Angående læserbrev i martsnummeret fra Erling Jarsbo

Svar på læserbrev

Lige pludselig er det blevet en anden opgave for afdelingsbestyrelsen i afdeling 1, Hans Broges Parken, at kommentere på læserbrevet fra Erling Jarsbo, fordi Keld Albrechtsen nu også er kommet på banen med nogle synspunkter.

Først skal der siges, at vi i afdelingsbestyrelsen ikke kan nå at svare på et læserbrev med så kort varsel, da de fleste af os er på arbejde i dagtimerne og også har forskellige gøremål, når vi kommer hjem, ud over arbejdet i Brabrand Boligforening.

Ang. Erling Jarsbos synspunkter må vi sige, at vi i store træk er enige med ham, men at vi dog ikke vil støtte hans bemærkning om ”Beirut-tilstande”. Mange af vores etniske beboere hernede er faldet vældig godt til, mange af dem er flyttet herned, netop fordi de vil til et roligere område. Vi har haft og har problemer med både danskere og nydanskere, så du rammer forkert ved kun at fokusere på denne ene gruppe.

Ang. Kelds indlæg så kan det ikke være rigtigt, at man pålægger en lille gruppe i vores samfund, at vi skal løse samfundsmæssige sociale problemer, som i virkeligheden er hele samfundets problem. Det er ligesom om, at man for at løse problemerne i de såkaldte ghettoer har fundet os frem. En lille gruppe mennesker, der mere eller mindre forgæves har forsøgt at løse vores bygningsmæssige problemer i mange år, nu skal vi så have yderligere opgaver pålagt.

Vi er en lille afdeling med 119 lejemål, der for en stor del er beboet af 55+ mennesker, og det kan vi simpelthen ikke klare.

Vi har igennem Brabrand Boligforening flere gange henvendt os til kommunen om de fordelsregler, vi har haft, men da vi er en lille afdeling og derfor kun er et lille problem for kommunen, kan vi nok ikke forvente, den gider interessere sig for os, set i lyset af de mange store renoveringsopgaver, de er indblandet i, i hele Århus.

Ang. renoveringen af vores afdeling må man nok se på den igen med nye øjne, for som økonomien ser ud nu, med huslejeforhøjelse på 2000 kr., vil vi løbe ind i store problemer med fraflytning af velfungerende beboere, og så er vi pludselig tættere på det problem, som beskrives af Erling Jarsbo. Fraflytningen er allerede begyndt. Vi har kendskab til to flytninger på dette grundlag og måske snart tre.

Til Kelds synspunkt: ”at man skal sikre en alsidig beboersammensætning” det har vi haft i mange år MEN ?

Hilsen afdelingsbestyrelsen afdeling 1, Hans Broges Parken.

Hans Broges Parken - 1951

Arkivfoto: Hans Broges Parken – 1951

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-03 April side 16
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2014-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data