Grønt lys til tryghedsgaranti i blok B4

Helhedsplanens politiske styregruppe nikkede ja til at arbejde videre med ideen om en sports- og kulturcampus ved siden af Gellerup Badet

Politikerne gav grønt lys til, at der kan gives tryghedsgaranti til beboere i blok B4, Gudrunsvej 42-46, som næste år bliver brudt igennem for at give plads til den sydlige tværvej.

Repræsentanterne fra de politiske partier i Aarhus Byråd og repræsentanterne fra Brabrand Boligforening godkendte garantien på det politiske styregruppemøde på rådhuset mandag den 15. juni. Tryghedsgarantien kan igangsættes fra 1. september.

Vedrørende tryghedsgarantien til beboerne i opgang 38-40, så kan den først vedtages, når forslaget behandles på foreningsbestyrelsens møde torsdag den 25. juni (efter Skræppebladets deadline).
Det skal nu aftales nærmere, hvordan tryghedsgarantien i praksis skal håndteres, men så snart detaljerne er på plads, vil beboerne blive orienteret.

Procedure for salg skal aftales

Gennembruddet i Blok B4 giver plads til den sydlige tværvej, der skal løbe fra Gudrunsvej til Bygaden. Hullet omfatter opgang 44, der rives ned, og så genopbygges seks boliger i to etager over hullet som en portåbning.

Den politiske styregruppe godkendte samtidig, at hele blokken udbydes til salg til ejerlejligheder. Det er den samme beslutning, som beboermødet i Gellerupparken traf den 20. november sidste år, hvor et flertal sagde ja til at udbyde Blok B4 til salg. Proceduren for salget skal nu aftales i en dialog mellem boligforening og kommune.

Ungdomsboliger klar i 2017

Den politiske styregruppe godkendte også en indstilling om ungdomsbydelen, der opføres på arealet ved den nordlige del af Bygaden overfor Aarhus Kommunes nye kontordomicil. Brabrand Boligforening har fået kvote til at opføre op til 390 ungdomsboliger, hvor der blandt andet indgår opbygning af et iværksættermiljø, som skal tiltrække studerende og andre unge, der har en drøm om at blive iværksættere.

Det er målet at skabe et attraktivt kvarter, der med ungdomsboligerne, kommunens kontorbyggeri, Bygaden og en renoveret Bazarplads bliver et markant åbningstræk i Helhedsplanen. Ungdomsboligbebyggelsen opføres samlet, dog med en forskudt aflevering så første etape på 10.000 m2 udlejes i 2017 og anden etape i begyndelsen af 2018.

Invitation til møde om plejeboliger m.m

På mødet tilbød rådmand Jette Skive fra DF at indbyde Brabrand Boligforening til en samlet drøftelse om sundhedshus og beboerhus, plejeboliger, tilgængelighedsboliger og lokalcenter på Toveshøj. Det ser boligforeningen meget frem til.

Sports- og kulturcampus

Der var også bred opbakning til sports- og kulturcampus, hvor der er igangsat en forundersøgelse, der skal vurdere mulighederne for at realisere projektet og skaffe den finansiering, der er nødvendig.

Sports- og kulturcampus består af et Bevægelseshus, svømmebad, beboerhus/bibliotek, Verdensplads og Science Højskole samt Byparken og fodboldbanen, som allerede er ved at blive opført.

Der arbejdes med en åbning af kunstgræsbanen allerede i starten af september i år. Og planlægningen af Byparken er godt i gang, og det sker i samarbejde med parkudvalg for begge afdelinger med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne.

Det renoverede svømmebad med blandt andet en form for badeland skal være for hele byen og tiltrække mange – mens højskolen skal være for hele landet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-06 Juli side 20
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Møde på Rådhuset
  Grønt lys til tryghedsgaranti i blok B4
 • Tryghedsgaranti opgang 38-40
  Grønt lys til tryghedsgaranti i blok B4
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data