Kontant repræsentant­skabs­møde

Keld Albrechtsen valgt til ny formand med akklamation

Forårets ordinære repræsentantskabsmøde er det vigtigste møde i boligforeningen hele året. Her vælges formand og bestyrelse. Denne gang var 89 ud af 115 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer mødt op. Mødet var præget af korte og præcise indlæg, så bortset fra at der var problemer med de tekniske hjælpemidler, havde aftenens dirigent, René Skau Björnsson, let ved at styre debatten.

Foreningsbestyrelsen - fra venstre Maria Kahr Ovesen (1.suppleant), Helle Hansen (nyvalgt), Jesper Pedersen (genvalgt), Troels Bo Knudsen, Jens Joel (nyvalgt), Keld Albrechtsen (ny formand), Peter Iversen (genvalgt) og Jesper Fræer.

Foreningsbestyrelsen – fra venstre Maria Kahr Ovesen (1.suppleant), Helle Hansen (nyvalgt), Jesper Pedersen (genvalgt), Troels Bo Knudsen, Jens Joel (nyvalgt), Keld Albrechtsen (ny formand), Peter Iversen (genvalgt) og Jesper Fræer.

Formandsberetning

Den afgående formand, Jesper Pedersen, fremhævede i den mundtlige beretning, at den nye ledelse af boligforeningen indebar, at medarbejderne var blevet grupperet i et sekretariat, en driftsafdeling, en administrationsafdeling og en projektafdeling. Samarbejdsudvalget var blevet struktureret, der var foretaget en trivselsmåling, indført nyt IT-system, nyt servicesystem, og bestyrelsesarbejdet skal være meningsskabende med mere systematisk forberedelse.

Brabrand Boligforening følger den spændende byudvikling i Århus, men holder også øje med nabokommunerne. Det var ikke lykkedes at få mulighed for at opføre kommunale ældreboliger. Til gengæld står boligforeningen for opførelsen af en ungdomsbydel med 400 boliger. En mangfoldig by forudsætter en byudvikling med almene boliger.

Renoveringen af Hans Broges Parken og Søvangen arbejdes der med. Kriminaliteten er blevet trappet op, men ministeriet ville ikke skaffe midler til en øget indsats mod det. Tre familier i Gellerup var blevet sagt op, fordi nogle af deres beboere havde lavet ildspåsættelse. Der havde været afholdt en fremtidsdag med udvikling af målsætningsvisioner, der vil blive fulgt op. Arbejdsmiljøet skal forbedres, og serviceniveauet skal forbedres, bl.a. ved indretning af større driftscentre.

Jesper Pedersen - sidste formandsberetning efter 17 år.

Jesper Pedersen – sidste formandsberetning efter 17 år.

Debat

Under den efterfølgende debat efterlyste Asger Frederiksen fra Hans Broges Parken oplysninger om afdelingens renovering og påpegede, at ghettoproblemerne blev flyttet til flere afdelinger. Helle Hansen fra Gellerupparken svarede, at Gellerupparken ikke var en ghetto, og de beboere, der flyttede ind i andre afdelinger, var blevet smidt ud, fordi deres lejligheder skulle rives ned.

Helhedsplanen er til gavn for hele boligforeningen. Hun benyttede lejligheden til at nævne, at der manglede et mindre beløb til Foreningernes Hus, der bruges af mange. Huset havde fået en betydelig støtte mange steder fra, men ikke fra boligforeningen, og der var risiko for, at det kom til at stå tomt i to år. Keld Albrechtsen lovede, at der ville komme en løsning, og at der blev skaffet boligsociale medarbejdere.

Poul Erik Nielsen fra Hasselengen nævnte, at deres beboerhus også manglede tilskud. I et nyt indlæg advarede Helle Hansen kraftigt imod, at styregrupperne for den boligsociale indsats kun blev besat med administrative medarbejdere. Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Afdeling 1, 2 og 4 lytter

Afdeling 1, 2 og 4 lytter

Økonomi

Regnskab og budget blev fremlagt af administrationschef Susanne Vitting. 2014 var gået godt for hovedforeningen med overskud og forøgelse af aktiver. Fem afdelinger havde fået huslejen nedsat, og fem havde undgået en forhøjelse. Brabrand Boligforenings service havde haft et problem med opgørelse af moms. Regnskabet godkendtes, og budgettet blev taget til efterretning med overvældende flertal.

Valgene

Formand Jesper Pedersen havde tidligere meddelt, at han ikke modtog genvalg som formand. Keld Albrechtsen vendte derefter tilbage til formandsposten med akklamation. Han var første gang formand 1993-97. Der var et bredt felt af kandidater til foreningsbestyrelsen. Edvin Juhl fra Holmstrup anbefalede Peter Iversen og Jesper Pedersen. Valget gav følgende resultat:

– Peter Iversen, Holmstrup, 76 stemmer, valgt for to år, genvalgt.
– Jens Joel, Gellerupparken, 49 stemmer, valgt for to år, nyvalgt.
– Helle Hansen, Gellerupparken, 46 stemmer, valgt for to år, nyvalgt.
– Jesper Pedersen, Hans Broges Parken, 45 stemmer, valgt for et år, nyvalgt som menigt medlem.
– Michael Enghave, Hans Broges Parken, 40 stemmer.
– Maria Kahr Ovesen, Pilevangen, 26 stemmer.
– Poul Erik Nielsen, Hasselengen, 16 stemmer.
– Abdinasir Jamal, Gellerupparken, 15 stemmer.
– Nezar Ajjawi, Gellerupparken, 11 stemmer
– Peter Johansen, Odinsgården, 8 stemmer.
– Youfsef Abdul, Gellerupparken, 6 stemmer.

Af feltet stillede kun tre op som suppleanter og blev valgt i denne rækkefølge: Maria Kahr Ovesen, Peter Johansen og Abdinasir Jamal.
Boligforeningen var interesseret i en ny revisor og havde indhentet tilbud fra fem firmaer. Det bedste var givet af PWC, og valget blev godkendt med overvældende flertal.

Nyt domicil

Boligforeningen ønskede et nyt domicil, da de lejede lokaler på Rymarken var for dyre. Der var undersøgt muligheder for opførelse af nye lokaler på Lottesvej, en placering i Gl. Brabrand og en på Kolt Østervej.

En placering på Lottesvej tilgodeså efter en analyse de fleste behov. En del ønskede en placering på Silkeborgvej, og der var en debat om, hvorvidt en placering i Gellerup var hensigtsmæssig. Indstillingen om placering på Lottesvej blev imidlertid støttet af over halvdelen af de fremmødte.

Til slut takkede Keld Albrechtsen for valget, lovede at bruge sin ”berømte” energi og bød den nye bestyrelse velkommen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-05 Juni side 4-5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data