Hvad laver de egentlig i afdelings­bestyrelsen?

Skræppebladet har sat fokus på arbejdet i afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken

Skræppebladets nye skribent fra Rødlundparken syntes, det kunne være interessant at fortælle lidt om, hvad der sker i Rødlundparken. Og her har afdelingsbestyrelsen været så venlige at stille sig til rådighed for et interview.

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første onsdag i hver måned, med undtagelse af juli, hvor der holdes ferie, og september, hvor der er afdelingsmøde.
Alle beboere er velkomne til at henvende sig i tidsrummet 17-17.30, hvor man kan læse protokollen med referater fra møderne, men jeg vil dog lige minde om, at man kan læse alle referater og dagsordener på Brabrand Boligforenings hjemmeside, hvor man får mange nyttige informationer.

Formand Aase Asmus Christensen i midten for bordenden med resten af Rødlundsparkens bestyrelse rundt om; Anne E. Olesen, Gretha Munk, Inger Nielsen, Birgit Væggemose og Helle Pia Rosendal.

Formand Aase Asmus Christensen i midten for bordenden med resten af Rødlundsparkens bestyrelse rundt om; Anne E. Olesen, Gretha Munk, Inger Nielsen, Birgit Væggemose og Helle Pia Rosendal.

Mange beslutninger

I møderne deltager altid afdelingssekretær Helle Pia Rosendahl, som skriver referater og løser opgaver for afdelingen og afdelingsbestyrelsen.
Der drøftes rigtig mange ting på møderne, og for at tage nyere eksempler: Der er taget stilling til, om forslaget til renovering af legepladser kan godkendes, om der skal anskaffes nye møbler til selskabslokalerne, og til inspektørens forslag om fælles hækklipning.

Bestyrelsen har også nogle hjertesager. En af dem var tilbage i 1992 sagen om kollektiv vandafregning, som bestyrelsen lagde et stort arbejde i at få ændret. Det lykkedes dem at afvikle en urafstemning, og vi endte så med at få individuel vandafregning for hver husstand, hvilket jo er en fordel for de fleste.
Bestyrelsen kæmpede også i syv år for at få bygget 55+-boligerne på Næshøjvej.

Kamp om udlejningsregler

Her i 2014 kæmpes der stadig for at få genindført fleksibel udlejning. Læs mere om dette under afdelinger længere omme i bladet, hvor formand Aase Asmus Christensen har et indlæg om netop det.
En af de vigtigste ting for bestyrelsen er jo, at de er beboernes talerør/hjælpeinstans i forhold til bl.a. administrationen.

De beboere, der kommer til møderne, kommer for at få løst konkrete problemer, hvor bestyrelsen så drøfter, hvad der kan gøres, og hjælper f.eks. med at udforme forslag til behandling på førstkommende afdelingsmøde. Der dukker også spørgsmål op om, hvad råderetten giver lov til, og jeg har jo været der for at søge penge til fastelavnsfest, så det spænder vidt, hvad de arbejder med. Kan bestyrelsen ikke svare samme dag på et spørgsmål, undersøger de sagen og vender tilbage med svar.

En lovlig taskehund

Som eksempel kan nævnes forslaget om at holde ”taske-hund” i afdelingen, hvor afdelingsbestyrelsen var behjælpelig med at lave en planche for at illustrere størrelsen på hunde og formulering af forslaget, og det blev også sendt til administrationen for at tjekke, om det var lovmæssigt formuleret, så en evt. vedtagelse er gældende efter reglerne.
Det skal dog pointeres, at klagesager ikke skal til afdelingsbestyrelsen, men til administrationen.

Bestyrelsen er også meget interesseret i, at man kommer til de åbne møder med gode ideer, ris, ros og kommentarer.

Jeg vil her slutte med at henvise til Rødlundparkens Beboerhåndbog, som udleveres ved indflytning sammen med gældende Regler & Vejledninger, og det materiale, ligger på Brabrand Boligforenings hjemmeside, for ud over det, jeg her har skrevet, arbejdes der med mange andre ting, men det bliver for langt, om jeg tager det hele med her.

Find Rødlundparkens referater:

www.bbbo.dk/afdelinger/rodlundparken/referater-afdeling-bestyrelse


”TASKEHUND” – RETNINGSLINJER

”Taskehunde” er hunde, der er defineret ved maximalt at have en størrelse – som udvokset dyr – som man med lethed kan anbringe i en indkøbstaske. Målene for en ”taskehund” må ikke overskride

55(L) x 40(H) x 30(B) cm, og hunden skal opfylde målene fra skulderhøjde til halerod.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-10 December side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data