Nu er der bud på hullet i blok B4

Tre opgange i blok B4 på Gudrunsvej 38-44 er nu fraflyttet, og der ligger fem tilbud på at udføre gennembruddet af blokken og renovere den

Af projektchef Ole Bech Jensen

Fem arkitektteams har nu afleveret forslag til, hvordan hullet i blok B4 på Gudrunsvej kan komme til at se ud. Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, som vurderer de fem bud, og i april præsenteres vinderprojektet.

Der er tys-tys omkring bedømmelsen, som er lukket for offentligheden. Bedømmelsesudvalget, der udover fagdommere og ledelse fra boligforeningen også har beboerrepræsentanter som medlemmer, vil dog godt afsløre, at der er kommet gode og spændende forslag ind.

Aarhus Kommunes nye kontorhus til medarbejdere fra blandt andet Teknik og Miljø.

Aarhus Kommunes nye kontorhus til medarbejdere fra blandt andet Teknik og Miljø.

Markant indgangsport
Hullet i blok B4 bliver en markant indgangsport til lokalområdet og vil binde byen tættere på med en ny sydlig vejforbindelse fra ringvejen lige gennem blok B4 for så at hægte sig på den nye Karen Blixens Boulevard. Vejen berører én opgang, Gudrunsvej 44, hvor de 15 nederste lejligheder rives ned, og de øverste ombygges til en port-overbygning med boliger.

Beboere i tre opgange er genhuset
Med hullet følger også en facaderenovering og renovering af alle boligerne i blokken. Beboere i tre opgange er genhuset enten permanent eller midlertidigt, hvor de sidste vender tilbage efter renoveringen. I de to opgange i den nordlige ende af blokken bliver beboere boende, mens renoveringen står på. Gennembruddet går fysisk i gang omkring sommeren i år.

To blokke følger med
Landsbyggefonden har givet støtte til at renovere to blokke udover blok B4 som pilotprojekter. Det er B7 Gudrunsvej 68 – 76 og A17 Edwin Rahrsvej 18 – 26. Her er man så småt startet på planlægningen af et udbud, hvor der ligesom for B4 udvælges arkitektteams til at komme med forslag til, hvordan facaderenoveringen kan komme til at se ud. Udbud sker efter sommerferien, og de fysiske arbejder går i gang foråret 2018.

Sports- og kulturcampus
Det bliver fem erfarne og internationalt anerkendte arkitektfirmaer, der skal konkurrere om at tegne sports- og kulturcampus, der forventes at lokke op til 600.000 besøgende til området hvert år. Det er Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, der står bag projektet, der bliver et centralt element i arbejdet med at udvikle Gellerup til en attraktiv bydel.

Sports- og kulturcampus skal efter planen bestå af et beboerhus, et bibliotek, et bevægelseshus, en bypark, et samlende midtpunkt, ”Verdenspladsen”, og et nyt banebrydende vandland med spa og wellness-faciliteter.

Bygges på livet løs
Der bygges på livet løs i Gellerup her i foråret, og flere projekter kommer til i løbet af året. Beboerne bliver uden tvivl udfordret i forhold til støj, støv og andre gener, der følger med, når så stor en plan rulles ud i helt konkrete byggearbejder.

Det varer ikke længe, inden ungdomsbyggeriet overfor Aarhus Kommunes kontordomicil kan gå i gang, på Toveshøj rykker de nye veje frem, og i den sydlige del arbejdes der på en fos og på den sydlige del af Gudrunsvej.

Grundstenen
Aarhus Kommune havde den 1. marts grundstensnedlæggelse på det nye kontordomicil til 1.000 medarbejdere. Grundstenen blev muret ind i det, der bliver forkant på et trappeforløb i husets store atrium, af rådmand Kristian Würtz og en betonlærling fra byggeriet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt