Afd. 16: Seniorbo Voldbækhave holder huslejen i ro

Afdeling 16 – Seniorbo Voldbækhave

Afdelingens beboere gør selv en indsats for at spare på driften

Tekst og foto Kirsten Hermansen

De fleste af afdelingens beboere var mødt frem til det årlige afdelingsmøde, der blev holdt efter standardvedtægterne og helt uden indkomne forslag fra beboerne.

En beretning fra en afdeling, hvor der er styr på tingene
Bestyrelsens kontaktperson, H.C. Houborg, oplyste i tråd hermed, at der nu er isat el-spare-pærer på alle fællesarealer, og at der er installeret varmeveksler i alle boliger.

Omtalt blev også den nye kollektive bredbåndsaftale med Stofa, der skulle træde i kraft den 1. oktober i år.

På nuværende tidspunkt afventer beboerne nærmere information om affaldssorteringen. Der kommer informationer med vejledninger i personlige breve til alle beboerne.

Der har i årets løb været flere reparationer i huset, små som store. Det værste er dog opdagelsen af fugt i et depotrum samt begyndende skimmelsvamp. Udgiften til forbedring heraf kommer til at beløbe sig til kr. 300.000 + moms, der må lånes af egne midler.

Foreningens formand, Keld Albrechtsen, fortæller om de mange udfordringer, der ligger i fremtidens almene boligsektor.

Foreningens formand, Keld Albrechtsen, fortæller om de mange udfordringer, der ligger i fremtidens almene boligsektor.

Effektivisering af boligdriften igen, igen
Det nye driftssamarbejde, hvor flere afdelinger er sammenlagt i Servicecenter Skovgårdsparken, blev omtalt af foreningsformanden, Keld Albrechtsen, der også var ordstyrer. De tror på, at de besparelser, som finansministeriet har stillet krav om, kan hentes ved en sådan effektivisering og sammenlægning af driftsarbejdet for flere afdelinger.

Der blev også omtalt et krav om 4-årige budgetter, der skulle udfærdiges af foreningen og efterfølgende kontrolleres af konsulenter udefra. Det er i modsætning til den ånd, der ligger i bestyrelsens arbejde og beboerdemokratiet

En besparelse samt en indtægt mere end budgetteret
Dette fik lige regnskabet til at give et overskud i 2016, som kunne føres over i budgettet for 2017. Et budget, der har en stigning i udgiftssiden på grund af forbedringsarbejder i kælder, men et budget, der alligevel kan balancere uden huslejestigninger.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne H.C. Houborg og Erik John var indstillet på genvalg for de næste 2 år og blev genvalgt. På opfordring blev Grethe Abild Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
Den sygemeldte Jesper Frølich er igen klar til arbejdet i bestyrelsen, der selv konstituerer sig igen efter valget.

Ingen ønskede valg til Skræppebladet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt