Afd. 6: Ingen egentlig huslejestigning i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Livligt og engageret beboermøde

Tekst og foto af Jens Skriver

Det skyldes vist kun myndig mødeledelse fra dirigenten Keld Albrechtsen, at beboermødet i Holmstrup med over 50 fremmødte beboere kunne gennemføres inden for en rimelig tid. Usædvanligt mange interessante emner blev drøftet.

Dyr teknik
I sin beretning kunne Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen blandt andet oplyse, at et vedligeholdelsesreglement bliver omdelt i løbet af efteråret, mens reglementer for råderet og installationer var mere komplicerede. Installering af særskilt måling af fælles varmeforbrug er meget kompliceret. Solcelleanlægget, installeret i Jernaldervej 217, fungerer tilfredsstillende.

Facadepartierne er 40 år gamle og skal skiftes ud, men det vil blive temmelig dyrt. Der er startet et forsøgsprojekt, ligesom der er startet et forsøgsprojekt med ny isolering og nye badeværelser.

”Men det bliver hulens dyrt foruden de gener, der bliver for beboerne”. Det ville komme til at koste 150 kr. pr. m2 årligt. I den efterfølgende debat spurgte Niels Jensen da også: ”Har vi råd til at bo her med de nye projekter”? Et nyligt nedsat grønt udvalg fungerede godt, og genbrugsudvalget skal til at se på genbrugspladsens fremtid.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. I beretningen fra foreningsbestyrelsen nævnte Troels Bo Knudsen foreningens nye organisation, et ekstraordinært underskud, Helhedsplanen, som ikke kommer til at berøre huslejen i andre afdelinger, nyt IT-system, havnehusene, og at boligforeningen lå inde med byggegrunde, der næppe kunne anvendes. Niels Jensen rejste nok en gang spørgsmålet om, hvorfor beboerne ikke får en regning, når B-ordningen anvendes.

Husleje og skimmelsvamp
Ved fremlæggelsen af budgettet forklarede Edvin Juhl, at der var budgetteret uændret husleje, fordi der kunne tages af overskudskontoen, og fordi der blev høvlet grundigt af udgifterne som følge af skimmelsvamp. Der havde været tre tilfælde af skimmelsvamp. I det ene tilfælde var en kloak i stykker, så der løb vand ind i kælderen, og der kom skimmelsvamp i lejligheden ovenover. Det var ved at komme igen.

Det andet tilfælde var en stuelejlighed, hvor der havde været hul i altanen ovenover, og endelig var det en stuelejlighed i en B-blok, hvor der løb vand ind fra havesiden. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Videoovervågning
Derefter var der en række forslag. Afdelingsbestyrelsen havde etableret videoovervågning omkring Jernaldervej 245, fordi uvedkommende opholdt sig der og lavede kriminalitet. Det kunne hele forsamlingen acceptere, ligesom afdelingsbestyrelsen fik bemyndigelse til efter behov at sætte videoovervågning op i den øvrige afdeling.

Jubilæum
Afdelingens 40-års fødselsdag afholdes 5. juni næste år. Med enkelte stemmer imod blev bevilget 100.000 kr. til jubilæumsaktiviteter, som afdelingsbestyrelsen ville administrere. Det indebar en lille huslejestigning, men der bliver også søgt om støtte andre steder fra.

Diverse forslag
Poul Erik Østergaard havde stillet forslag om en række asfaltarbejder i den sydlige ende af byggeriet. Der bliver set på sagen, men det måtte understreges, at asfaltarbejder udføres efter en samlet prioritering.

Han stillede også forslag om hastighedsdæmpende bump for knallerter. Der var enighed om, at løsningsmuligheder skulle undersøges. Et tredje forslag fra Poul Erik Østergaard om at flytte selskabslokalet til Brugsens gamle lokaler vandt ikke særlig genklang. Det var meget svært at omdanne selskabslokalet til lejligheder, og der var udsigt til, at brugsens lokaler kunne udlejes til en døgnkiosk.

Under eventuelt havde flere ordet. Blandt andet redegjorde Kurt Møller for beboerforeningens situation. Skattereglerne var blevet lavet om, siden den startede, så alle skal betale moms. Det er også nødvendigt, at aktiviteten får en bevilling, og ansøgningsproceduren er meget besværlig. Edvin Juhl kunne med rette takke dirigenten for god ledelse, og der blev endda tid til at nyde den gode mad.

Over 50 beboere var mødt op til Holmstrups årlige afdelingsmøde.

Over 50 beboere var mødt op til Holmstrups årlige afdelingsmøde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt