Fritidsforeningen fik nye vedtægter

FAS delt i tre – forslag fra advokat afvist

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Fritidsforeningens ekstraordinære generalforsamling den 12. marts gennemgik minutiøst ni siders vedtægter, rettede til og vedtog de nye vedtægter. Der var mange spørgsmål og et væld af ændringsforslag til det udkast, som blev runddelt sammen med Skræppebladet i marts.

Til at styre aftenens begivenheder blev Peter Iversen fra Foreningsbestyrelsen valgt til dirigent.
Lene Olm har været tovholder for udvalget, der har stået for at udarbejde forslag til ny struktur. Hun gennemgik baggrund og principperne i forslaget til nye vedtægter.

Et stort flertag vedtog nye vedtægter med ny struktur for FAS.

Et stort flertag vedtog nye vedtægter med ny struktur for FAS.

Keld Albrechtsen – nu som advokat
En time inden generalforsamlingen meldte advokaten afbud, fordi han var syg. Det var ellers ham, der skulle gennemgå vedtægterne og de ændringsforslag, som advokatfirmaet Kromann Reumert var kommet med, efter forslaget var sendt til tryk.
Keld Albrechtsen fra udvalget trådte til og erklærede sig for advokat for en aften. Han gjorde sit bedste for at besvare spørgsmål i debatten.

Frit valg til FAS-sektioner
Ib Frandsen, afd. 22: ”Er det ikke en dårlig ide, at afdelingerne kan flytte rundt mellem FAS-sektionerne?”
Lene Olm: ”Der er en fare for, at afdelinger ’shopper rundt’ i forskellige sektioner.”
Gunnar Kristensen: ”Vi er i udvalget opmærksomme på det. Vi har set uretfærdighed i, at mange små afdelinger har indbetalt penge, som aldrig er kommet tilbage.”

Hvem uddeler pengene?
Helle Hansen, afd. 4, savnede klarhed om uddelingsregler – hovedforening vs. FAS-sektioner.
”Hovedforeningen kan give tilskud til bestemte aktiviteter. Rent juridisk skal det være hovedforeningen, som kan tildele til noget. Men det betyder ikke, at det er hovedforeningen, der tager stilling til de enkelte detaljer,” svarede Keld.
Helle: ”Kan bestyrelsen så ikke ændre regler fra dag til dag?”
Keld: ”Jo, i princippet. Det er ikke generalforsamlingen, der vedtager. Man kan ikke på forhånd sikre sig, at der ikke er en bestyrelse, der på et tidspunkt tager en beslutning, der er helt knald i låget.”

Lene Olm gennemgår de overordnede principper. Fra venstre: Gunnar Kristensen, Peter Iversen, Keld Albrechtsen, Youssef Abul Kader (formand for Fritidsforeningen), Inga Andersen, Poul Erik Nielsen (formand for det tidligere FAS).

Lene Olm gennemgår de overordnede principper. Fra venstre: Gunnar Kristensen, Peter Iversen, Keld Albrechtsen, Youssef Abul Kader (formand for Fritidsforeningen), Inga Andersen, Poul Erik Nielsen (formand for det tidligere FAS).

Ni siders gennemgang
Efter diskussion og pause blev vedtægten gennemgået ord for ord.
Blandt andre Lise Ledet fra afd. 12 undrede sig over forslagets manglende gennemarbejdning: ”Er det korrektur?”
Peter Iversen: ”Nej, men vi gennemgår hele vedtægten med plads til ændringsforslag.”
Ifølge udvalget har der været mange problemer med at få advokaten til at udføre det lovede arbejde og overholde deadlines.

Vedtaget
Mange paragraffer blev rettet til. Hele paragraffer fra advokaten blev slettet pga. overflødighed eller manglende forståelighed. Næste generalforsamling den 28. maj kan evt. igen behandle vedtægtsændringer.
Et stort flertal vedtog de samlede, nye vedtægter, men en del utilfredse stemte imod.
Vedtægter og yderligere information kan ses på facebook.com/fritidsforeningen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt