Stor modstand mod ændring af busruter på Sigridsvej

Stort fremmøde til borgermøde om den nye trafikplan i Gellerup-Toveshøj. Naboerne er utilfredse med følgerne af den store Helhedsplan og en lukning af Sigridsvej

Af Vagn Eriksen, foto Torben Hartmann

Det var planerne om lukning af Sigridsvej og ikke mindst nedlægningen af busbetjeningen, som var det mest diskuterede emne, da Gellerup Fællesråd sammen med afdelingsbestyrelserne i Skovgårdsparken og Gellerupparken den 19. august holdt borgermøde i Skovgårdsparkens Selskabslokaler.

Stort fremmøde til borgermødet, mest af folk, der bor udenfor Gellerupparken og Toveshøj.

Stort fremmøde til borgermødet, mest af folk, der bor udenfor Gellerupparken og Toveshøj.

Til at svare på spørgsmål omkring Lokalplanen, som har været i høring hen over sommeren, var indbudt Jesper Frandsen fra Trafik og Veje, Merete
Odgaard fra Byplanafdelingen samt Per Frølund fra kommunens Gellerupsekretariat.

Tvivlsomme tegninger
Helle Hansen fra fællesrådet bød velkommen til de godt 70 borgere fra lokalområdet, og Torben Hartmann fra fællesrådet var ordstyrer.
Det blev hurtigt tydeligt, at især borgerne udenfor Gellerup-Toveshøj-området var kritiske overfor trafikplanerne, der ville berøre alle i lokalområdet.

Repræsentanter for ejerforeningerne på Emmasvej og Ingersvej var kritiske overfor et planlagt stiforløb ned gennem deres område og over den voldsomme adfærd, unge mennesker fra Gellerupparken ofte udviste på deres matrikel.

Der kom også kritik fra en husejer på Pallisvej, som på en tegning i lokalplanen havde fået tegnet en sti tværs gennem hus og have.

Kommunens folk forklarede, at trafikplanen var overordentlig kompliceret, og at man stadig kun var i planlægningsfasen. Der vil senere blive lavet aftaler med de relevante grundejere, når det kommer dertil. Og så skal borgerne ikke tage alle stregerne alt for alvorligt, for der var forskel på tegningerne i det uddelte materiale.

En borger konstaterede tørt, at det jo så gjorde det vanskeligere at opponere imod forslaget, hvis ikke man kendte det rigtige.

Panelet bestod af (fra v.) Helle Hansen, Per Frølund, Jesper Frandsen og Merete Odgård, samt (ikke på billedet) Vagn Eriksen.

Panelet bestod af (fra v.) Helle Hansen, Per Frølund, Jesper Frandsen og Merete Odgård, samt (ikke på billedet) Vagn Eriksen.

Lær af Edwin Rahrs Vej
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken kritiserede Trafik og Veje for ikke at have lært af fortidens synder på Edwin Rahrs Vej, hvor det i 2001 lykkedes borgerne at ændre trafikplanen efter at have fået alle relevante parter til at samarbejde. Borgerhøringer er meget godt, men det ville være bedre, om planlæggerne lyttede og startede enhver påtænkt ændring med at gå i dialog med lokalsamfundet.

Beboerne fra Gellerupparken frygtede, at en lukning af Sigridsvej ville give alt for meget trafik hen ad Dortesvej til den nye Bygade, ligesom Tinesvejs forlængelse er tegnet alt for bred med både fortov og cykelstier. Beboerne går langs blokkene og ikke på fortovene, og cykelstien skal ind i området, lød kritikken.

Usikkerhed om lukning
Endnu en gang måtte Trafik og Veje forsikre, at ”man” ikke havde besluttet endnu, om Sigridsvej skulle lukkes.
Formand for Ældrerådet Carl Aksel Kragh Sørensen havde forud for mødet korresponderet med rådmand Benyamin Simsek (V). Og ifølge svarbrevet fra rådmanden syntes lukningen af Sigridsvej at være en realitet.

Umiddelbart harmonerede det ikke med de oplysninger, der under mødet blev givet til salen om, at der ikke var truffet en beslutning. Og at Sigridsvej tidligst ville kunne lukkes om tre til fem år.

Malermester Jørgensen, der også er byrådskandidat for Socialdemokraterne, var skeptisk på vegne af beboerne i Hans Broges Parken og meget kritisk over for planlægningen af busruterne hos Midttrafik. Han opfordrede til at rette kritik dertil. En markant forringelse som lukning af Sigridsvej ville gøre det svært at handle ind for beboerne og ville skade City Vest alvorligt.

Mødet blev rundet af med, at Helle Hansen opfordrede områdets interessenter til hurtigt at mødes med fællesrådet for sammen at skrive et høringssvar, hvor fristen lød 28. august. En håndfuld mødedeltagere gav tilsagn om at deltage i et sådant møde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt