Afd. 6: Intenst beboer­møde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Stort fremmøde og stor interesse ved beboermødet i Holmstrup

Godt 60 beboere foruden repræsentanter fra drift og administration var mødt frem til det ordinære beboermøde i Holmstrup, og selskabslokalet var nærmest pakket. Hvis der ikke i forvejen var blevet uddelt en fyldig beretning, var det nok ikke lykkedes aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, at få mødet afviklet inden kl. 23.

Et udsnit af den store forsamling.

Et udsnit af den store forsamling.

Beretninger og regnskabet

Edvin Juhl forelagde beretningen og nævnte bl.a.: Det var ikke lykkedes at leje Brugsens lokaler ud. Nu skal en ejendomsmægler forsøge. Der var nogen uenighed om, hvad der skal gøres ved uroen ved nr. 245, men der anmeldes meget lidt hærværk og få indbrud. Problemer omkring låneomlægning og rentesikring er ved at være løst. Det gik fint med solceller.

Der var kun positive tilbagemeldinger fra de beboere, der havde medvirket ved prøveprojektet med at skifte vinduer ud. Varmeregningen var blevet væsentligt mindre. Derimod stod man meget usikkert omkring projektet med balanceret ventilation, hvor hele badeværelset bliver bygget om.
”Det er pebret,” sagde Edvin.

Der var mange spørgsmål om det, som henvistes til kommende beboermøder, hvor der vil blive fremlagt et projekt. Man er snart færdig med at sætte målere op til måling af fælles elforbrug, og det falder.

Peter Iversen redegjorde for forberedelserne til fejring af afdelingens 40-års jubilæum.

Ved den efterfølgende debat var der i øvrigt spørgsmål om lapning af huller ved fraflytning. Keld Albrechtsen understregede, at beboerne altid kan få kendskab til rekvisitioner.
Beretningen blev godkendt uden afstemning.

Edvin forelagde også regnskabet. Der var en del besparelser, hvoraf nogle ikke var taget højde for, men der er efterslæb efter vandskader og skimmelsvamp, så der var måske ikke nok på overskudskontoen til at sikre en jævn stigning af huslejen de kommende år.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

Edvin forelægger. I forgrunden sekretær Helle Rosendal.

Edvin forelægger.
I forgrunden sekretær Helle Rosendal.

Afstemninger og valg til afdelingsbestyrelsen

Derefter var der et forslag fra afdelingsbestyrelsen om etablering af nedgravede affaldsbeholdere og flere parkeringspladser. Med nedgravede affaldsbeholdere kan der opnås en årlig besparelse på op til 170.000 kr. Margrethe Borchorst var betænkelig ved, at udvidelse af parkeringspladser ville betyde ødelæggelse af blomsterbede, men forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:
Annette Knight, 84 stemmer
Rudolf Bay, 82 stemmer
Mogens Nielsen, 76 stemmer, nyvalgt
Tinna Møller Nielsen, 54 stemmer, nyvalgt
Elly Lindved, 38 stemmer, 1.-suppl.
Johny Rasmussen, 34 stemmer, 2.-suppl.

Efter en redegørelse for omlægningen af F.A.S. blev Niels Jensen valgt hertil uden afstemning.

Under eventuelt efterlyste Karsten større indsats på det sociale område, så beboerne kom hverandre mere ved, og der var spørgsmål om sommerfesten.
Mødet blev sluttet med mad og drikke.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-04 Maj side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data