Helheds­plan Gellerup & Toveshøj

Fremdrift, forsinkelser og nye forudsætninger

Det går rigtig stærkt for mange af anlægsprojekterne i Helhedsplanen for tiden. Noget af det mest synlige er vejprojektet, som åbner området visuelt og forbinder det med resten af byen.

Endnu et par brikker er desuden ved at falde på plads. Det drejer sig om huset til de 950 kommunale arbejdspladser, som flytter til Gellerup overfor Bazar Vest i slutningen af 2018. Her blev vinderprojektet offentliggjort på Rådhuset den 21. okt. En af tankerne bag huset er at skabe et åbent og demokratisk hus med offentlige funktioner, som bidrager til bylivet.

Brabrand Boligforenings nye domicilbygning bliver nærmeste nabo på hjørnet af Bygaden og Edwin Rahrs Vej, og her er der igangsat en bruger­proces, hvor medarbejderrepræsen­tanter for de forskellige dele af bo­ligforeningen deltager i en række workshops, hvor de bidrager med behov og ønsker til husets indretning og funktioner.

Ejerlejligheder eller ikke

Til gengæld gik det lidt for stærkt, da beboerne på et afdelingsmøde i november 2014 stemte ja til at omdanne én de høje blokke på Gudrunsvej til ejerlejligheder efter gennembrud af blokken til vejgennemføring og renovering af lejlighederne.

Der er siden opstået tvivl om salgsprisen på lejlighederne samt en evt. fortrinsret for beboerne i blokken og afdelingen til at købe lejlighederne. Derfor indkaldte afdelingsbestyrelsen til et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. oktober. Her indstillede afdelingsbestyrelsen, at Blok B4 (Gudrunsvej 38-46) alligevel ikke udbydes til salg til ejerlejligheder, og at et salg hermed foreløbig er ude af Helhedsplanen. (Mødet blev holdt efter redaktionens slutning).

Renoveringsplan med pilot-projekter

Det er blevet besluttet at starte renoveringsplanen for alle lejligheder i Gellerup og Toveshøj med to blokke, nemlig blok A17 i Toveshøj og Blok B7 i Gellerupparken. Der er aftalt møde med Landsbyggefonden den 19. november, hvor processen bliver drøftet yderligere.

Der er også god fremdrift i Bypark-projektet, hvor man nu er i den sidste afklaringsproces, så selve arbejdet kan gå i gang efter nytår. Parken er så godt som færdigprojekteret, og projektet bliver for øjeblikket drøftet med de involverede interessenter.

Knopskydning til Instant One

Det nye informations- og aktivitetscenter Instant One ved Gellerupbadet er desværre blevet forsinket, men står efter planen færdigt i løbet af november.

Når bygningen er afleveret af entreprenøren, bliver der en arbejdsdag, hvor medarbejdere fra boligforeningen og Gellerupsekretariatet, frivillige fra klubber og foreninger sammen med beboere, som er hyret ind til lejligheden som hjælpere, indretter huset.

Selv om Instant One knapt står færdig endnu, knopskyder den allerede. Således har tegnestuen, der står bag, netop afleveret tre forslag til en såkaldt Instant Mini, der kan opstilles i Toveshøj og fortælle om de forandringer, der skal ske i afd. 5, som bl.a. skal have et beboerhus og et sundhedshus. Afdelingsbestyrelsen vurderer for øjeblikket de tre forslag, og det er planen, at beboerne også skal inddrages i selve byggeprocessen.

 Åbningen af det nye informationscenter er udskudt til slutningen af november.


Åbningen af det nye informationscenter er udskudt til slutningen af november.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-09 November side 11
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Vinderprojekt offentliggjort - Aarhus Kommune i Gellerup
  Helheds­plan Gellerup & Toveshøj
 • Ekstra­ordinært afdelings­møde Gellerup­parken
  Helheds­plan Gellerup & Toveshøj
 • Møde med Landsbyggefonden
  Helheds­plan Gellerup & Toveshøj
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data