Afd. 3: Skovgårds­parkens beretning vendt på hovedet

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Livlig debat og stor spørgelyst hos beboerne, der gav afdelingsbestyrelsen lov til at arbejde videre med at få udviklet infoskærme til alle opgange

Afdelingsformand Vagn Eriksen lagde på Skovgårdsparkens beboermøde ud med at oplyse, at han havde vendt beretningen på hovedet. Det var, fordi han sidste år havde fået skældud for at tale i 45 minutter.

”Så nu starter jeg med det vigtigste: Om hele den store renovering, vi har gang i, holder vand, og hvad det kommer til at koste?”
Med grafer viste han de forventninger, som afdelingsbestyrelsen havde haft til energiprisernes udvikling tilbage i 2008. I dag er priserne steget endnu mere.

”Så det var godt, at vi gjorde, som vi gjorde, men vi slipper ikke for stigningerne på grund af de politiske aftaler om fjernvarmepriserne. Men vi prøver med renoveringen at holde lejlighedernes varmeforbrug nede på 25 kWh om året,” sagde Vagn Eriksen.

Selskabslokalerne på egne hænder

Derefter fulgte en kort opremsning af en række projekter, som afdelingsbestyrelsen stadig arbejder med, blandt andet at flytte varmemesterens kontor op på taget af varmecentralen.

AAB får deres eget selskabslokale, så snart er afdelingen eneejer af festlokalerne på Ingasvej. Porttelefoner og videoovervågning arbejdes der stadig på. Og så er der planer om at ombygge kælderrummene, så de kommer til at være i den ende af blokken, beboerne bor i.

Kritik af entreprenør

Om renoveringen kunne Vagn Eriksen fortælle, at arbejdet i de ni blokke er færdigt indvendig, men at tre blokke stadig mangler at blive klargjort udvendig.

”Men det er pinligt for entreprenøren MT Højgaard, at ingen af blokkene er godkendt endnu. Samtidig er der blevet fældet nogle træer og lavet nogle grillpladser, som ikke er aftalt,” sagde formanden og gjorde opmærksom på, at der også er en udfordring med den megen overskudsjord, som der skal findes plads til.

Busser og lokalcenter til debat

Vagn Eriksen gjorde beboerne klart, at der om et par år vil komme en konflikt omkring manglende busbetjening på Sigridsvej. Og i forbindelse med helhedsplanen i Gellerup er der planer om at rykke Lokalcentret op til Toveshøj, hvor der også skal bygges plejeboliger.

”Men det er jeg sikker på, at rigtig mange af jer er utilfredse med. En placering på Nordgårdskolen vil være meget mere ideel,” sagde han og modtog højlydte tilsagn fra salen.

Ja til alle forslag

Beboermødet blev præsenteret for fire forslag. Beboer Allan Røhl forslog, både at der laves særlige chikaner rundt om det grønne midterareal for at forhindre knallertkørsel, og at afdelingens gamle finerede døre og køkkenlåger skal kunne males. Der blev stemt ja til begge forslag.

Afdelingsbestyrelsen bad beboermødet om lov til at bruge 80.000 kroner på nyt AV-udstyr til selskabslokalet og 200.000 kroner til at iværksætte udviklingen af de infoskærme, som det er planen, der skal sættes op i alle opgange, så afdelingen i fremtiden kan droppe breve og papir og i stedet kontakte beboerne direkte via skærmene i opgangen. Begge dele blev bevilget.

Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse og suppleanter med formand Vagn Eriksen yderst til højre

Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse og suppleanter med formand Vagn Eriksen yderst til højre

Genvalg og ny suppleant og skribent

Efter godkendelsen af budgettet med en huslejestigning på 4,14 procent gik beboermødet videre til valg af fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Der var fire siddende medlemmer på valg: Vagn Eriksen, Kasper Jensen, Conny Jepsen og Michael Kock. De blev alle genvalgt, mens Hanan Youssef blev ny 1.-suppleant. Nadia Øvang blev Skovgårdsparkens nye skribent på Skræppebladet.

Mødet sluttede med en lang række indlæg under eventuelt, som gav en livlig debat. Ikke mindst da en eventuel dispensation for reglerne for lån af selskabslokalet blev diskuteret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data