Afd. 26: Kildeagervænget klager over administrativ langsommelighed

Afdeling 26 – Kildeagervænget

Mange forslag i boligforeningens unge afdeling i Hasselager, hvor problemer med elforbruget har kostet lejere dyrt

Af Helle Hansen

Selv om Kildeagervænget er en af boligforeningens mindre afdelinger, var fremmødet pænt til efterårets beboermøde, som var den unge afdelings første ordinære beboermøde. Mødet blev holdt i Skovhøjs beboerhus den 15. september, og der blev udleveret 62 stemmesedler.

Formand Heidi Hølmer-Hansen var fraværende, så det var næstformand Louise Hemdorff, der fremlagde bestyrelsens beretning, der i nogen grad var præget af utilfredshed med, at ting, der bliver vedtaget på bestyrelsesmøderne, ikke bliver fulgt op fra administrationens side, og at svar på mails ofte bliver trukket i langdrag.

Varmesag med frustrationer
Der var også utilfredshed med informationsniveauet i forbindelse med udfordringerne omkring afdelingens varmesag og det deraf forhøjede elforbrug, som har været en stor, måske den største, frustration i afdelingen, og på hvis baggrund flere beboere desværre er fraflyttet afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen havde store forventninger til at få en grundig forklaring senere på beboermødet.

Her kunne arkitekt Steen G. Thomsen fra administrationen fortælle, at tidsplanen for udskiftning af pumper er blevet fulgt, og at der er en tro på, at de nye kommer til at fungere.

En anden sag med utætheder ved vinduer kommer ikke til at påvirke afdelingen. Der er kommet mange klager over vinduerne, hvor leverandøren desværre er gået konkurs, men teknologisk institut er på sagen, og entreprenøren er meget opmærksom, og beboerne vil høre nærmere.

Dyr container
En huslejestigning på 1,31 procent blev enstemmigt vedtaget.
Og efterfølgende sagde beboermødet ja til bestyrelsens forslag om at få fjernet den frontloader-container til småt brændbart, som der har været stor debat om, ikke mindst på afdelingens facebook-gruppe.

Containeren har været en forsøgsordning, men det koster 7000 kroner at få håndsorteret den, hvis der kommer andet end småt brændbart i. Udfordringerne har blandt andet været, at andre end afdelingens beboere har brugt containeren, og at ting er blevet sat ved siden af eller måske taget op af containeren og smidt omkring i afdelingen.

Forslaget blev vedtaget, så containeren bliver fjernet, mens et forslag om at opsætte en glascontainer blev forkastet.

Hegn til debat
Afdelingsbestyrelsens forslag om at tillade, at der sættes Skagenshegn ved indgangspartierne, som det har kunnet ses ved nr. 5, blev vedtaget med et flertals opbakning, mens et andet forslag, der gik på at tillade, at der fjernes hækplanter i skel og i stedet opsættes hegn, blev trukket.

Der blev også stillet forslag om, at beboerne skulle kunne få tildelt deres egen p-plads i området, men det blev forkastet.

Endelig blev et forslag om, at afdelingsbestyrelsen skal indeholde en person fra hver bogruppe, trukket, efter at beboermødets dirigent, Bo Sigismund, gjorde opmærksom på, at det vil stride imod Brabrand Boligforenings vedtægter.

Fredsvalg
Uden afstemning blev Lonnie Ribergaard, Kildeagervej 61, og Pia Dahlgreen Olsen, Kildeagervj 137, valgt til afdelingsbestyrelsen, mens Louise Hemdorff, Kildeagervej 107, blev valgt til Skræppebladets redaktion.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt