Afd. 17: Højriis­parken har godkendt forslag om individuel afregning af vandforbrug

Afdeling 17 – Højriisparken

Beretning bar præg af en ny stil i bestyrelsen, og der var få spørgsmål

Af Højriisparkens 21 lejemål var kun 8 beboere dukket op til et møde, der hurtigt blev afviklet, idet der kun var få spørgsmål og ellers enighed hele vejen igennem.

Bestyrelsesmedlem Poul Kling aflægger den visuelle beretning via PowerPoint. Det var smukt klaret.

Bestyrelsesmedlem Poul Kling aflægger den visuelle beretning via PowerPoint. Det var smukt klaret.

Ny bestyrelse – ny stil

Bestyrelsen havde valgt ikke at have nogen formand, og den indledte årets beretning med de tørre tal, som at 13 beboere var fraflyttet, og 9 nye var indflyttet. Den nye stil indebar også mere information til beboerne i form af fire årlige nyhedsbreve og invitationer til summemøder, hvor beboerne kunne træffe bestyrelsen.

Af store begivenheder kunne nævnes, at afdelingen havde holdt en 20-års-jubilæumsfest med stor succes.

Af mindre begivenheder nævntes mange vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, og i 2017 er der planlagt større vedligeholdelsesarbejder, som der er sparet op til: Udskiftning af varmevekslere og koldtvandsmålere.

Huslejenedsættelser

Til varmtvands- og vandmålere samt varmevekslere skal der bruges kr. 607.000 i 2017, men beløbet bliver taget af de henlæggelser, der allerede i 2016 udgør i alt 3,8 mio. kr.

Samlet falder udgifterne i budgettet for 2017, og et regnskabsoverskud fra 2015 skal tilbage til beboerne. Det resulterer i en huslejenedsættelse på 56 kr. pr. m2, og det er en pæn huslejenedsættelse.

Overgang til individuel afregning af vandforbrug

Forslaget er stillet af administrationen og anbefalet af bestyrelsen, og det blev vedtaget uden bemærkninger.

Når udgiften til vand i 2017 bliver pillet ud af budgettet, medfører det en yderligere huslejenedsættelse. I stedet bliver der opkrævet et tilsvarende a conto beløb for vandforbrug.
Den første afregning af vand sker den 1/7-2017, og så er der mulighed for at regulere a conto-opkrævningen fremadrettet, da et halvt års forbrug kan give en retning på, hvor forbruget ligger for det enkelte lejemål.

Valg

Bestyrelsesmedlemmerne Gert Sørensen og Poul King ville gerne modtage genvalg, og Ole Frederiksmose blev valgt i stedet for Preben Jensen, der ikke ønskede genvalg.

Marianne Mortensen, som var fraværende, havde på forhånd accepteret valg som suppleant.

Ingen repræsentant til FAS eller Skræppebladet

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 36
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data