Skimmeldsvampe-problemer i Søvangen bliver grundigt undersøgt

Boligforeningen er i gang med tekniske undersøgelser, og imens skal beboere genhuses

Af Kirsten Hermansen

Det er almindelig kendt, at der i flere lejligheder og huse i Søvangen er fugtproblemer. Det er også derfor, afdelingen gerne skulle i gang med en renovering af bebyggelsen. Mens vi venter, må en familie på Brabrand Skovvej konstatere, at problemerne med fugt i deres hjem er blevet meget akut.

Beboerne har til Skræppebladet fortalt, at de ikke har boet så længe i huset. De observerede ret hurtigt efter indflytningen, at der var fugtproblemer i huset. På et tidspunkt var det så slemt, at der var stående vand på gulvet i husets entré.

Skimmelsvamp. Arkivfoto (kun online) venligst udlånt af Skimmel.dk (Landsbyggefonden m.fl.)

Skimmelsvamp. Arkivfoto (kun online) venligst udlånt af Skimmel.dk (Landsbyggefonden m.fl.)

Fugten kommer nedefra
Beboerne mener, at fugtproblemerne kan stamme fra manglende eller dårligt dræn af husets grund og måske skyldes en høj grundvandsstand. Boligforeningen blev derfor hurtigt draget ind i billedet.

Det har været en lang proces, hvor der har været tekniske undersøgelser af gulve og mure, og hvor der blev konstateret skimmelsvamp i murene. En undersøgelse af et gulv viste, at husets underlag på prøvestedet ikke opfylder de krav, der blev sat til datidens byggeri i form af en betondybde under gulvene på otte cm. Beboerne oplyser, at boligforeningen ikke på nuværende tidspunkt vil love at ændre på husets fundament.

Fugtproblemer skal grundigt undersøges
Hvor kommer fugten fra ? Er den udefrakommende?
Boligforeningen er nu i gang med at undersøge drænrør og grundvandsstand.

På nuværende tidspunkt er der foretaget boreprøver på grunden, og de viser ikke, at der skulle være en højere grundvandsstand end normalt. Det tyder ikke på, at der er problemer med de drænrør, der er lagt ned ved huset, og der er heller ingen indikering af vandpåvirkninger af husets fundament.

Der vil blive foretaget mange flere gulvprøver, så man kan få et samlet overblik over husets terrændæk. Der kan være udsving på grund af afretninger af gulvunderlag, der gør, at der måske ikke er samme terrændæk-tykkelse i hele huset.
Det er en proces, hvor man grundigt vil lave test og tekniske prøver over et halvt år. Der skal undersøges til bunds, således at de løsninger, man finder, bliver de rigtige.

Den nederste del af Brabrand Skovvej

Den nederste del af Brabrand Skovvej

Der skal tænkes i helhedsbilleder
Fugtproblemer behøver ikke nødvendigvis at komme fra gulvet. Der kan være et samspil mellem kuldebroer og manglende isolering, der påvirker gulv og vægge, så fugtproblemer opstår og måske accelererer.

En lejlighed i Søvangen er også ramt af skimmelsvampe. Her er beboerne flyttet væk, og inden den bebos igen, renoveres lejemålet på lignende måde.

Tilbageflytning
Beboerne på Brabrand Skovvej skal genhuses i en lejlighed i Søvangen, og inden tilbageflytning er det vigtigt, at skimmelsvampeforekomster bliver fjernet, og efterfølgende skal lejemålene testes for de skadelige stoffer i luften, som skimmelsvampe udsender.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt