Afd. 17: Højriisparken har godkendt forslag om individuel afregning af vandforbrug

Afdeling 17 – Højriisparken

Beretning bar præg af en ny stil i bestyrelsen, og der var få spørgsmål

Tekst Kirsten Hermansen, foto Kirsten Hermansen og Martin Krabbe

Af Højriisparkens 21 lejemål var kun 8 beboere dukket op til et møde, der hurtigt blev afviklet, idet der kun var få spørgsmål og ellers enighed hele vejen igennem.

Bestyrelsesmedlem Poul Kling aflægger den visuelle beretning via PowerPoint. Det var smukt klaret.

Bestyrelsesmedlem Poul Kling aflægger den visuelle beretning via PowerPoint. Det var smukt klaret.

Ny bestyrelse – ny stil
Bestyrelsen havde valgt ikke at have nogen formand, og den indledte årets beretning med de tørre tal, som at 13 beboere var fraflyttet, og 9 nye var indflyttet. Den nye stil indebar også mere information til beboerne i form af fire årlige nyhedsbreve og invitationer til summemøder, hvor beboerne kunne træffe bestyrelsen.

Af store begivenheder kunne nævnes, at afdelingen havde holdt en 20-års-jubilæumsfest med stor succes.

Af mindre begivenheder nævntes mange vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, og i 2017 er der planlagt større vedligeholdelsesarbejder, som der er sparet op til: Udskiftning af varmevekslere og koldtvandsmålere.

Huslejenedsættelser
Til varmtvands- og vandmålere samt varmevekslere skal der bruges kr. 607.000 i 2017, men beløbet bliver taget af de henlæggelser, der allerede i 2016 udgør i alt 3,8 mio. kr.

Samlet falder udgifterne i budgettet for 2017, og et regnskabsoverskud fra 2015 skal tilbage til beboerne. Det resulterer i en huslejenedsættelse på 56 kr. pr. m2, og det er en pæn huslejenedsættelse.

Overgang til individuel afregning af vandforbrug
Forslaget er stillet af administrationen og anbefalet af bestyrelsen, og det blev vedtaget uden bemærkninger.

Når udgiften til vand i 2017 bliver pillet ud af budgettet, medfører det en yderligere huslejenedsættelse. I stedet bliver der opkrævet et tilsvarende a conto beløb for vandforbrug.
Den første afregning af vand sker den 1/7-2017, og så er der mulighed for at regulere a conto-opkrævningen fremadrettet, da et halvt års forbrug kan give en retning på, hvor forbruget ligger for det enkelte lejemål.

Valg
Bestyrelsesmedlemmerne Gert Sørensen og Poul King ville gerne modtage genvalg, og Ole Frederiksmose blev valgt i stedet for Preben Jensen, der ikke ønskede genvalg.

Marianne Mortensen, som var fraværende, havde på forhånd accepteret valg som suppleant.

Ingen repræsentant til FAS eller Skræppebladet
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt