Afd. 6: Livligt beboermøde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Følsomme sager blev behandlet gnidningsfrit

Tekst Jens Skriver, foto Mogens Nielsen

Henved 60 beboere var mødt frem for at behandle en lang dagsorden. Der var til tider nogen uro, men takket være aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, blev mødet gennemført gnidningsfrit.
Beretningen var sendt ud i forvejen, og Edvin Juhl fremhævede derfor kun nogle få punkter.

Den almene sektor skal spare, vel sagtens for at det offentlige kan spare i boligsikring, og boligforeningerne skal indsende indberetninger, så alment byggeri bedre kan kontrolleres.

Inspektørfunktionen er omlagt, så der er kommet synsteams, og servicelederen bestiller nyt hjem. Boligforeningen vil lave driftscentre på 12-1500 lejemål, så det overvejes, om Holmstrup skal tilknyttes afdelingerne i midtbyen. Lejetab er nu en foreningsudgift.

Holmstrup ligger i toppen med udgifter til mislighold. Det skyldes bl.a., at indskuddene tidligere var meget lave, og ”Holmstrup har rekord i dårlig lånefinansiering”.

Afvikling af lån betyder mindre rentesikring. Problemet er først løst i 2035.
Afdelingen havde bestilt beholdere til nedgravet affald for tre millioner, men de var noget ”bras”. Nu er problemerne ved at være løst. Det er meget billigere at få skraldet hentet, og investeringen er tjent ind i løbet af 7 til 8 år.

Solcellerne giver besparelser. Vand- og elmålere udskiftes i år. Afdelingsbestyrelsen vil have fundet et nyt kontrolpanel. Der var indgået forlig med foreningen om tab forårsaget af dens VVS-afdeling. Kloakkerne skal undersøges i forbindelse med bekæmpelse af rotter.

Sociale kriterier
Holmstrup får i fremtiden 100% fleksibel udlejning. Peter Iversen forklarede, at baggrunden var, at efter de sociale kriterier, kommunen anlægger, er Holmstrup det sjette dårligste område i byen ud af 38. 48,5% af beboerne står uden for arbejdsmarkedet, og heri er ikke indregnet folkepensionister, efterlønnere, folk på SU og hjemmegående. 37,8% af beboerne er på førtidspension, i fleksjob eller lignende.

Også statistikkerne over børn og unge viser sociale problemer. Peter opfordrede også til, at man bakkede op om protesterne mod indgrebene i Landsbyggefonden ved at skrive under på ”Fingrene væk fra Lejernes penge”.Beretningen blev derefter godkendt uden indsigelse.

Regnskabet
Overskuddet på godt to millioner især skyldtes især besparelser på renovationen, el, at dispositionsfonden har nået den rette størrelse, besparelser på personaleudgifter og almindelig vedligehold, samt at boligforeningens fælles formueforvaltning havde givet ½ million mere end forventet.

Forslag
Et forslag om ændring af ordensreglementet som følge af de nedgravede affaldsbeholdere blev vedtaget uden indsigelse. Driften bruger ca. en time dagligt til at fjerne affald, der ikke er kastet i containerne. Derfor vedtog mødet også, at misbrugerne kan få en bøde.

Afdelingsbestyrelsen ville se på forslag om flere affaldsspande på stierne og klager over brummelyde.

Der var også stillet forslag om, at det atter skulle være tilladt at ryge i selskabslokalet ved private fester. Forslagsstillerne mente, at proceduren for vedtagelsen af forslaget på forrige beboermøde var forkert og gjorde opmærksom på, at lokalet i forvejen var ”møgbeskidt”. Forslaget blev afvist, fordi personalet, ifølge arbejdsmiljøloven, ikke må arbejde i lokaler, hvor der bliver røget, men afdelingsbestyrelsen ser på sagen.

Valg
Fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer var på valg, og de blev alle genvalgt. Valget til afdelingsbestyrelsen gav dette resultat:
Peter Iversen, 87 stemmer, valgt
Edvin Juhl, 76 stemmer, valgt
Helle Hansen, 55 stemmer, valgt
Johnny W. Rasmussen, 51 stemmer, valgt
Helle Månsson Bülow, 44 stemmer, 1.-suppleant

Jens Skriver blev med akklamation genvalgt til Skræppebladets redaktion.

Niels Jensen høstede også bifald for sin redegørelse for omlægningen af Fritidsforeningen og FAS og for sit forslag om at fejre, at Holmstrup er et godt sted at bo, med en taktfast klapsalve.

Mødet sluttede af med bifald til Keld Albrechtsen for den gode mødeledelse.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt