Tv-pakker giver anledning til spørgsmål på beboermøder

Antennebidraget kan være svært at forstå. Her er forklaringen på, hvordan beløbet udregnes

Af Jesper Pedersen og Aase Asmus Christensen, Antenneforeningen Aarhus
Illustration af Jesper Ankjær

På flere af september måneds afdelingsmøder har beboere rejst spørgsmål om, hvordan beregningerne bliver lavet, når det skal findes ud af, hvilket beløb der skal betales for den tv-pakke, som afdelingen kollektivt modtager fra Antenneforeningen Aarhus og Stofa.

Det er anledningen til, at vi her gerne vil give en orientering om forløbet, som hvert år finder sted i forbindelse med, at der skal udarbejdes en huslejevarsling for næste års antennebidrag.

Skøn over forventede udgifter
Forløbet og overvejelserne er hvert år som følger: I begyndelsen af juli beder Brabrand Boligforening om, at Antenneforeningen Aarhus kommer med et skøn over, hvad betalingen for basispakken skal være det følgende år. I august modtager de enkelte afdelingsbestyrelser et budget for næste års bidrag. Budgettet er udregnet afdelingsvis på baggrund af skønnet fra antenneforeningen.

Antennebidrag består af flere dele
Beløbet, som skal betales i antennebidrag kommer af det overskud – eller underskud – fra tidligere år, som endnu ikke er afregnet med beboerne i den enkelte afdeling.

Det beløb lægges sammen med det forventede overskud – eller underskud – for indeværende år, som ikke er nået at blive medregnet i beløbet, der blev varslet med udgangen af september året forud.

Derudover skal der betales for modtagelse af basispakken i det kommende år, som Stofa på vegne af Antenneforeningen Aarhus opkræver hos Brabrand Boligforening. Endelig betales der et årskontingent til Antenneforeningen Aarhus og det årlige administrationsbidrag til Brabrand Boligforening.

Endelige aftaler
På det tidspunkt Brabrand Boligforening har brug for at kende abonnementsbetalingen for næste år, har Antenneforeningen Aarhus ikke mulighed for at skaffe det korrekte tal fra den tekniske og praktiske samarbejdspartner, Stofa.

Årsagen er, at forhandlingerne med programleverandørerne om næste års levering af tv-kanaler på det tidspunkt endnu ikke er på plads. Det betyder, at prisstigningerne fra programleverandørerne kommer senere på året. Derudover ligger nogle programleverandørers årlige prisregulering skævt i forhold til årsskiftet. Endelig kan CopyDan og Koda-afgifterne først udregnes præcist, når alle aftaler om kanalmønstrene ligger fast.

Undlader varsling
Lige så snart den endelige betaling er udregnet, modtager Brabrand Boligforening en meddelelse fra Antenneforeningen Aarhus og Stofa med det korrekte beløb.

Hidtil er oplysningerne først kommet frem, efter at den lovmæssige varsling af huslejestigning og antennebidrag er blevet udsendt til afdelingerne, der som bekendt holder budgetmøder i september. Afdelingsbestyrelserne bliver dog straks orienteret om det korrekte beløb, når det er kommet.

Men hidtil er det kun få af boligforeningens afdelingsbestyrelser, der på det tidspunkt har valgt at benytte sig af muligheden for at udsende en ny tre-måneders varsling, således at afdelingen med det samme begynder at betale det korrekte beløb.

Gammel gæld skal betales
De afdelinger der vælger at varsle det korrekte beløb med det samme, undgår derved at opsamle et underskud, som skal betales to år senere. Men fordi mange afdelingsbestyrelser vælger ikke at varsle stigningen i løbet af året, kan det ikke undgås, at beløbet, der opkræves året efter, er præget af det underskud, som måske er opsamlet op til to år tidligere.

Og så er det, at det kan blive vanskeligt for den enkelte beboer at gennemskue, hvad det egentlig koster at have en ellers prismæssigt meget attraktiv ordning om kollektiv frem for individuel betaling.


Abonnement til Antenneforeningen Aarhus omfatter følgende elementer:

 • Tv-programafgifter til Tv-leverandører
 • CopyDan og Koda-afgifter (forvaltning af ophavsrettigheder)
 • Telefoni – fastnet (forbrugsafregnet)
 • Internetforbindelse (256 kbit) – gratis for alle.
 • WebTv og WebTv To Go – service
 • StartForfra og StartForfra+ – service
 • Abonnement (administration, service, vedligeholdelse og ud-videlser af antenneanlægget)
 • Kontingent (medlemskab af Antenneforeningen Aarhus)

Antennebidrag:

Det beløb Brabrand Boligforening opkræver via huslejen. Beløbet består af abonnement, underskud/overskud samt administration.

Abonnement:
Det beløb basispakken koster pågældende år. Det opkræves af Stofa via Brabrand Boligforening på vegne af Antenneforeningen Aarhus.

Abonnementet til Antenneforeningen Aarhus har i de seneste tre år kostet:

 • 2012: 944 kr. pr. år / 78 kr. pr. md. (TV2 bliver betalingskanal)
 • 2013: 1.188 kr. pr. år / 99 kr. pr. md. (TV3 – TV2 Charlie – DK4 er nye betalingskanaler i basispakken)
 • 2014: 1.404 kr. pr. år / 117 kr. pr. md. (Kanal 5 er ny betalingskanal i basispakken)Del eller print denne side:  


2 kommentarer til
“Tv-pakker giver anledning til spørgsmål på beboermøder”


 • 1

  Ida skriver:

  Er det muligt at undgå at betale antennebidrag, hvis man ikke ejer et fjernsyn?


 • 2

  Ulrik Ricco Hansen skriver:

  Hvis en boligafdeling beslutter ikke at have kollektiv antenneleverandør men derimod beslutter at hver enkelt beboer selv skal lave individuel aftale – ja så kan du slippe for at betale antennebidrag.

  Det vil sige at det er et beboermøde som skal beslutte at opsige nuværende aftale med fx Stofa.

  En kollektiv aftale giver lavere priser end individuelle aftaler, så hvis de fleste beboere helst vil have samme leverandør og kollektiv aftale – så slipper du ikke for antennebidraget.

  Boligafdelingen kan måske lave en særlig aftale med fx Stofa/YouSee som giver mulighed for at den enkelte husstand kan framelde sig tv-signalet (mod til gengæld at få bredbåndsignalet – på den måde virker antennebidraget som en del af internet-prisen).

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt