Afd. 2: Huslejen i Søvangen i ro for tredje år i træk

Afdeling 2 – Søvangen

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Tekst Kirsten Hermansen, foto Lena Lundager

Efter et stort afstemningsmøde om renoveringen skulle vi ganske få dage efter holde det årlige afdelingsmøde. Fremmødet var pænt, og interessen var der stadig hos beboerne.
Formanden beklagede den lange proces, der var gået forud, hvor man først havde besluttet sig for at placere tilgængelighedsboliger i blokkene og efter lang tids vandren ”hen til kommoden og tilbage igen” til sidst fik besluttet placering af tilgængelighedsboliger i husene.

Uddrag af formandsberetning
Det mystiske fem-søjlers murværk oppe ved servicekontoret er prøver på kommende murværk.
Der var god tilslutning til at bese genhusnings-containerne, der står ved Åbyhøjgården.
Omtale af forskningsprojektet Re-value, der kommer igen efter renoveringen, blev også omtalt.

Regnskabs- og budgetbesparelsesøvelser i den almene sektor
Ligesom andre steder i samfundet er der fra regeringen pålagt den almene sektor besparelser. En reduktion på 2 % i omkostninger, der kun kan tages fra service og administration, skulle gerne munde ud i en besparelse for alle lejemål. Der forventes en fortsat stabil husleje også i 2019, men på grund af nye henlæggelser til gulve vil 2020 nok udvise forhøjelser.
Til sidst mindede formanden om den nye beboerrådgivning, der begyndte i 2018, hvor beboere i afdelingen har haft glæde af ferie for projektpenge.

Vedligeholdelsesreglement og overvågningsproblematik
Et foreslået nyt revideret reglement blev vedtaget uden spørgsmål.
Godkendelse til at arbejde videre med overvågningsproblematik.

Afdelingsbestyrelsen er fra venstre:  Nyvalgt Martha Szapiel, Christina Kraul, Lena Lundager, Laurits Bloch, formand Erik Bløcher og Ole Vad. Vagn Holmlund kom ikke med på billedet.

Afdelingsbestyrelsen er fra venstre: Nyvalgt Martha Szapiel, Christina Kraul, Lena Lundager, Laurits Bloch, formand Erik Bløcher og Ole Vad. Vagn Holmlund kom ikke med på billedet.

Valg
Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genopstillede, og en beboer opstillede, så der var skriftlig afstemning.
Erik Bløcher genvalgt.
Lena Lundager genvalgt.
Christina Kraul genvalgt.
Marta Szapiel valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bente Heilmann valgt som suppleant.
Repræsentant til Skræppebladet blev bestyrelsesmedlem Laurits Bloch.

Repræsentant til FAS blev Mads Genefke Hviid-Nielsen med suppleant Oliver Lindgren Gam Kahr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt