Afd. 6: Kort beboer­møde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Mødet var præget af løbende sager

En 35-40 beboere var dukket op til mødet. Det var noget færre end sædvanligt, men en stor del af mødet handlede om verserende sager, der ikke er afsluttet.

Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, der fremlagde beretning, indledte da også med at sige, at den skriftlige beretning, der var sendt ud før mødet, meget lignede den forrige.

Renovering og gammel gæld

En af de større opgaver, der er i gang, er udskiftninger af vinduer og ventilation.
”Det bliver hulens dyrt,” sagde Edvin.

”Alle, vi har talt med, siger, det er for dyrt, og at de dør, inden der opnås resultater.”

Afdelingsbestyrelsen afventer en opgørelse over omkostningerne. Forsøgene med nye vinduer er forløbet tilfredsstillende, men ventilationsløsningerne har været meget besværlige. Nu foreligger vinduer med indbygget ventilation, og de skal forsøges. I en lejlighed, der er brændt, skal udskiftes et vindue, så den kan bruges til forsøg.

Projektet forudsætter Landsbyggefondens medvirken, men den har besvær med at justere driftssikring og rentesikring. Beretningen må hele tiden ændres, da lånesagen ændres. Nu har de fundet på, at afdelingen skylder dem 22 millioner kr. Der er to andre långivere i spil: Kommunen og kreditforeningen.

Andre projekter

Projektet med nedgravede affaldsbeholdere bliver måske færdigt i år, så afdelingen også får nedgravede beholdere til papir og glas.
Forbrugsmålingerne er svære at finde ud af. Fællesforbruget af el er faldet meget, uden at det kan forklares. Det er nu rentabelt at gå over til LED-lys.

Den fælles varme måles ikke særskilt, men det arbejdes der på. Et system, hvor afdelingen selv fremstiller og opbevarer data, vil være en stor fordel, for så er man ikke afhængig af en bestemt leverandør.

En gammel sag er strafafgift, fordi returvand fra fjernvarme ikke nedkøles til 30 grader. De første forsøg på forbedringer virkede ikke, men i 2016 blev opsat nye blandingssløjfer til varmt forbrugsvand, og returvandet afkøles. I år udskiftes blandingssløjferne til radiatorvarme. Men sagen har medført et mellemværende med foreningsbestyrelsen, der ikke har orienteret afdelingen ordentligt.

Afdelingen har bundet sig til Stofa i 2 år. Fra og med 2018 kan ikke indgås fælles aftaler om TV. Til gengæld kan der laves fælles bredbåndsaftaler. Der kommer et beboermøde om bredbånd til efteråret.

Edvin sluttede af med at fortælle, at reparation af altaner var meget dyrt.

Peter Iversen redegjorde for den fortsatte anvendelse af Værestedets lokaler.

Efter en debat om blomsterkummer, fællesvaskeriet, parkeringsbåse, sjusk med affald, displayet, gener fra fælleslokalet og lamper foran hoveddørene blev beretningen enstemmigt godkendt.

Regnskabet og reglementer

Edvin Juhl forklarede, hvorfor regnskabet viste et overskud på 809.000 kr. Det skyldtes besparelser, og at boligforeningens fælles formueforvaltning igen var begyndt at give renter.

Edvin Juhl påtalte, at revisionsprotokollen først var blevet fremlagt få timer før mødet. Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ordensreglementet fik den ændring, at katte også kunne mærkes med chips.

Et forslag om ændringer af vedligeholdelsesreglementet blev trukket, så nye ændringsforslag kunne indarbejdes.
Derefter takkede Edvin Juhl for god ro og orden og ikke mindst aftenens dirigent, Bo Sigismund, for god mødeledelse.

Den samlede bestyrelse forrest fra venstre Helle Hansen og Edvin Juhl. Bagerst fra venstre Rudolf Bay, Mogens Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.

Den samlede bestyrelse forrest fra venstre Helle Hansen og Edvin Juhl. Bagerst fra venstre Rudolf Bay, Mogens Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.


De valgte til bestyrelsen er stillet op efter stemmetal:

Rudolf Bay
Mogens Nielsen
Anette Knight
Gudmund Karl Arnassen (Kalli) 1.-suppleant

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-03 Maj side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data