Afd. 4: Udsigt til ordnede parkeringsforhold ved B7

Afdeling 4 – Gellerupparken

Skitse til udearealerne omkring Gudrunsvej 68-76 afventer godkendelse hos kommune og Landsbyggefonden

Tekst Helle Hansen, illustration Transform

Hvis alt går som planlagt, så kan beboerne i blok B7, Gudrunsvej 68-76, se frem til, at arbejdet med at anlægge parkeringsarealet foran blokken endelig går i gang til november. Her vil der også blive anlagt de terrasser, som de nye byhuslejligheder stadig mangler. Og i hver ende af blokken vil der blive placeret en affaldsstation med nedgravede containere, og der vil komme cykelstativer, både aflåste og åbne.

Postkasser indenfor
Beboerne i blokken skal i dag hente post ved de midlertidige postkasser, der hænger for nordenden af blokken, men så snart, at den af byggeudvalget godkendte skitse har fået tilsagn hos Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, så bliver der opsat postkasser indenfor i opgangene, hvilket har været et stærkt ønske hos beboerrepræsentanterne.

Lang ventetid
Selv om alle beboerne i B7 snart har været flyttet tilbage til blokken i et halvt år, så har en afslutning på renoveringsprojektet trukket ud, fordi det oprindelig var en del af arkitektkonkurrencen, at der skulle bygges nye boliger på det grønne areal mellem blok B6 og B7.

Fortætningsbyggeriet blev dog droppet, inden renoveringen gik i gang, og det betød, at økonomien til at færdiggøre udenomsarealerne har været meget lille. Men nu er der fundet en løsning, så arbejdet forventeligt kan sættes i gang inden vinter.

Skitse over det kommende p-areal foran blok B7.

Skitse over det kommende p-areal foran blok B7.

Ny indkørsel til beboerne i nordenden af B4
Beboerne i blok B4, Gudrunsvej 38-42, må til gengæld væbne sig med tålmodighed lidt endnu, selv om nogle af beboerne har været flyttet tilbage i over to år.
Nogle af de løsninger, der er fundet til blok B7, forventes at kunne kopieres til B4. Men fordi, der er planer om, at der skal bygges private boliger på arealerne øst for Gudrunsvej 22-42, så har det hidtil forhindret, at der har kunnet laves en permanent løsning.

Ny midlertidig indkørsel
Men i forrige uge blev der igangsat anlæggelsen af en ny midlertidig tilkørsel til de tre opgange i den nordlige ende af B4-blokken med indkørsel fra Gudrunsvej lidt nord for blokken ad en vej, der kommer til at skråne ned over det grønne område.

Det er Aarhus Kommune, der har presset på for den midlertidige vej, fordi kommunen ønsker, at lyskrydset syd for Globus1 skal tages i brug.

Afdelingsbestyrelsens byggeudvalg har krævet, at den midlertidige vej bliver anlagt med asfalt, så beboerne i B4 ikke længere skal ligge og køre på grusveje. Kravet om asfalt gælder også, selv om det måske kun er for en to-treårig periode.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt