Helhedsplan Gellerup & Toveshøj

Fremdrift, forsinkelser og nye forudsætninger

Af Troels Bo Lund Knudsen og Ole Bech Jensen, foto af Martin Krabbe

Det går rigtig stærkt for mange af anlægsprojekterne i Helhedsplanen for tiden. Noget af det mest synlige er vejprojektet, som åbner området visuelt og forbinder det med resten af byen.

Endnu et par brikker er desuden ved at falde på plads. Det drejer sig om huset til de 950 kommunale arbejdspladser, som flytter til Gellerup overfor Bazar Vest i slutningen af 2018. Her blev vinderprojektet offentliggjort på Rådhuset den 21. okt. En af tankerne bag huset er at skabe et åbent og demokratisk hus med offentlige funktioner, som bidrager til bylivet.

Brabrand Boligforenings nye domicilbygning bliver nærmeste nabo på hjørnet af Bygaden og Edwin Rahrs Vej, og her er der igangsat en bruger­proces, hvor medarbejderrepræsen­tanter for de forskellige dele af bo­ligforeningen deltager i en række workshops, hvor de bidrager med behov og ønsker til husets indretning og funktioner.

Ejerlejligheder eller ikke
Til gengæld gik det lidt for stærkt, da beboerne på et afdelingsmøde i november 2014 stemte ja til at omdanne én de høje blokke på Gudrunsvej til ejerlejligheder efter gennembrud af blokken til vejgennemføring og renovering af lejlighederne.

Der er siden opstået tvivl om salgsprisen på lejlighederne samt en evt. fortrinsret for beboerne i blokken og afdelingen til at købe lejlighederne. Derfor indkaldte afdelingsbestyrelsen til et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. oktober. Her indstillede afdelingsbestyrelsen, at Blok B4 (Gudrunsvej 38-46) alligevel ikke udbydes til salg til ejerlejligheder, og at et salg hermed foreløbig er ude af Helhedsplanen. (Mødet blev holdt efter redaktionens slutning).

Renoveringsplan med pilot-projekter
Det er blevet besluttet at starte renoveringsplanen for alle lejligheder i Gellerup og Toveshøj med to blokke, nemlig blok A17 i Toveshøj og Blok B7 i Gellerupparken. Der er aftalt møde med Landsbyggefonden den 19. november, hvor processen bliver drøftet yderligere.

Der er også god fremdrift i Bypark-projektet, hvor man nu er i den sidste afklaringsproces, så selve arbejdet kan gå i gang efter nytår. Parken er så godt som færdigprojekteret, og projektet bliver for øjeblikket drøftet med de involverede interessenter.

Knopskydning til Instant One
Det nye informations- og aktivitetscenter Instant One ved Gellerupbadet er desværre blevet forsinket, men står efter planen færdigt i løbet af november.

Når bygningen er afleveret af entreprenøren, bliver der en arbejdsdag, hvor medarbejdere fra boligforeningen og Gellerupsekretariatet, frivillige fra klubber og foreninger sammen med beboere, som er hyret ind til lejligheden som hjælpere, indretter huset.

Selv om Instant One knapt står færdig endnu, knopskyder den allerede. Således har tegnestuen, der står bag, netop afleveret tre forslag til en såkaldt Instant Mini, der kan opstilles i Toveshøj og fortælle om de forandringer, der skal ske i afd. 5, som bl.a. skal have et beboerhus og et sundhedshus. Afdelingsbestyrelsen vurderer for øjeblikket de tre forslag, og det er planen, at beboerne også skal inddrages i selve byggeprocessen.

 Åbningen af det nye informationscenter er udskudt til slutningen af november.


Åbningen af det nye informationscenter er udskudt til slutningen af november.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt