Afd. 11: Bestyrelsen i Odinsgård vil have mere kontrol over opgaverne i afdelingen

Afdeling 11 – Odinsgård

Afdelingen vil ansætte beboere til vedligeholdelse af bygninger og grønne områder

På beboermødet i september besluttede beboerne, at de vil have mere kontrol over de opgaver, der bliver udført i afdelingen. Det handler om den daglige vedligeholdelse af afdelingens grønne arealer, elevatorer og rengøringsopgaver i vaskeriet og trappeopgange.

”Kvaliteten af det daglige vedligeholdelsesarbejdet har været jævnt faldende siden oprettelsen af driftscentre i 2012. Ved ansættelse af afdelingens beboere vil afdelingen få engagerede medarbejdere, der vedligeholder egne bygninger og grønne områder. Samtidig er det et socialt tiltag, for når de nye ansatte for eksempel har været ansat i et år, får de måske tiltro til, at de kan klare mere, og langsomt sluses ind på arbejdsmarkedet,” forklarer afdelingsformand Lene Olm.

I budgettet 2020 er der afsat 36 timer til disse opgaver. Beboermødet besluttede, at 10 timer skal tages ud, og at arbejdet fremover skal udføres af ansatte beboere til tariffen for rengøringsarbejde De vil ansætte beboere til arbejdet i små stillinger med for eksempel fire eller to timers arbejdsuge ifølge 3F’s overenskomst. De resterende 26 timer skal fortsat udføres af de ansatte ved Driftscenter Holmstrup.

I afdeling 4 og 12 har man haft lignende ordninger for eksempelvis opgangsrengøring.

Lene Olm ved et legestativ, som børnene ikke har kunnet bruge i lang tid, fordi det ikke er blevet vedligeholdt.

Lene Olm ved et legestativ, som børnene ikke har kunnet bruge i lang tid, fordi det ikke er blevet vedligeholdt.

Nu er der et skilt på rutschebanen om, at den ikke må benyttes

Nu er der et skilt på rutschebanen om, at den ikke må benyttes

Administrationen er imod

Administrationen var ikke tilfreds med afdelingens budget. Derfor blev sagen taget op i foreningsbestyrelsen, hvor der var tre fra bestyrelsen i afd. 11, der havde foretræde.
Bestyrelsen fremførte, at budgetforslaget ville give en besparelse på 72.800 kr. og derved en mindre huslejestigning for 2020 end den, BBBO har foreslået.

Administrerende direktør Keld Laursen argumenterede imod, da foreningen kun ønsker en driftsoverenskomst.

Foreningsbestyrelsen besluttede at indklage afdelingens budget til Tilsynet i Aarhus Kommune.

Afdelingen afventer svar herfra snart.

I hører mere i næste nummer, om det går som afdelingen eller som foreningen forventer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-08 December side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data