Afd. 10: Rekordstort fremmøde til beboermøde

Afdeling 10 – Rødlundparken

Beboerne skal ikke betale mere i husleje til næste år

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

I afdeling 10, Rødlundparken, blev der uddelt 88 stemmesedler. Det er efter sigende rekord. Hele det store lokale var fyldt op med folk, som var kommet for at høre regnskabet og formand Aase Christensens beretning.

Hun starter med at forklare, at hun måske gentager sig selv i forhold til sidste års beretning, men at udskiftningen af vinduer og terrassedøre endnu ikke er færdig. Økonomien i afdelingen gør dog, at det ikke kan gå hurtigere.

B-ordning
Aase forklarede, at administrationen ønsker, at de overgår til A-ordningen, men det er der endnu ikke nogen planer om. Men det kommer sikkert på dagsordenen engang i fremtiden. Lige nu synes Aase ikke, at der er nogen problemer med B-ordningen.

Renovation
Nye affaldsløsninger er højt på listen. Afdelingen bruger alt for mange penge på affaldssortering. Derfor vil en fremtidig løsning være at nedgrave affaldsøerne, de såkaldte molokker.

Aase er sikker på, at området kommer til at se pænere ud, når affaldet er nedgravet. Storskrald er ikke med i denne løsning, men Aase appellerede beboerne til at rydde op efter sig selv og også sortere affaldet ordentligt.

Antennebidrag
Rødlundparken har et ret lavt antennebidrag på 99,- pr. måned. Den aftale kunne de opnå mod ikke at skifte udbyder i 2016-17.
Denne aftale udløber i 2017 og kan ikke forlænges, da ny lov siger, at man ikke kan påtvinges at betale for en tv-pakke, der betales kollektivt. Derfor skal det undersøges, hvad de nye muligheder er til den tid.

Hvad er en taskehund?
I afdelingen bruger de betegnelsen taskehund som den størrelse, der er tilladt i afdelingen. Det skal forestille at være betegnelsen for en lille hund, men tasker kommer jo i alle mulige størrelser, og derfor rammer betegnelsen ved siden af. Da de vedtog bestemmelsen om taskehunde, var det, fordi beboerne var bange for glubske og aggressive hunde, men der er i mellemtiden kommet en hundelov, der netop forbyder den slags hunde. Der skal imidlertid findes en løsning, så ingen beboere er utrygge, når der er mange hunde i området.

Nyt beboermøde den 5. oktober
På dette møde var der kun hundehold på dagsordenen. Der blev afgivet 69 stemmer – 61 sagde JA til forslaget og 8 sagde NEJ til forslaget om at afskaffe begrebet ”taskehund”.

Alle hunde skal fortsat være registreret efter sædvanlig procedure på driftskontoret, og man må fortsat kun have én hund. De nye regler gælder fra den 5. oktober.

Fester
Afdelingsbestyrelsen arrangerer ikke fester, men giver gerne tilskud, hvis andre har lyst til at holde noget. Derfor blev der i år holdt en fin fastelavnsfest, som en beboer stod for. Der er allerede nu reserveret lokaler til næste år. Det kommer til at ligge den 26. februar.

Tak til slut
Aase sluttede sin beretning med at forklare om strukturændringerne i boligforeningen. Varmemestre er blevet til serviceledere, og nogle ansatte har fået andre funktioner. Afdelingens serviceleder, Torben Lomborg, fik stor ros for sit arbejde, og samtidig er Aase glad for, at afdelingssekretær Marianne Vengsgaard er tilbage.

Til sidst takker Aase alle for fremmødet og for god ro og orden i afdelingsbestyrelsen.

Budgettet blev vedtaget med stort flertal.

Budgettet blev vedtaget med stort flertal.

Regnskabet var godt nyt
Aase stod også for at fremlægge budgettet for 2017. Her var ingen huslejestigning, så det blev naturligvis stemt igennem uden stemmer imod. Det er faktisk kun 3. gang i 27 år, at der ikke er huslejestigning.

Grunden til, at der ingen huslejestigning er, at der er fald i driften af fælleslokaler, renholdelse og et tidligere overskud, som er ført tilbage til afdelingen. I næste års budget er det sat 1.1 million af til komfurer og emhætter, køle/fryseskabe, sanitet i bad og affaldsløsninger.

Renoveringen af afdelingen foregår i etaper, hvor 1-2-3 sker i 2017. En tilhører spørger, om hun virkelig skal vente til 2018 med forbedringer i sin bolig, da den er i dårlig stand, men Aase svarer, at hvis det er akut, laver man det selvfølgelig inden.

Valg
Der var også valg til afdelingsbestyrelsen.
Her blev Aase Asmus Christesen topscorer med 85 stemmer, Inger Nielsen fik 74, og Birthe Günzel blev 1. suppleant med 11 stemmer.

Der blev ikke valgt nogen til FAS eller Skræppebladet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt