Afd. 4: Klart ja til ungdomsby og blok-salg

Afdeling 4 – Gellerupparken

Beboerne ændrer helhedsplanen, så der kan bygges ny ungdomsby, of ejerlejligheder sælges på Gudrunsvej

Mere end 200 beboere deltog i afdelingsmødet 20. november, langt flere end ved ”første halvleg”, som fandt sted den 29. september.

Mere end 200 beboere deltog i afdelingsmødet 20. november, langt flere end ved ”første halvleg”, som fandt sted den 29. september.

Omkring 200 af Gellerupparkens beboere mødte op den 20. november til de vigtige afstemninger, som skal ændre Helhedsplanen på to punkter. I begge tilfælde blev det et klart ja til forslagene fra boligforeningen.

Det betyder, at de to blokke på Bentesvej og Lottesvej, som skulle omdannes til ungdomsboliger, i stedet bliver revet ned, så en ny ungdomsby vil skyde op. Og at blok B4 på Gudrunsvej 38-46 bliver den blok, som skal sælges som ejerlejligheder i stedet for blok A13 på Bentesvej 33-39, som oprindeligt var udset til ejerlejligheder.

Flertallet var klart i begge tilfælde: Nybyggeriet til ungdomsby blev vedtaget med 187 ja-stemmer imod 47 nej-stemmer. Ændring af blokken til ejerlejlighed blev stemt hjem af 76 ja-stemmer, mens der var 48 imod.

Forskellen i antallet af afgivne stemmer skyldes, at mange beboere var gået hjem, da den anden afstemning foregik.

Administrationschef Susanne Witting (tv.) og kommunikationschef Lotte Pape var med til at tælle stemmesedlerne op.

Administrationschef Susanne Witting (tv.) og kommunikationschef Lotte Pape var med til at tælle stemmesedlerne op.

Længe ventet afstemning

De to afstemninger var længe ventet. Et afdelingsmøde skulle allerede før sommerferien have taget stilling til de to forslag, men de var komplekse, og afdelingsbestyrelsen havde mange interne diskussioner. 29. september skulle et afdelingsmøde have stemt om forslagene, men tiden gik med at tale om husleje, moské og andre sager, så de to afstemninger måtte udskydes til 20. november.

I mellemtiden har boligforeningen også holdt tre informationsmøder for at give beboerne god information, så beboerne var bedre klædt på til afstemningerne. Alligevel sneg huslejen og moskeen sig ind i diskussionen igen – dog uden at vare unødig lang tid, og dirigent Peter Iversen gik målrettet efter at få indlæg, der handlede om emnet og ikke så meget andet.

Ungdomsby og helhedsplan

Når der var en del debat før afstemningen om ungdomsbyen, var det egentlig ikke på grund af forslagets indhold, at nogle var imod. Der var i hvert fald ikke kritik imod forslaget om at bygge ungdomsbyen op helt fra grunden i stedet for at bygge om. Hejredalskollegiet, som ejes af kommunen, skal nemlig også rives ned.

Projektchef Ole Bech Jensen fra Brabrand Boligforening argumenterede med, at en nybygget ungdomsby giver en bedre helhed, og der kan bygges 390 ungdomsboliger mod ellers ca. 200 i den oprindelige plan. Det betyder igen, at der kan bygges billigere og bedre, og en ny ungdomsbolig på 32 m2 bliver endda billigere i husleje end de nuværende på Hejredalskollegiet og andre kollegier i Vestbyen.

Kritik af ændringer

Men de kritiske indlæg gik mere på, at nogle fandt det forkert, at man sådan kunne ændre på en helhedsplan, som blev vedtaget i 2011. En beboer mente ikke, at det var beboerdemokratisk, når boligforeningen kan komme med sådanne ændringer.

Afdelingsformand Helle Hansen svarede, at det netop er demokrati, når det er beboerne og ikke afdelingsbestyrelsen, der skulle beslutte de to sager. Bestyrelsen selv er delt på spørgsmålene, så det var godt at lade beboerne afgøre dem, sagde hun.

234 stemmer blev afgivet til den første afstemning om ungdomsbyen, som der var klart flertal for.

234 stemmer blev afgivet til den første afstemning om ungdomsbyen, som der var klart flertal for.

Kort diskussion om ejerlejligheder

Efter godt to timer var den første skriftlige afstemning om ungdomsbyen slut, og diskussionen om ejerlejligheder tog kun kort tid. Der var ingen direkte modstandere mod forslaget om at ændre salgs-blokken fra blok A13 på Bentesvej 33-39 til B4 på Gudrunsvej 38-46.

Walid Mahmoud var tilhænger, men pointerede også, at detaljerne skal helt på plads, før afdelingsbestyrelsen kan sige god for den endelige aftale om salg af ejerlejligheder, og hvordan det praktisk skal gennemføres.

Blok B4 på Gudrunsvej 38-46 er valgt, fordi her skal den nye sydlige tværvej føres igennem blokken, så beboerne i 72 lejligheder alligevel skal genhuses, men også fordi blokken ligger med en god udsigt til øst og vest, så de vil være attraktive at købe – også for blokkens nuværende beboere.


Beboere flytter med tryghedsgaranti

Beslutningerne i Gellerupparken betyder, at beboerne i de to ungdomsblokke samt omkring hullet i blok B4 på Gudrunsvej skal flytte permanent, og de vil få samme tryghedsgaranti som beboerne i de tre blokke på Bentesvej, som rives ned.

Beboerne på Lottesvej 10-16 og Bentesvej 1-11 vil snart blive sagt op. Den 1. december træder tryghedsgarantien i kraft, og beboerne får herefter et år til at flytte. Der bliver åbnet et informationskontor på Bentesvej 1, som skal hjælpe beboerne med at finde en erstatningslejlighed, hvor de ønsker det.

Samme vilkår forventes komme til at gælde for beboerne i de 72 lejligheder i opgangene Gudrunsvej 42, 44 og 46. Her forventes tryghedsgarantien at træde i kraft tidligt i 2015. Beboerne i blokken får fortrin til at købe deres egen ejerlejlighed i blokken, derefter får øvrige beboere i Gellerupparken mulighed for at købe. Og hvis der er flere lejligheder til salg, så får folk udefra mulighed for at købe sig ind.


Kun online:
Blå blokke rives ned for at give plads til ungdomsby

Blå blokke. Illustration fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen (2010)

Blå blokke. Illustration fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen (2010)

Kun online:
Ny blok for ejerlejligheder:

Portåbning i eksisterende boligblok set fra Gudrunsvej/Globus1. Visualisering fra "Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj" maj 2010

Portåbning i eksisterende boligblok set fra Gudrunsvej/Globus1.
Visualisering fra “Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj” maj 2010

Download forslaget til dispositionsplan fra 2010 hos Aarhus Kommune

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Karina Trab
Men hvad så med os der bor på Hejredals Kollegiet? Vi har endnu ikke fået noget som helst at vide. Hvornår skal vi flytte? Hvor kan vi flytte hen? Vi har ikke hørt noget, hverken fra boligforeningen eller kommunen.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-10 December side 22-23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • afdeingsmøde
    Afd. 4: Klart ja til ungdomsby og blok-salg
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data