Kommunalpolitikere vil finde kvotepenge

Debatmøde om by og boligpolitik i Aarhus

Af Hans Esmann Eriksen, fotos af Pernille Benzon

Alt, hvad der kunne krybe og gå af boligforeningsfolk i Aarhus, var mødt op sidst i april i det nye Hotel Scandic i Østergade. Mødet var arrangeret af Kreds 5 i Boligselskabernes Landsforening for at debattere den fremtidige byudvikling med byens politikere.

Foruden borgmester Jacob Bundsgård deltog fire kommunalpolitikere i debatten

Foruden borgmester Jacob Bundsgård deltog fire kommunalpolitikere i debatten

Støtte til alment boligbyggeri er en god investering
Kredsformand John Jensen indledte med en kort gennemgang af oplægget til aftenens debat om, hvordan byggeri af almene boliger i Aarhus kan være en god investering for byen. Det kan det, fordi det er med til at løse sociale udfordringer, det gør byen til en bedre studieby, byen bliver bedre at bo og arbejde i , og beskæftigelsen forbedres i en krisetid.

John Jensen mente også, at kommunalpolitikerne her i et valgår burde forsvare, hvorfor man igennem flere år havde reduceret antallet af kvoter til familieboliger drastisk.

Fortsat godt samarbejde
Borgmester Jacob Bundsgård var glad for invitationen til et sådant ”tidligt valgmøde” og lagde ud med at rose boligforeningernes oplæg. I de kommende år vil renoveringer af almene boliger og byggeri af specielt kollegier give en væsentlig forøgelse af beskæftigelsen i byen.

Aarhus Kommune har et bedre samarbejde med boligforeningerne end de andre store byer i Danmark. Specielt samarbejdet med det boligsociale fællessekretariat havde været godt. Derfor var det ifølge borgmesteren også vigtigt at finde midler til at fastholde denne del af samarbejdet.

Keld Albrechtsen fra Brabrand Boligforening deltog aktivt i debatten

Keld Albrechtsen fra Brabrand Boligforening deltog aktivt i debatten

Fem partier deltog
De fleste partier i byrådet var repræsenteret: borgmesteren fra Socialdemokratiet, Bünyamin Simsek fra Venstre, Thomas Medum fra SF, Sander Jensen fra Radikale og Maria Sloth, Enhedslisten. Der var mange nuancer i debatten, og de fleste støttede Jacob Bundsgårds synspunkter.

Bünyamin Simsek lagde vægt på, at der i mange år havde været lavvande i kommunekassen, og at Venstre derfor som et led i de senere års spareplaner havde ønsket at reducere antallet af kvoter til familieboliger. Samtidig havde man forøget antallet af kollegieboliger.

Bünyamin Simsek ville gerne være med til at forøge antallet af kvoter, hvis pengene kunne findes.

Vil gerne finde pengene
Hen imod mødets afslutning gav flere politikere udtryk for, at man gerne vil finde penge til omkring 500 kvoter pr. år, når kommunens anlægsbudget for de næste år skal behandles. Det er ikke småpenge, der tales om. Den kommunale støtte til en almen familiebolig udgør små 200.000 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt