Aflysningen af sommerudflugten diskuteres igen af Fritids­foreningens bestyrelse

En næsten tom kasse i Fritidsforeningen kan give anledning til ekstraordinær generalforsamling om kontingentforhøjelse

Fritidsforeningens udmelding om, at den årlige sommerflugt i 2014 er aflyst, fordi pengekassen er tom, står i klar modsætning til den debat, der fandt sted på årets generalforsamling i slutningen af maj.

Her blev der fremlagt et regnskab, der viste, at hvis Fritidsforeningens udgifter og forbrug fortsætter som hidtil, så vil foreningens kasse formentlig være tom om et par år.
På generalforsamlingen var der flere mødedeltagere, der foreslog, at kontingentet skulle sættes op fra de ti kroner, som det i rigtig, rigtig mange år har kostet at være medlem.

Flere af de siddende bestyrelses-medlemmer talte på generalforsamlingen imod tilbuddet om at hæve kontingentet.

Enden på diskussionen blev at fastholde kontingentet på 10 kroner i det kommende år. Og så fik bestyrelsen i opdrag, at den skulle gå hjem og lægge en strategi for, hvad Fritidsforeningen skal beskæftige sig med i de kommende år, og den skulle vende tilbage med en plan til næste års generalforsamling.

Kassen er næsten tom

”Formand for Fritidsforeningen, Jytte Lausen, kan du forklare, hvordan det kan være, at fritidsforeningens kasse allerede næsten er tom nu, når der på generalforsamlingen i maj blev sagt, at det kunne løbe rundt i et par år endnu?”

”Kassen er ved at være tom, fordi der i sommer var et stort underskud på 30.000 kroner på sommerudflugten, og det er mere, end der var budgetteret med,” forklarer Jytte Lausen.

”Jamen, hvis økonomien i Fritidsforeningen er så stram, at et underskud på 30.000 kroner er årsag til, at næste års sommerudflugt helt må aflyses, kan du så forklare, hvorfor bestyrelsen på generalforsamlingen var imod forslaget om at hæve kontingentet?”

”Vi vidste ikke, at sommerudflugten ville blive så dyr, som den blev, blandt andet fordi der var adskillige, som det lykkedes at snyde sig med på turen, selv om de ikke bor i boligforeningen.”

Genovervejes i december

”Har Fritidsforeningens bestyrelse slet ikke overvejet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at fortælle medlemmerne om de økonomiske problemer og måske alligevel foreslå en kontingentstigning, så sommerudflugten i 2014 kan reddes?

”Nej, det har vi ikke overvejet. Men jeg vil tage spørgsmålet op med bestyrelsen på vores møde i december. Derefter vil det vise sig, om der er anledning til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at hæve kontingentet,” siger Jytte Lausen og lover, at resultatet af decembermødet i Fritidsforeningens bestyrelse vil kunne læses i Skræppebladets februar-nummer i 2014.

Billedet er fra en af Fritidsforeningens tidligere Voksen- og Pensionistudflugter.

Billedet er fra en af Fritidsforeningens tidligere Voksen- og Pensionistudflugter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-10 December side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data