Afd. 26: Kildeagervænget klager over administrativ langsommelighed

Afdeling 26 – Kildeagervænget

Mange forslag i boligforeningens unge afdeling i Hasselager, hvor problemer med elforbruget har kostet lejere dyrt

Selv om Kildeagervænget er en af boligforeningens mindre afdelinger, var fremmødet pænt til efterårets beboermøde, som var den unge afdelings første ordinære beboermøde. Mødet blev holdt i Skovhøjs beboerhus den 15. september, og der blev udleveret 62 stemmesedler.

Formand Heidi Hølmer-Hansen var fraværende, så det var næstformand Louise Hemdorff, der fremlagde bestyrelsens beretning, der i nogen grad var præget af utilfredshed med, at ting, der bliver vedtaget på bestyrelsesmøderne, ikke bliver fulgt op fra administrationens side, og at svar på mails ofte bliver trukket i langdrag.

Varmesag med frustrationer

Der var også utilfredshed med informationsniveauet i forbindelse med udfordringerne omkring afdelingens varmesag og det deraf forhøjede elforbrug, som har været en stor, måske den største, frustration i afdelingen, og på hvis baggrund flere beboere desværre er fraflyttet afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen havde store forventninger til at få en grundig forklaring senere på beboermødet.

Her kunne arkitekt Steen G. Thomsen fra administrationen fortælle, at tidsplanen for udskiftning af pumper er blevet fulgt, og at der er en tro på, at de nye kommer til at fungere.

En anden sag med utætheder ved vinduer kommer ikke til at påvirke afdelingen. Der er kommet mange klager over vinduerne, hvor leverandøren desværre er gået konkurs, men teknologisk institut er på sagen, og entreprenøren er meget opmærksom, og beboerne vil høre nærmere.

Dyr container

En huslejestigning på 1,31 procent blev enstemmigt vedtaget.
Og efterfølgende sagde beboermødet ja til bestyrelsens forslag om at få fjernet den frontloader-container til småt brændbart, som der har været stor debat om, ikke mindst på afdelingens facebook-gruppe.

Containeren har været en forsøgsordning, men det koster 7000 kroner at få håndsorteret den, hvis der kommer andet end småt brændbart i. Udfordringerne har blandt andet været, at andre end afdelingens beboere har brugt containeren, og at ting er blevet sat ved siden af eller måske taget op af containeren og smidt omkring i afdelingen.

Forslaget blev vedtaget, så containeren bliver fjernet, mens et forslag om at opsætte en glascontainer blev forkastet.

Hegn til debat

Afdelingsbestyrelsens forslag om at tillade, at der sættes Skagenshegn ved indgangspartierne, som det har kunnet ses ved nr. 5, blev vedtaget med et flertals opbakning, mens et andet forslag, der gik på at tillade, at der fjernes hækplanter i skel og i stedet opsættes hegn, blev trukket.

Der blev også stillet forslag om, at beboerne skulle kunne få tildelt deres egen p-plads i området, men det blev forkastet.

Endelig blev et forslag om, at afdelingsbestyrelsen skal indeholde en person fra hver bogruppe, trukket, efter at beboermødets dirigent, Bo Sigismund, gjorde opmærksom på, at det vil stride imod Brabrand Boligforenings vedtægter.

Fredsvalg

Uden afstemning blev Lonnie Ribergaard, Kildeagervej 61, og Pia Dahlgreen Olsen, Kildeagervj 137, valgt til afdelingsbestyrelsen, mens Louise Hemdorff, Kildeagervej 107, blev valgt til Skræppebladets redaktion.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-09 November side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 26: Kildeagervænget klager over administrativ langsommelighed
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data