Afd. 4: Unge valgt ind i Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse

Afdeling 4 – Gellerupparken

Livlig debat på forårets beboermøde i Gellerupparken, hvor der blev stillet store forventninger til, at bestyrelsens medlemmer laver et seriøst stykke arbejde for afdelingen

Beboermødet i Gellerupparken torsdag den 10. april var et af de mest velbesøgte i mange år. 122 lejemål var mødt frem, og derudover deltog en masse nysgerrige gæster fra blandt andet Toveshøj.

Foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen blev valgt til mødets dirigent, og han førte sikkert forsamlingen gennem aftenens dagsorden, som både indeholdt beretning, regnskab og valg.

Afdelingsbestyrelsen havde forud for mødet udsendt en skriftlig beretning udover den mundtlige beretning, som blev fremført af afdelingsformand Helle Hansen og bestyrelsesmedlem Jamal Mohamed.

Tryghedsgaranti for blå blokke

Beretningen begyndte med nyheden om, at tryghedsgarantien vil træde i kraft den 1. juni for beboerne i de såkaldte blå blokke, Lottesvej 10-16 og Bentesvej 1-11. De blokke skal i forbindelse med Helhedsplanen omdannes til ungdomsboliger. Og så skal beboerne hen over sommeren forholde sig til den igangværende byrumskonkurrence, som skal skabe det nye grønne parkområde i Gellerups hjerte.

Derudover blev der fortalt om en kommende energirenovering, istandsættelse af kælderaktivitetsrum, den boligsociale helhedsplan, som er sat i gang, udfordringer i Fritidsforeningen og planer om flere åbne beboermøder for at skabe mere debat og involvering.

Debat med ris og ros

Efterfølgende blev beretningen sendt til debat. Efter en lidt stille start meldte rigtig mange beboere sig med spørgsmål og ris og ros.

Der blev stillet mange kritiske spørgsmål til langsommeligheden med at få gennemført en energirenovering af afdelingen, som mange beboere mente var blevet nedprioriteret i forhold til den fysiske helhedsplan.

Der lød også kritik af standarden på genhusningslejlighederne og af den igangsatte malning af blokkenes vinduespartier, og den megen svineri og hærværk.

Flere beboere var dog også oppe for at opfordre til, at afdelingen skulle blive mere positiv over for Helhedsplanen, og at Gellerupparken er et godt sted at bo, men at det skal gøres endnu bedre.

Knap tre millioner i overskud

Afdelingens regnskab for 2013 viste et pænt overskud på knap 2,8 millioner kroner, som kan bruges til at være med til at holde huslejen i ro i de næste par år.

Punktet gav anledning til enkelte spørgsmål og kommentarer fra salen, hvor flere opfordrede til at arbejde på at spare på hærværk og energi for at beholde billig husleje. Regnskabet blev vedtaget med to stemmer imod.

Gellerupparkens nye bestyrelse på valgaftenen. Et par medlemmer mangler på fotoet.

Gellerupparkens nye bestyrelse på valgaftenen. Et par medlemmer mangler på fotoet.

Livlig valgkamp

Valget til bestyrelsen blev livligt. Flere gange i løbet af aftenens debat havde der været indlæg fra beboere om, at det kræver en arbejdsindsats at være afdelingsbestyrelsesmedlem. Det er ikke nok kun at snakke og spise shawarma.

Der skulle vælges otte medlemmer til den 15 mand store afdelingsbestyrelse. Syv siddende medlemmer genopstillede, heraf blev tre genvalgt til bestyrelsen. Hidtidig næstformand Ali Khalil blev stemmesluger med 168 stemmer, Jamal Mohamed fik 141 og Dega Jama Mohamed 107 stemmer.

Tre unge og to gammelkendte

Og så var der nyvalg til tre nye unge kandidater: Adnan Fayez (156) og Engin Erkus (162) og Naji Matter (158). De to sidstnævnte fortalte, at de begge i løbet af aftenen var blevet så interesseret i arbejdet i bestyrelsen, at de havde fået lyst til at deltage.

Derudover blev der valgt to tidligere medlemmer til bestyrelsen, Nezar Ajjawi (133) og Youssef Abdul Kader (121), der begge også sad i afdelingsbestyrelsen for ti år siden.

Derudover består bestyrelsen i Gellerupparken af Helle Hansen, Abdullahi Hedafoow, Malek El-Batran, Omar Ahmed Mohammed Shirwa, Khaled El Moossa, Mohammad Bachir Hatab og Elsebeth Frederiksen.

Formand og næstformand forsætter

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har på et ekstraordinært bestyrelsemøde den 24. april konstitueret sig med Helle Hansen som formand og Ali Khalil som næstformand.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-04 Maj side 26
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 4: Unge valgt ind i Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data