Afd. 10: Rekordstort fremmøde til beboer­møde

Afdeling 10 – Rødlundparken

Beboerne skal ikke betale mere i husleje til næste år

I afdeling 10, Rødlundparken, blev der uddelt 88 stemmesedler. Det er efter sigende rekord. Hele det store lokale var fyldt op med folk, som var kommet for at høre regnskabet og formand Aase Christensens beretning.

Hun starter med at forklare, at hun måske gentager sig selv i forhold til sidste års beretning, men at udskiftningen af vinduer og terrassedøre endnu ikke er færdig. Økonomien i afdelingen gør dog, at det ikke kan gå hurtigere.

B-ordning

Aase forklarede, at administrationen ønsker, at de overgår til A-ordningen, men det er der endnu ikke nogen planer om. Men det kommer sikkert på dagsordenen engang i fremtiden. Lige nu synes Aase ikke, at der er nogen problemer med B-ordningen.

Renovation

Nye affaldsløsninger er højt på listen. Afdelingen bruger alt for mange penge på affaldssortering. Derfor vil en fremtidig løsning være at nedgrave affaldsøerne, de såkaldte molokker.

Aase er sikker på, at området kommer til at se pænere ud, når affaldet er nedgravet. Storskrald er ikke med i denne løsning, men Aase appellerede beboerne til at rydde op efter sig selv og også sortere affaldet ordentligt.

Antennebidrag

Rødlundparken har et ret lavt antennebidrag på 99,- pr. måned. Den aftale kunne de opnå mod ikke at skifte udbyder i 2016-17.
Denne aftale udløber i 2017 og kan ikke forlænges, da ny lov siger, at man ikke kan påtvinges at betale for en tv-pakke, der betales kollektivt. Derfor skal det undersøges, hvad de nye muligheder er til den tid.

Hvad er en taskehund?

I afdelingen bruger de betegnelsen taskehund som den størrelse, der er tilladt i afdelingen. Det skal forestille at være betegnelsen for en lille hund, men tasker kommer jo i alle mulige størrelser, og derfor rammer betegnelsen ved siden af. Da de vedtog bestemmelsen om taskehunde, var det, fordi beboerne var bange for glubske og aggressive hunde, men der er i mellemtiden kommet en hundelov, der netop forbyder den slags hunde. Der skal imidlertid findes en løsning, så ingen beboere er utrygge, når der er mange hunde i området.

Nyt beboermøde den 5. oktober

På dette møde var der kun hundehold på dagsordenen. Der blev afgivet 69 stemmer – 61 sagde JA til forslaget og 8 sagde NEJ til forslaget om at afskaffe begrebet ”taskehund”.

Alle hunde skal fortsat være registreret efter sædvanlig procedure på driftskontoret, og man må fortsat kun have én hund. De nye regler gælder fra den 5. oktober.

Fester

Afdelingsbestyrelsen arrangerer ikke fester, men giver gerne tilskud, hvis andre har lyst til at holde noget. Derfor blev der i år holdt en fin fastelavnsfest, som en beboer stod for. Der er allerede nu reserveret lokaler til næste år. Det kommer til at ligge den 26. februar.

Tak til slut

Aase sluttede sin beretning med at forklare om strukturændringerne i boligforeningen. Varmemestre er blevet til serviceledere, og nogle ansatte har fået andre funktioner. Afdelingens serviceleder, Torben Lomborg, fik stor ros for sit arbejde, og samtidig er Aase glad for, at afdelingssekretær Marianne Vengsgaard er tilbage.

Til sidst takker Aase alle for fremmødet og for god ro og orden i afdelingsbestyrelsen.

Budgettet blev vedtaget med stort flertal.

Budgettet blev vedtaget med stort flertal.

Regnskabet var godt nyt

Aase stod også for at fremlægge budgettet for 2017. Her var ingen huslejestigning, så det blev naturligvis stemt igennem uden stemmer imod. Det er faktisk kun 3. gang i 27 år, at der ikke er huslejestigning.

Grunden til, at der ingen huslejestigning er, at der er fald i driften af fælleslokaler, renholdelse og et tidligere overskud, som er ført tilbage til afdelingen. I næste års budget er det sat 1.1 million af til komfurer og emhætter, køle/fryseskabe, sanitet i bad og affaldsløsninger.

Renoveringen af afdelingen foregår i etaper, hvor 1-2-3 sker i 2017. En tilhører spørger, om hun virkelig skal vente til 2018 med forbedringer i sin bolig, da den er i dårlig stand, men Aase svarer, at hvis det er akut, laver man det selvfølgelig inden.

Valg

Der var også valg til afdelingsbestyrelsen.
Her blev Aase Asmus Christesen topscorer med 85 stemmer, Inger Nielsen fik 74, og Birthe Günzel blev 1. suppleant med 11 stemmer.

Der blev ikke valgt nogen til FAS eller Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 29
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data