Afd. 6: Kort beboermøde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Mødet var præget af løbende sager

Tekst Jens Skriver, foto Bo Sigismund

En 35-40 beboere var dukket op til mødet. Det var noget færre end sædvanligt, men en stor del af mødet handlede om verserende sager, der ikke er afsluttet.

Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, der fremlagde beretning, indledte da også med at sige, at den skriftlige beretning, der var sendt ud før mødet, meget lignede den forrige.

Renovering og gammel gæld
En af de større opgaver, der er i gang, er udskiftninger af vinduer og ventilation.
”Det bliver hulens dyrt,” sagde Edvin.

”Alle, vi har talt med, siger, det er for dyrt, og at de dør, inden der opnås resultater.”

Afdelingsbestyrelsen afventer en opgørelse over omkostningerne. Forsøgene med nye vinduer er forløbet tilfredsstillende, men ventilationsløsningerne har været meget besværlige. Nu foreligger vinduer med indbygget ventilation, og de skal forsøges. I en lejlighed, der er brændt, skal udskiftes et vindue, så den kan bruges til forsøg.

Projektet forudsætter Landsbyggefondens medvirken, men den har besvær med at justere driftssikring og rentesikring. Beretningen må hele tiden ændres, da lånesagen ændres. Nu har de fundet på, at afdelingen skylder dem 22 millioner kr. Der er to andre långivere i spil: Kommunen og kreditforeningen.

Andre projekter
Projektet med nedgravede affaldsbeholdere bliver måske færdigt i år, så afdelingen også får nedgravede beholdere til papir og glas.
Forbrugsmålingerne er svære at finde ud af. Fællesforbruget af el er faldet meget, uden at det kan forklares. Det er nu rentabelt at gå over til LED-lys.

Den fælles varme måles ikke særskilt, men det arbejdes der på. Et system, hvor afdelingen selv fremstiller og opbevarer data, vil være en stor fordel, for så er man ikke afhængig af en bestemt leverandør.

En gammel sag er strafafgift, fordi returvand fra fjernvarme ikke nedkøles til 30 grader. De første forsøg på forbedringer virkede ikke, men i 2016 blev opsat nye blandingssløjfer til varmt forbrugsvand, og returvandet afkøles. I år udskiftes blandingssløjferne til radiatorvarme. Men sagen har medført et mellemværende med foreningsbestyrelsen, der ikke har orienteret afdelingen ordentligt.

Afdelingen har bundet sig til Stofa i 2 år. Fra og med 2018 kan ikke indgås fælles aftaler om TV. Til gengæld kan der laves fælles bredbåndsaftaler. Der kommer et beboermøde om bredbånd til efteråret.

Edvin sluttede af med at fortælle, at reparation af altaner var meget dyrt.

Peter Iversen redegjorde for den fortsatte anvendelse af Værestedets lokaler.

Efter en debat om blomsterkummer, fællesvaskeriet, parkeringsbåse, sjusk med affald, displayet, gener fra fælleslokalet og lamper foran hoveddørene blev beretningen enstemmigt godkendt.

Regnskabet og reglementer
Edvin Juhl forklarede, hvorfor regnskabet viste et overskud på 809.000 kr. Det skyldtes besparelser, og at boligforeningens fælles formueforvaltning igen var begyndt at give renter.

Edvin Juhl påtalte, at revisionsprotokollen først var blevet fremlagt få timer før mødet. Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ordensreglementet fik den ændring, at katte også kunne mærkes med chips.

Et forslag om ændringer af vedligeholdelsesreglementet blev trukket, så nye ændringsforslag kunne indarbejdes.
Derefter takkede Edvin Juhl for god ro og orden og ikke mindst aftenens dirigent, Bo Sigismund, for god mødeledelse.

Den samlede bestyrelse forrest fra venstre Helle Hansen og Edvin Juhl. Bagerst fra venstre Rudolf Bay, Mogens Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.

Den samlede bestyrelse forrest fra venstre Helle Hansen og Edvin Juhl. Bagerst fra venstre Rudolf Bay, Mogens Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.


De valgte til bestyrelsen er stillet op efter stemmetal:

Rudolf Bay
Mogens Nielsen
Anette Knight
Gudmund Karl Arnassen (Kalli) 1.-suppleant
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt