Afd. 4: Udsigt til ordnede parkeringsforhold ved B7

Afdeling 4 – Gellerupparken

Skitse til udearealerne omkring Gudrunsvej 68-76 afventer godkendelse hos kommune og Landsbyggefonden

Hvis alt går som planlagt, så kan beboerne i blok B7, Gudrunsvej 68-76, se frem til, at arbejdet med at anlægge parkeringsarealet foran blokken endelig går i gang til november. Her vil der også blive anlagt de terrasser, som de nye byhuslejligheder stadig mangler. Og i hver ende af blokken vil der blive placeret en affaldsstation med nedgravede containere, og der vil komme cykelstativer, både aflåste og åbne.

Postkasser indenfor

Beboerne i blokken skal i dag hente post ved de midlertidige postkasser, der hænger for nordenden af blokken, men så snart, at den af byggeudvalget godkendte skitse har fået tilsagn hos Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, så bliver der opsat postkasser indenfor i opgangene, hvilket har været et stærkt ønske hos beboerrepræsentanterne.

Lang ventetid

Selv om alle beboerne i B7 snart har været flyttet tilbage til blokken i et halvt år, så har en afslutning på renoveringsprojektet trukket ud, fordi det oprindelig var en del af arkitektkonkurrencen, at der skulle bygges nye boliger på det grønne areal mellem blok B6 og B7.

Fortætningsbyggeriet blev dog droppet, inden renoveringen gik i gang, og det betød, at økonomien til at færdiggøre udenomsarealerne har været meget lille. Men nu er der fundet en løsning, så arbejdet forventeligt kan sættes i gang inden vinter.

Skitse over det kommende p-areal foran blok B7.

Skitse over det kommende p-areal foran blok B7.

Ny indkørsel til beboerne i nordenden af B4

Beboerne i blok B4, Gudrunsvej 38-42, må til gengæld væbne sig med tålmodighed lidt endnu, selv om nogle af beboerne har været flyttet tilbage i over to år.
Nogle af de løsninger, der er fundet til blok B7, forventes at kunne kopieres til B4. Men fordi, der er planer om, at der skal bygges private boliger på arealerne øst for Gudrunsvej 22-42, så har det hidtil forhindret, at der har kunnet laves en permanent løsning.

Ny midlertidig indkørsel

Men i forrige uge blev der igangsat anlæggelsen af en ny midlertidig tilkørsel til de tre opgange i den nordlige ende af B4-blokken med indkørsel fra Gudrunsvej lidt nord for blokken ad en vej, der kommer til at skråne ned over det grønne område.

Det er Aarhus Kommune, der har presset på for den midlertidige vej, fordi kommunen ønsker, at lyskrydset syd for Globus1 skal tages i brug.

Afdelingsbestyrelsens byggeudvalg har krævet, at den midlertidige vej bliver anlagt med asfalt, så beboerne i B4 ikke længere skal ligge og køre på grusveje. Kravet om asfalt gælder også, selv om det måske kun er for en to-treårig periode.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-05 September side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data