Afd. 17: Højriisparken påTruevej i Brabrand – en lille solid afdeling

Afdeling 17 – Højriisparken

Formand genvalgt og ny suppleant blev valgt

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Det er små hyggelige forsamlinger, når de små afdelinger holder deres afdelingsmøder. I Højriisparken var ni beboere mødt op. Dertil kom afdelingsformanden sammen med fire fra boligforeningen og en fra foreningsbestyrelsen til at styre mødet, og det blev et let job, hvor alle kunne komme til orde.

Det er små hyggelige forsamlinger, når de små afdelinger holder deres afdelingsmøder

Det er små hyggelige forsamlinger, når de små afdelinger holder deres afdelingsmøder

Henlæggelse af overskud fra 2012 og huslejestigning godkendt
De forskellige årsager til, at regnskabet i 2012 kunne vise et overskud på 62.000 kr., blev gennemgået. Der var besparelse på nogle udgiftsposter og en rigtig god forrentning af de penge, som afdelingen har opsparet.

Overskuddet kan bruges til nedbringelse af budgetunderskud for kommende år, men kan også bruges til at imødegå kommende større udgifter.

Det sidste valgte man her, og afdelingen er dermed både solid og ansvarlig med henblik på henlæggelser til fremtidens større reparationer.

På budgetsiden er der store stigninger i offentlige udgifter og skatter. Dem har man ingen indflydelse på. Disse stigninger fungerer ofte som kommunale skattereguleringer, og det gør, at man desværre ikke kan holde en huslejestigning nede på helt samme niveau som inflationen.

Man var enige om at godkende den budgetterede huslejestigning på 1,88 procent for 2014.

Lejernes bidrag til indvendig vedligeholdelse i B-ordningen
Nogle har meget store beløb opsparet på den konto, og man syntes, at bidraget burde sættes ned. Boligforeningens inspektør, Carsten Falck, kunne hertil svare:

”Der er lejemål, hvor der ikke er lavet nogen vedligehold i mange år. Når en beboer i en sådan lejlighed f.eks. flytter på plejehjem, så vil selv store opsparinger let kunne bruges, når det hele skal laves ved hjælp af håndværkere. Hvis lejemålet derimod er vel vedligeholdt, og man som lejer selv gør arbejdet, så kan man godt sige, at der står for mange penge.

Det er svært at afgøre, hvor lejet skal ligge, da der er forskellige slags lejere. Der er jo også et indskud, der kan dække disse ting, men ofte skal det dække husleje for flere måneder.”

Snerydning generelt og på gangbroer
Man var enige om , at opmærksomheden fremover skal henledes på, at beboerne ikke selv skal bruge eget indkøbt salt til optøning af sne på gangbroer.

Der bliver stillet spande med speciel urea-salt, som alle beboere kan hente. Hvordan det skal organiseres, finder man ud af. Køkkensalt og lignende ødelægger malingen på gangbroerne.

Genvalg af formand
Preben Jensen blev genvalgt uden andre modkandidater. En ny beboer, Lisbeth Konrad, blev valgt til 1.-suppleant. Ingen repræsentanter til Skræppebladet . FAS-repræsentanten ønskede ikke genvalg, og ingen ny blev valgt.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt