Fritids­foreningen fik nye vedtægter

FAS delt i tre – forslag fra advokat afvist

Fritidsforeningens ekstraordinære generalforsamling den 12. marts gennemgik minutiøst ni siders vedtægter, rettede til og vedtog de nye vedtægter. Der var mange spørgsmål og et væld af ændringsforslag til det udkast, som blev runddelt sammen med Skræppebladet i marts.

Til at styre aftenens begivenheder blev Peter Iversen fra Foreningsbestyrelsen valgt til dirigent.
Lene Olm har været tovholder for udvalget, der har stået for at udarbejde forslag til ny struktur. Hun gennemgik baggrund og principperne i forslaget til nye vedtægter.

Et stort flertag vedtog nye vedtægter med ny struktur for FAS.

Et stort flertag vedtog nye vedtægter med ny struktur for FAS.

Keld Albrechtsen – nu som advokat

En time inden generalforsamlingen meldte advokaten afbud, fordi han var syg. Det var ellers ham, der skulle gennemgå vedtægterne og de ændringsforslag, som advokatfirmaet Kromann Reumert var kommet med, efter forslaget var sendt til tryk.
Keld Albrechtsen fra udvalget trådte til og erklærede sig for advokat for en aften. Han gjorde sit bedste for at besvare spørgsmål i debatten.

Frit valg til FAS-sektioner

Ib Frandsen, afd. 22: ”Er det ikke en dårlig ide, at afdelingerne kan flytte rundt mellem FAS-sektionerne?”
Lene Olm: ”Der er en fare for, at afdelinger ’shopper rundt’ i forskellige sektioner.”
Gunnar Kristensen: ”Vi er i udvalget opmærksomme på det. Vi har set uretfærdighed i, at mange små afdelinger har indbetalt penge, som aldrig er kommet tilbage.”

Hvem uddeler pengene?

Helle Hansen, afd. 4, savnede klarhed om uddelingsregler – hovedforening vs. FAS-sektioner.
”Hovedforeningen kan give tilskud til bestemte aktiviteter. Rent juridisk skal det være hovedforeningen, som kan tildele til noget. Men det betyder ikke, at det er hovedforeningen, der tager stilling til de enkelte detaljer,” svarede Keld.
Helle: ”Kan bestyrelsen så ikke ændre regler fra dag til dag?”
Keld: ”Jo, i princippet. Det er ikke generalforsamlingen, der vedtager. Man kan ikke på forhånd sikre sig, at der ikke er en bestyrelse, der på et tidspunkt tager en beslutning, der er helt knald i låget.”

Lene Olm gennemgår de overordnede principper. Fra venstre: Gunnar Kristensen, Peter Iversen, Keld Albrechtsen, Youssef Abul Kader (formand for Fritidsforeningen), Inga Andersen, Poul Erik Nielsen (formand for det tidligere FAS).

Lene Olm gennemgår de overordnede principper. Fra venstre: Gunnar Kristensen, Peter Iversen, Keld Albrechtsen, Youssef Abul Kader (formand for Fritidsforeningen), Inga Andersen, Poul Erik Nielsen (formand for det tidligere FAS).

Ni siders gennemgang

Efter diskussion og pause blev vedtægten gennemgået ord for ord.
Blandt andre Lise Ledet fra afd. 12 undrede sig over forslagets manglende gennemarbejdning: ”Er det korrektur?”
Peter Iversen: ”Nej, men vi gennemgår hele vedtægten med plads til ændringsforslag.”
Ifølge udvalget har der været mange problemer med at få advokaten til at udføre det lovede arbejde og overholde deadlines.

Vedtaget

Mange paragraffer blev rettet til. Hele paragraffer fra advokaten blev slettet pga. overflødighed eller manglende forståelighed. Næste generalforsamling den 28. maj kan evt. igen behandle vedtægtsændringer.
Et stort flertal vedtog de samlede, nye vedtægter, men en del utilfredse stemte imod.
Vedtægter og yderligere information kan ses på facebook.com/fritidsforeningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-03 April side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data