Afd. 22: Velbesøgt afdelings­møde i afdeling 22, Sonnes­gården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Ingen valg, men stadig stor interesse for de daglige aktiviteter

Mødet den 22. april 2015 indledtes med de formelle ritualer, hvorefter formand Ib Fransen aflagde beretning.

Af større ting nævntes, at kloaksagen var afklaret, og arbejdet tilendebragt, dog uden tilskud fra byggeskadefonden. Ud over et par småting som vandskader i et par lejligheder m.m. var driften af afdelingen og økonomien tilfredsstillende.

Der blev i beretningen nævnt et par tiltag, som bestyrelsen agter at sætte i værk, blandt andet et nyt køkken i fælleshuset.

Diskussion om asfaltering

En meget omdiskuteret asfaltering af en del af parkeringspladsen blev også taget op på mødet.

Dette afstedkom en heftig debat, da man anfægtede bestyrelsens mandat til at træffe beslutning om asfaltering, idet man henholdt sig til, at et lignende forslag på et tidligere møde var blevet forkastet af et stort flertal af beboerne og fulgt af en opfordring til bestyrelsen om at udarbejde andre forslag, som var mere miljøvenlige og ”grønne”.

Sagen blev af en del beboere opfattet som en grov tilsidesættelse af demokratiske principper i foreningen, at bestyrelsen dermed gik imod tidligere vedtagne beslutninger, medførte en del debat, hvor bestyrelsens mandat blev draget i tvivl. Ved dirigentens hjælp blev en løsning bragt i stand, og bestyrelsen overlevede. En løsning, som indebar, at bestyrelsen måtte tage sagen op igen med de involverede parter. Det vil sige beboere, bestyrelse og Brabrand Boligforening.

Et i spænding imødeset projekt om klimaskærm var desværre ”smuttet”, men vil blive behandlet senere.

Hermed sluttede beretningen med skriftlig afstemning: 82 var for, og 37 stemte nej.

Kassererens meget positive beretning gav ikke anledning til væsentlige kommentarer.

Der var forslag om at forbedre forholdene i fælleshuset, især rettet mod problemer om vinteren med sne og salt på gulvet. Forslaget sigtede på en mere hensigtsmæssig løsning af problemet.
Dette, og et forslag om en anden behandlingsmetode af gulvet, blev trukket tilbage af forslagsstilleren, da det skønnedes at savne opbakning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-06 Juli side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 22: Velbesøgt afdelings­møde i afdeling 22, Sonnes­gården
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data