Hans Broges Parkens stolte forhistorie

En visionær patriark lægger navn til Brabrand Boligforenings ældste afdeling

Hans Broge (1822-1908) var en driftig og initiativrig borger i Århus. Han var især aktiv inden for landbruget. Smør, kvæg og korn blev købt med stort engagement, og han blev en pioner i forhold til landbrugseksport til England, blandt andet med deltagelse i flere nye rederier.

Hans Broge-statuen på Tietgens Plads.

Hans Broge-statuen på Tietgens Plads.

Ligeledes medvirkede han til etableringen af Odder-banen og Ryomgård-banen. Ja, selv Clemensbroen kan vi takke Hans Broge for. Han hjalp byen, da man på et tidspunkt manglede pengene til Odderbanen, som endda var vedtaget ved lov, og man havde også i årevis forgæves drøftet en bro til kødmarkedet på Store Torv. Hans Broge betalte derfor 10.000 kroner kontant til etableringen af broen samt 14.000 kroner, som han var blevet dømt til IKKE at skylde i skat.

I Brabrand-Aarslev og senere i Tilst etablerede Hans Broge et teglværk, som beskæftigede mange medarbejdere fra lokalområdet. Der blev betalt lønninger, som efter datidens forhold var ret fornuftige.

Lærlingen Thomas Schytte beretter, at firmaet var yderst patriarkalsk i sin opbygning. 13 ½ times arbejde fra klokken 7.30 til 21 om aftenen – dog med et par timers pause. Det fortælles også, at Hans Broge ikke ville have lærlinge fra Handelshøjskolen, da de ifølge ham troede, at de havde slugt al verdens visdom. Sine medarbejdere skulle han nok selv oplære!

I Broges sidste, sygdomssvækkede år blev yngste lærling sat til at gå tur med storkøbmanden under armen. Om familiemennesket Hans Broge ved man kun lidt. Faderen druknede, da Hans Broge blot var seks år gammel, og efterlod moderen med fire børn. Der er i kildematerialet et lille brev til sønnen Henrik, der skulle i handelslære. Han formaner sønnen til altid at tænke på ordentlige manerer og altid være høflig og beskeden – alt til ikke mindst hans mors glæde og ære.

Mindestenen i Hans Broges Bakker.

Mindestenen i Hans Broges Bakker.

Hans Broge og hans bakker

Hans Broge byggede i 1866 en pragtvilla, ved hvad der i dag er boligkvarteret Hans Broges Have på J.P. Larsens Vej. Han elskede at gå ture i det kuperede areal, som i dag hedder Hans Broges Bakker.
I 1897 blev Hans Broge sat en del op i skat.

Han fik at vide, at det skyldtes kommunens udgifter til vejene – i høj grad på grund af teglværksvognenes belastning. Ligeledes var der udgifter til understøttelse af hans medarbejdere i vintersæsonen samt undervisning af medarbejdernes børn i skolen. Hans Broge accepterede beslutningen.

Hans Broge besluttede at købe størstedelen af bakkerne og forære dem til kommunen. Han finansierede beplantningen med graner samt anlæggelse af den vej, der i dag hedder Skovbakkevej. Den blev anlagt nede fra jernbanen og op til, hvor Hans Broges Vej begynder, så folk kunne få glæde af anlægget.

Få skridt fra Hans Broges Parken kan dette syn møde én,

Få skridt fra Hans Broges Parken kan dette syn møde én,

Arven fra datiden

Hans Broges Bakker er resultatet af en tid, hvor mange havde for lidt og få alt for meget. En tid, hvor dygtige købmænd – patriarker – kunne gøre en langt større forskel end i dag, og hvor landet var styret af godsejerpartiet Højre med støtte fra kongen. Men det var også en tid, hvor der blev bygget og investeret og vist en pionerånd, som vi i dag kun kan drømme om.

Anlægget af Hans Broges Bakker er et levende monument over en stærkt patriarkalsk tid med velgørenhed fra få, der gav faklen videre til en mere kollektiv tid med fokus på statslig velfærd. I denne tid og denne ånd blev Hans Broges Parken født i 1950.

Hans Broges villa lå ved J.P. Larsens Vej indtil 1987.

Hans Broges villa lå ved J.P. Larsens Vej indtil 1987.

Anekdoterne

En mand som Hans Broge gav også stof til en række vandrehistorier. 86-årige C.A. Hjernøe skrev i 1992 en artikel til Århus Stiftstidende om Hans Broge med anekdoter, som han havde fået fortalt af sin far, der i mange år havde været ansat i Hans Broge & Co.

En Århus-borger så, at Hans Broge skulle med toget til København. For at udnytte den lange togrejse til en god snak skyndte han sig at veksle sin billet til 2. klasse til en 1.-klassesbillet. Imidlertid var det forgæves, for Hans Broge kørte altid på 3. klasse.

En københavnsk bank havde etableret sig i Århus, og direktøren opfordrede Hans Broge til at besøge banken. Hans Broge svarede: ”Så vidt jeg kan regne ud, er der lige så langt for Dem som for mig.” Direktøren kunne med andre ord besøge Hans Broge, hvis han ville noget, i stedet for sit københavneri.

Efterhånden begyndte folk at omtale Hans Broge som ”jydernes Kong Hans”. Efterhånden kom han naturligt til at omgås kongen, som konstaterer, at så må de jo være en slags kolleger. Hertil svarer Hans Broge: ”Åh, ja, Deres Majestæt. Men jeg er det dog ikke af Guds nåde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 12-13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data