Afd. 16: En fremskrivningsfejl i budget 2015 gav debat

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Beboerne i Voldbækhave godkendte budget med mindre fejl

Seniorbo Voldbækhave, som det nu hedder, er et bofællesskab på 28 lejemål. (8 3-værelses lejligheder og 20 2- værelses lejligheder)
Det blev oprettet for 20 år siden efter loven om almene boliger for +55
De fleste af beboerne var mødt op til det årlige afdelingsmøde, hvor man valgte Tanja Bergstrøm som ordstyrer.

Foreningen i fremtiden

Der var også en lille vending omkring Antenneforeningen og de planer, der er om en udbedring af det eksisterende kabel-netværk. En forbedring der giver bedre muligheder for valg af udbyder i fremtiden.

Budgettet blev godkendt

Budgettet blev godkendt

Huslejestigning på 4,49 procent

En huslejestigning på 4,49% var med til at skærpe beboernes opmærksomhed på udgiftssiden i budgettet. Faldende indtægter såsom meget små renter af henlæggelser er også med til at holde budgettallene oppe. Det første oplæg til huslejestigning var faktisk 7%, men en justering af henlæggelser, og udskydning af vedligeholdelsesarbejder var med til at justere udgiftssiden nedad. Afdelingens henlæggelser til nye køkkener er taget ud, således at der nu er lighed med alle andre afdelinger i boligforeningen. En beboer udtalte til henlæggelsesjusteringerne, at man var bange for at ende i en situation som afdeling 1, hvor manglende henlæggelser nu udløste en renovering til en næsten fordoblet husleje.

”Det er en balancegang mellem tilstrækkelige henlæggelser og fremtidige renoveringer af en afdeling. Det er historien om gyngerne og karrusellerne,” udtalte inspektør Carsten Falck.

En konto for diverse, hvor der fra 2013 til 2015 var en stigning fra kr. 22.000 og helt op til 35.000 gav anledning til spørgsmål, men kun et gæt på svaret.

Det viste sig, at spørgsmålet også var rejst sidste år, og til sidst kunne man konkludere, at en ekstraordinær vedligeholdelsesudgift var frem-skrevet i budgettet, hvad den ikke skulle have været. Da budgetfejlen kun handlede om forholdsvis små beløb, der ikke ville ændre ret meget på budgettet, valgte beboerne at godkende budgettet.

To nye bestyrelsesmedlemmer

Efter afstemning blev Jesper Gervin og Hans Chr. Andersen Hans Christian Houborg valgt til bestyrelsen og Erik Jensen og Jytte Laursen blev valgt til henholdsvis 1. og 2 suppleant.
Ingen valg til Skræppebladet eller FAS

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
RETTELSE TIL VOLDBÆKHAVES REFERAT
Skræppebladet havde skrevet, at en af de to nye bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt, hed Hans Chr. Andersen.
Det skulle have været Hans Christian Houborg. Skræppebladet beklager fejlen.
(Skræppebladet, november 2013)

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data