Afd. 10: Rødlund ønsker fortrin til nye beboere fra lokalområdet

Afdeling 10 – Rødlundparken

Særlige tildelingsregler i Rødlundparken ophævet af kommunen

Siden januar 2001 har Rødlundparken haft et helt særligt regelsæt for ansøgere til en bolig i Rødlundparken for mennesker med familiemæssig og/eller arbejdsmæssig tilknytning til Harlev-Framlev og Sabro-Borum. Regelsættet betød, at ansøgere med tilknytning til lokalområdet fik fortrinsret til hver anden ledigblevne bolig i afdelingen.

”Aarhus Kommune har nu besluttet, at denne ordning ikke længere skal være gældende – til trods for at afdelingen og lokalområdet i mange år har haft meget stor glæde og gavn af ordningen,” fortæller afdelingsformand Aase Asmus Christensen.

Ikke givet op endnu

Hun gør opmærksom på, at det dog ikke betyder, at Brabrand Boligforening og afdelingsbestyrelsen har opgivet at få genindført ordningen.

”Men der forestår et stort arbejde for at få politikerne i Aarhus til at forstå, hvor vigtig denne ordning er for en boligafdeling, der siden 1990 har arbejdet på at have et solidt fundament i lokalområdet med dets mange muligheder for at leve et godt liv i skolen, i fritiden og i arbejdslivet – i nærheden af storbyen Aarhus,” siger Aase Asmus Christensen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-10 December side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data