Bente Ryolf går på efterløn med historie i bagagen

Mange opgaver, mange slags mennesker

Når Skræppen er udkommet, er sekretær Bente Ryolf blevet efterlønner. Det er næsten historisk, for ikke mange har gennem tiden haft kontakt med så mange sider af livet i boligforeningen. Ved eftertanke har jeg kun kunnet finde tre, der har længere anciennitet blandt vores ansatte.

Bente tiltrådte november 1986 og når altså knap 29 års ansættelse. Mens de fleste forbliver i én funktion, har Bente til gengæld været alsidig som få. Ikke mange har kunnet undgå at stifte bekendtskab med hende.

Bentes afløser er allerede ansat, så den sidste opgave har været arkivkælderen. Den og hukommelsen rummer rigtig mange historier – også nogle, som vi ikke fortæller.
Det har været som at genopleve mange situationer, mener Bente, – og så falder alting på plads igen.

Bente får nu tid til fritidsinteresser og børnebørn.

Bente får nu tid til fritidsinteresser og børnebørn.

Altid udfordringer

Den første opgave var beboerdemokratiet. Bente blev den anden afdelingssekretær, der blev ansat, og hun fik tildelt afdeling 6 og siden afdeling 5; da de nye afdelinger, 11 og 12, kom til i 1990, blev de føjet til. Som beskrevet i sidste nummer rækker opgaverne vidt for en afdelingssekretær; samtidig er Bente en personlighed, der til stadighed har udviklet sin egen stil og sine kontakter. Det blev hurtigt synligt, og siden har det tydeligvis været både forskellighed og sammenhold, der fik opgaverne løst. Udvikling og fornyelser er fint, mener Bente; men der har også været tilfælde, hvor erfaringerne ikke har været brugt, og så bliver man utålmodig, når alt begynder forfra.

Næste etape – efter 13 år – blev byggesagerne. Her er der tale om en funktion, der i høj grad kræver viden, sikkerhed og tålmodighed. Bentes evner til at være venlig og fast på samme tid har utvivlsomt været til stor nytte! Det har også været gældende i hendes seneste funktion, nemlig personalesagerne. Alle funktioner har skabt et uhyre kontaktnet.

”Jeg har altid kunnet lide at befinde mig ude på gulvet og at få positive kontakter til de ansatte i driften, til leverandører og beboere,” siger Bente.

”Hvis jeg har været nysgerrig, er jeg også blevet mødt med positive holdninger, ikke noget med ’bare en af dem fra kontoret’. Ikke alle er ens, men tillid og regulære holdninger skaffer en langt i det her arbejde.”

Tillid er nøglen

Med til billedet hører også en mangeårig funktion som tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant. De poster kræver også takt og engagement, samtidig med at de udvikler både personkendskabet og den særlige evne, der skal til, for at få opgaverne til at løse sig, selvom de ikke gør det selv.

”Sager skal kunne løses,” lyder Bentes holdning, ”og ingen skal føle sig afvist. Det er ikke altid lykkedes at skabe fuld tilfredshed, men så handler det om at skabe forståelse for, hvorfor tingene er, som de er, og hvad det er muligt at gøre.”

Med personalesagerne følger naturligvis et krav om indføling så vel som diskretion, og da ingen måtte tvivle om habiliteten, var der andre, der overtog tillidshvervene.

Også beboer i Brabrand Boligforening

Trods sit store engagement er Bente ikke født ind i den almene boligverden. Hun stammer fra Midtbyen, men kom som 17-årig til Bentesvej i kort tid, inden hun flyttede hjemmefra. Så kom uddannelsestiden – i et bilfirma – og senere familielivet.

Bente er nu beboer i afdeling 6 og har været det i mange år. Lejlighederne og beboerlivet er tiltalende i Holmstrup. Så efter arbejdslivet kan man jo som beboer stadig følge med i den verden, hvor man kender så mange og har brugt sin tid og sine kræfter.

Så er der jo også – underligt nok – noget, der hedder fritid. I mange år var Bente en kendt og skattet drivkraft i Røde Kors. Der er et par børnebørn, og i øvrigt er der vist ingen grund til at tro, at en så aktiv person behøver at føle sig ubrugbar.

Alle beboere, folkevalgte og ansatte har altid kunnet stole på Bente. Det er en glad, driftssikker og vidende medarbejder, de har kendt. Hun fortjener tak for indsatsen og ønsket om et fortsat godt liv.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-04 Maj side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data