En gang om måneden opsamles målingerne fra målerne til et centralt system. Der kan forekomme fejl ved opsamlingen, men de kan og bliver rettet, fordi den lokale måleenhed indeholder de basale data.

Ændring af afregninger
Indtil nu har boligforeningen opgjort forbruget i den enkelte lejlighed hver måned. Informationen fremgår af huslejeafregningen. Det har vist sig, at denne afregning ikke bliver brugt af lejerne, og at der er mange fejlkilder, som senere bliver rettet. De kan ikke ses i den månedlige afregning, men når året er gået, er fejlene udlignet.

Derfor vil information om afregning fremover kun blive tilsendt én gang om året samt i forbindelse med flytninger.
Den tid, der spares, kan blandt andet anvendes til at forhøje kvaliteten af afregningerne.

A conto-betalingerne skal være mere præcise
Når der kun foretages endelig afregning en gang om året, bliver a conto-beløbet vigtigt. Ellers bliver der månedligt betalt for meget, eller slutopkrævningen bliver meget stor.

Derfor vil boligforeningen i foråret justere a conto-beløbet, så det bliver så rigtigt som muligt.

Er forbruget for lavt eller for stort
Det er den enkelte lejer, der har ansvaret for, at målinger er rigtige. Lejeren kan i princippet aflæse de lokale målinger og kontrollere sit forbrug, for eksempel om varmeforbruget er løbet løbsk, eller om toilettet løber. I praksis er det ikke ret mange, der gør det.

Brabrand Boligforening kontrollerer månedligt, om målerne er holdt op med at virke, eller om et forbrug er meget stort i forhold til det normale. Det sidste foregår ved hjælp af et kæmpe regneark, som i øjeblikket er ved at blive forbedret.

Systemerne kan blive bedre
”De systemer, boligforeningen bruger til at måle lejernes forbrug, kan blive bedre,” fortæller Mogens Clingman.

”For tiden afprøver vi et nyt system i Afdeling 3, Skovgårdsparken. Målesystemerne skal udskiftes i flere af vores lejligheder, fordi måleenhederne er blevet for gamle, og firmaet, der leverer supporten, er blevet for dyrt.”

”Med tiden vil vi gerne opnå, at vores lejere selv kan følge og analysere deres forbrug på deres egen pc eller iPhone.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt