Fra slot til skrot

Læserbrev

Jeg kan læse i Skræppebladet, at det skrider fremad i Skovgårdsparken, og at den storstilede renovering af Skovgårdsparken snart er slut.

Arkivfoto (kun online) af Nadia Øvang: Man kan allerede skimte de grønne områder

Ja, på Karensvej er alt perfekt, men hvad med Sigridsvej? Det føles, som om vi herovre er glemt. Det ser forfærdeligt ud; mudder og affald flyder neden for altanerne. Det er ikke til at se, at vi skal have gravet og lavet grønt område. Er det så, fordi bestyrelsen kun bor på Karensvej? – man tænker sit…

Vi skal i gang med renovering igen. Både på altansiden og også ud til AABs blokke, som også skal renoveres. Så om tre år kan vi nyde det uden maskiner, stilladser og alt det affald, de smider. Der mangler en pladsmand ved Højgård, som skal sørge for, at arbejdspladsen er i orden og ryddet op. Altså træ, pap, Rockwool m.m. skal væk. Vi har et Skræppeblad, som kun skriver om fastelavn, julefest. Og så den artikel, der var december 2013 angående Karensvej – ”færdig renovering” – hurra for det!

Hvorfor kan det ikke lade sig gøre at skrive om, hvad der sker i Skræppebladet? Giv os et praj om, hvad der sker – hvornår der bliver sået græs f.eks.

I glemmer os, fordi vi er splittet mellem AAB og afd. III Skovgårdsparken. Når vi træder ud af hoveddøren mod AAB, tilhører området AAB. Vi kunne lige så godt blive solgt til AAB. Det kan kun blive bedre i forhold til det, vi bliver udsat for nu. Sloganet ”Det er godt at bo godt” lyder falsk og utroværdigt. Vi stemte alle på Nadia Øvang som Skræppeansvarlig.

Så giv hende da frihed til at skrive i bladet. Så vi ved, hvad der sker, indtil renoveringen er slut. Hvorfor er der så megen modstand mod at bruge Skræppen? Lad os spare pengene på Skræppebladet. Mange vil stemme NEJ til bladet.

Margit Fohlmann, Sigridsvej 47, st.tv.


Svar på ”Fra slot til skrot”

Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse har ingen kommentarer til læserbrevet overfor.

I forhold til omtalen af Skræppebladet så er alle de beboervalgte skribenter frivillige, og de bestemmer selv, om de overhovedet vil skrive om den afdeling, de kommer fra.

På redaktionen forsøger vi at skrive om alle boligforeningens 25 afdelinger i den udstrækning, at der er noget at berette, eller hvis vi bliver bedt om det.

Hvorvidt en afdeling benytter Skræppebladet til at kommunikere til afdelingens beboere, det kan redaktionen ikke bestemme.

Redaktørteamet

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-03 April side 16
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2014-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data