Stor modstand mod ændring af busruter på Sigridsvej

Stort fremmøde til borgermøde om den nye trafikplan i Gellerup-Toveshøj. Naboerne er utilfredse med følgerne af den store Helhedsplan og en lukning af Sigridsvej

Det var planerne om lukning af Sigridsvej og ikke mindst nedlægningen af busbetjeningen, som var det mest diskuterede emne, da Gellerup Fællesråd sammen med afdelingsbestyrelserne i Skovgårdsparken og Gellerupparken den 19. august holdt borgermøde i Skovgårdsparkens Selskabslokaler.

Stort fremmøde til borgermødet, mest af folk, der bor udenfor Gellerupparken og Toveshøj.

Stort fremmøde til borgermødet, mest af folk, der bor udenfor Gellerupparken og Toveshøj.

Til at svare på spørgsmål omkring Lokalplanen, som har været i høring hen over sommeren, var indbudt Jesper Frandsen fra Trafik og Veje, Merete
Odgaard fra Byplanafdelingen samt Per Frølund fra kommunens Gellerupsekretariat.

Tvivlsomme tegninger

Helle Hansen fra fællesrådet bød velkommen til de godt 70 borgere fra lokalområdet, og Torben Hartmann fra fællesrådet var ordstyrer.
Det blev hurtigt tydeligt, at især borgerne udenfor Gellerup-Toveshøj-området var kritiske overfor trafikplanerne, der ville berøre alle i lokalområdet.

Repræsentanter for ejerforeningerne på Emmasvej og Ingersvej var kritiske overfor et planlagt stiforløb ned gennem deres område og over den voldsomme adfærd, unge mennesker fra Gellerupparken ofte udviste på deres matrikel.

Der kom også kritik fra en husejer på Pallisvej, som på en tegning i lokalplanen havde fået tegnet en sti tværs gennem hus og have.

Kommunens folk forklarede, at trafikplanen var overordentlig kompliceret, og at man stadig kun var i planlægningsfasen. Der vil senere blive lavet aftaler med de relevante grundejere, når det kommer dertil. Og så skal borgerne ikke tage alle stregerne alt for alvorligt, for der var forskel på tegningerne i det uddelte materiale.

En borger konstaterede tørt, at det jo så gjorde det vanskeligere at opponere imod forslaget, hvis ikke man kendte det rigtige.

Panelet bestod af (fra v.) Helle Hansen, Per Frølund, Jesper Frandsen og Merete Odgård, samt (ikke på billedet) Vagn Eriksen.

Panelet bestod af (fra v.) Helle Hansen, Per Frølund, Jesper Frandsen og Merete Odgård, samt (ikke på billedet) Vagn Eriksen.

Lær af Edwin Rahrs Vej

Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken kritiserede Trafik og Veje for ikke at have lært af fortidens synder på Edwin Rahrs Vej, hvor det i 2001 lykkedes borgerne at ændre trafikplanen efter at have fået alle relevante parter til at samarbejde. Borgerhøringer er meget godt, men det ville være bedre, om planlæggerne lyttede og startede enhver påtænkt ændring med at gå i dialog med lokalsamfundet.

Beboerne fra Gellerupparken frygtede, at en lukning af Sigridsvej ville give alt for meget trafik hen ad Dortesvej til den nye Bygade, ligesom Tinesvejs forlængelse er tegnet alt for bred med både fortov og cykelstier. Beboerne går langs blokkene og ikke på fortovene, og cykelstien skal ind i området, lød kritikken.

Usikkerhed om lukning

Endnu en gang måtte Trafik og Veje forsikre, at ”man” ikke havde besluttet endnu, om Sigridsvej skulle lukkes.
Formand for Ældrerådet Carl Aksel Kragh Sørensen havde forud for mødet korresponderet med rådmand Benyamin Simsek (V). Og ifølge svarbrevet fra rådmanden syntes lukningen af Sigridsvej at være en realitet.

Umiddelbart harmonerede det ikke med de oplysninger, der under mødet blev givet til salen om, at der ikke var truffet en beslutning. Og at Sigridsvej tidligst ville kunne lukkes om tre til fem år.

Malermester Jørgensen, der også er byrådskandidat for Socialdemokraterne, var skeptisk på vegne af beboerne i Hans Broges Parken og meget kritisk over for planlægningen af busruterne hos Midttrafik. Han opfordrede til at rette kritik dertil. En markant forringelse som lukning af Sigridsvej ville gøre det svært at handle ind for beboerne og ville skade City Vest alvorligt.

Mødet blev rundet af med, at Helle Hansen opfordrede områdets interessenter til hurtigt at mødes med fællesrådet for sammen at skrive et høringssvar, hvor fristen lød 28. august. En håndfuld mødedeltagere gav tilsagn om at deltage i et sådant møde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-07 September side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • borgermøde
  Stor modstand mod ændring af busruter på Sigridsvej
 • frist for høringssvar
  Stor modstand mod ændring af busruter på Sigridsvej
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data