Afd. 4: Nye regler for vedligehold vedtaget i Gellerup

Afdeling 4 – Gellerupparken

130 deltog i Gellerupparkens afdelingsmøde og blev enige om bedre regler for vedligeholdelse

Som altid er det livlige beboermøder, der holdes i Gellerupparken – og forårets møde var ingen undtagelse. Omkring 130 beboere deltog, mange sprog var i brug, mange små diskussioner blev rejst, meget baggrundsstøj undervejs – og så kom der styr på mødet igen.

Nutid og fremtid

Gellerupparkens forårsmøde kredsede om nutiden, men i særdeleshed også om fremtiden. Rene Skau Björnsson dirigerede det langvarige møde, som havde deltagelse fra 126 lejligheder, og mange var ordene, der blev sagt.

Youssef Abdul Kader var i sin formandsberetning inde på Helhedsplanens mange projekter og glædede sig til virkningerne. Han nævnte eksempelvis Rumstationen, som er en genbrugsstation, hvor beboerne involveres i at sortere og genanvende affald og brugte ting – og det er et projekt, som giver mulighed for lokale jobs.

Næstformand Abdinasir Jama Mohamed tog sig af de boligsociale tiltag og sagde, at den kommende boligsociale helhedsplan vil formulere projekter, som beboerne vil få gavn af – de vil være med til at bryde den sociale arv og fokusere på uddannelse og beskæftigelse. Foreningernes Hus bliver også et element i næste plan, understregede han.

Administrationschef Susanne Witting kunne i sin gennemgang af 2016-regnskabet konstatere, at der både har været flere udgifter og indtægter end budgetteret. Tilsammen giver det et lille overskud på små 100.000 kr.

Det kunne have været større, hvis der ikke havde været så mange problemer med skraldesuget, som nogen har misbrugt til at komme helt forkert affald i. Affaldssuget kører i øvrigt uden problemer nu – efter mange måneders oprensning og renovering, sagde Youssef.

Nyt vedligeholdelsesreglement

Mange havde ventet uenighed om at indføre et sæt nye vedligeholdelsesregler, og stor var diskussionen undervejs i den gode halve times diskussion om det punkt – og så faldt der ro, da der skulle stemmes:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget!

De nye regler betyder, at der bliver lidt flere muligheder for, at lejerne kan male og vedligeholde. Afdelingsformand Youssef Abdul Kader forklarede:

”Forslaget betyder, at I må bruge jeres vedligeholdelseskonto til f. eks. at male med højere glans end før, både væg, lofter og vådrum. Eksempelvis også til af afslibe gulvet.

I må bruge penge fra kontoen til selv at købe maling for, derefter male og gå til driftskontoret med bilag. Så kontrollerer synsmedarbejderen hos jer, for vi har ikke noget imod, at det bliver kontrolleret, at der er brugt penge til at forbedre lejligheden. I kan også vælge at få en maler til at udføre arbejdet – og maleren sender regningen til driftskontoret.”

Youssef havde dog en vigtig pointe: ”Husk, at alle lejligheder vil blive renoveret, så man behøver ikke foretage det helt store nu, hvis lejligheden snart renoveres.”

Afdelingsformanden nævnte også, at Gellerupparken gerne ville tillade flere arbejder fra vedligeholdelseskontoen, eksempelvis en ny køkkenbordplade eller håndvask, men det er i dag ikke lovligt. Afdelingsbestyrelsen vil sammen med boligforeningens administration se på muligheden for at udføre flere opgaver via kontoen, men det vil beboerne høre mere om, hvis det engang bliver muligt.

Formanden diskuterede vedligeholdelsesreglement med nogle af de mange beboere.

Formanden diskuterede vedligeholdelsesreglement med nogle af de mange beboere.

Hvem tilhører pengene?

Så fulgte en række detailspørgsmål om ruhed på tapeter, om det nye forslag er dårligere eller bedre end det tidligere, og om hvem pengene på vedligeholdelseskontoen egentlig tilhører. Svaret på det sidste spørgsmål er i øvrigt: pengene tilhører lejligheden, ikke lejeren.

Ved afstemningen stemte alle de fremmødte for forslaget. Alle beboere i Gellerupparken har fået tilsendt forslaget, som nu er vedtaget.

Næstformand Abdinasir Jama Mohamed pointerede, at afdelingsbestyrelsen gerne ser henvendelser fra beboerne om vedligeholdelse og andre ting. Man kan også deltage i de summemøder, som afdelingsbestyrelsen allerede har holdt et af med succes.

Valg til bestyrelsen

Så kom de til valget til afdelingsbestyrelsen. Her stillede 10 op til syv pladser. Her blev Gelleruparkens mest kendte beboerdemokrat stemt ud af bestyrelsen. Hun blev i stedet 2.-suppleant.

Ikke mange havde set det komme – heller ikke Helle Hansen selv, som har siddet uafbrudt i afdelingsbestyrelsen siden 2002 og været formand fra 2007 til 2016.

”Jeg havde selv overvejet, om jeg skulle stille op igen, men gjorde det, fordi jeg sidder i bedømmelseskomiteen for renoveringsprojektets pilotprojekt for Blok B4,” siger Helle Hansen.

Her kan hun i øvrigt godt gøre sit arbejde færdigt, fortalte afdelingsformand Youssef Abdul Kader.

Mange kom efter stemmeoptællingen – som først var færdig kl. 23.30 – for at beklage, at hun ikke er i afdelingsbestyrelsen længere.

Elsebeth Frederiksen er nu ene kvinde i den 13 ”mand” store afdelingsbestyrelse.

Helle Hansen er fortsat medlem af foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening og blev genvalgt som repræsentant for Skræppebladet.

Bestyrelsen har siden konstitueret sig og Youssef Abdul Kader og Abdinasir Jama Mohamed er fortsat henholdsvis formand og næstformand.

De nyvalgte (fra venstre): Mohamad Ajjawi, Muse Ibrahim Elmi, Abdinasir Jama Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Omar Shirwa og Malek El-Batran. Den sidste nyvalgte, Khaled Khan, var forhindret på grund af bryllupsfest i England.

De nyvalgte (fra venstre): Mohamad Ajjawi, Muse Ibrahim Elmi, Abdinasir Jama Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Omar Shirwa og Malek El-Batran. Den sidste nyvalgte, Khaled Khan, var forhindret på grund af bryllupsfest i England.


De syv, der blev valgt til afdelingsbestyrelsen, var (i rækkefølge efter stemmetal):

Abdinasir Jama Mohamed
Muse Ibrahim Elmi
Omar Ahmed Shirwa
Khaled Khan
Malek El-Batran
Elsebeth Frederiksen
Mohamad Ajjawi

Suppleanter:
Ahmed Mohamed Yousuf
Helle Hansen
Amed Sabra

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-03 Maj side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data