Afd. 16: En fremskrivningsfejl i budget 2015 gav debat

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Beboerne i Voldbækhave godkendte budget med mindre fejl

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Seniorbo Voldbækhave, som det nu hedder, er et bofællesskab på 28 lejemål. (8 3-værelses lejligheder og 20 2- værelses lejligheder)
Det blev oprettet for 20 år siden efter loven om almene boliger for +55
De fleste af beboerne var mødt op til det årlige afdelingsmøde, hvor man valgte Tanja Bergstrøm som ordstyrer.

Foreningen i fremtiden
Der var også en lille vending omkring Antenneforeningen og de planer, der er om en udbedring af det eksisterende kabel-netværk. En forbedring der giver bedre muligheder for valg af udbyder i fremtiden.

Budgettet blev godkendt

Budgettet blev godkendt

Huslejestigning på 4,49 procent
En huslejestigning på 4,49% var med til at skærpe beboernes opmærksomhed på udgiftssiden i budgettet. Faldende indtægter såsom meget små renter af henlæggelser er også med til at holde budgettallene oppe. Det første oplæg til huslejestigning var faktisk 7%, men en justering af henlæggelser, og udskydning af vedligeholdelsesarbejder var med til at justere udgiftssiden nedad. Afdelingens henlæggelser til nye køkkener er taget ud, således at der nu er lighed med alle andre afdelinger i boligforeningen. En beboer udtalte til henlæggelsesjusteringerne, at man var bange for at ende i en situation som afdeling 1, hvor manglende henlæggelser nu udløste en renovering til en næsten fordoblet husleje.

”Det er en balancegang mellem tilstrækkelige henlæggelser og fremtidige renoveringer af en afdeling. Det er historien om gyngerne og karrusellerne,” udtalte inspektør Carsten Falck.

En konto for diverse, hvor der fra 2013 til 2015 var en stigning fra kr. 22.000 og helt op til 35.000 gav anledning til spørgsmål, men kun et gæt på svaret.

Det viste sig, at spørgsmålet også var rejst sidste år, og til sidst kunne man konkludere, at en ekstraordinær vedligeholdelsesudgift var frem-skrevet i budgettet, hvad den ikke skulle have været. Da budgetfejlen kun handlede om forholdsvis små beløb, der ikke ville ændre ret meget på budgettet, valgte beboerne at godkende budgettet.

To nye bestyrelsesmedlemmer
Efter afstemning blev Jesper Gervin og Hans Chr. Andersen Hans Christian Houborg valgt til bestyrelsen og Erik Jensen og Jytte Laursen blev valgt til henholdsvis 1. og 2 suppleant.
Ingen valg til Skræppebladet eller FAS
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Afd. 16: En fremskrivningsfejl i budget 2015 gav debat”


 • 1

  webmaster skriver:

  RETTELSE TIL VOLDBÆKHAVES REFERAT
  Skræppebladet havde skrevet, at en af de to nye bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt, hed Hans Chr. Andersen.
  Det skulle have været Hans Christian Houborg. Skræppebladet beklager fejlen.
  (Skræppebladet, november 2013)

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt