Afd. 16: Senior­bo Voldbækhave holder huslejen i ro

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Afdelingens beboere gør selv en indsats for at spare på driften

De fleste af afdelingens beboere var mødt frem til det årlige afdelingsmøde, der blev holdt efter standardvedtægterne og helt uden indkomne forslag fra beboerne.

En beretning fra en afdeling, hvor der er styr på tingene
Bestyrelsens kontaktperson, H.C. Houborg, oplyste i tråd hermed, at der nu er isat el-spare-pærer på alle fællesarealer, og at der er installeret varmeveksler i alle boliger.

Omtalt blev også den nye kollektive bredbåndsaftale med Stofa, der skulle træde i kraft den 1. oktober i år.

På nuværende tidspunkt afventer beboerne nærmere information om affaldssorteringen. Der kommer informationer med vejledninger i personlige breve til alle beboerne.

Der har i årets løb været flere reparationer i huset, små som store. Det værste er dog opdagelsen af fugt i et depotrum samt begyndende skimmelsvamp. Udgiften til forbedring heraf kommer til at beløbe sig til kr. 300.000 + moms, der må lånes af egne midler.

Foreningens formand, Keld Albrechtsen, fortæller om de mange udfordringer, der ligger i fremtidens almene boligsektor.

Foreningens formand, Keld Albrechtsen, fortæller om de mange udfordringer, der ligger i fremtidens almene boligsektor.

Effektivisering af boligdriften igen, igen

Det nye driftssamarbejde, hvor flere afdelinger er sammenlagt i Servicecenter Skovgårdsparken, blev omtalt af foreningsformanden, Keld Albrechtsen, der også var ordstyrer. De tror på, at de besparelser, som finansministeriet har stillet krav om, kan hentes ved en sådan effektivisering og sammenlægning af driftsarbejdet for flere afdelinger.

Der blev også omtalt et krav om 4-årige budgetter, der skulle udfærdiges af foreningen og efterfølgende kontrolleres af konsulenter udefra. Det er i modsætning til den ånd, der ligger i bestyrelsens arbejde og beboerdemokratiet

En besparelse samt en indtægt mere end budgetteret

Dette fik lige regnskabet til at give et overskud i 2016, som kunne føres over i budgettet for 2017. Et budget, der har en stigning i udgiftssiden på grund af forbedringsarbejder i kælder, men et budget, der alligevel kan balancere uden huslejestigninger.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne H.C. Houborg og Erik John var indstillet på genvalg for de næste 2 år og blev genvalgt. På opfordring blev Grethe Abild Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
Den sygemeldte Jesper Frølich er igen klar til arbejdet i bestyrelsen, der selv konstituerer sig igen efter valget.

Ingen ønskede valg til Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data