Nu er der bud på hullet i blok B4

Tre opgange i blok B4 på Gudrunsvej 38-44 er nu fraflyttet, og der ligger fem tilbud på at udføre gennembruddet af blokken og renovere den

Fem arkitektteams har nu afleveret forslag til, hvordan hullet i blok B4 på Gudrunsvej kan komme til at se ud. Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, som vurderer de fem bud, og i april præsenteres vinderprojektet.

Der er tys-tys omkring bedømmelsen, som er lukket for offentligheden. Bedømmelsesudvalget, der udover fagdommere og ledelse fra boligforeningen også har beboerrepræsentanter som medlemmer, vil dog godt afsløre, at der er kommet gode og spændende forslag ind.

Aarhus Kommunes nye kontorhus til medarbejdere fra blandt andet Teknik og Miljø.

Aarhus Kommunes nye kontorhus til medarbejdere fra blandt andet Teknik og Miljø.

Markant indgangsport

Hullet i blok B4 bliver en markant indgangsport til lokalområdet og vil binde byen tættere på med en ny sydlig vejforbindelse fra ringvejen lige gennem blok B4 for så at hægte sig på den nye Karen Blixens Boulevard. Vejen berører én opgang, Gudrunsvej 44, hvor de 15 nederste lejligheder rives ned, og de øverste ombygges til en port-overbygning med boliger.

Beboere i tre opgange er genhuset

Med hullet følger også en facaderenovering og renovering af alle boligerne i blokken. Beboere i tre opgange er genhuset enten permanent eller midlertidigt, hvor de sidste vender tilbage efter renoveringen. I de to opgange i den nordlige ende af blokken bliver beboere boende, mens renoveringen står på. Gennembruddet går fysisk i gang omkring sommeren i år.

To blokke følger med

Landsbyggefonden har givet støtte til at renovere to blokke udover blok B4 som pilotprojekter. Det er B7 Gudrunsvej 68 – 76 og A17 Edwin Rahrsvej 18 – 26. Her er man så småt startet på planlægningen af et udbud, hvor der ligesom for B4 udvælges arkitektteams til at komme med forslag til, hvordan facaderenoveringen kan komme til at se ud. Udbud sker efter sommerferien, og de fysiske arbejder går i gang foråret 2018.

Sports- og kulturcampus

Det bliver fem erfarne og internationalt anerkendte arkitektfirmaer, der skal konkurrere om at tegne sports- og kulturcampus, der forventes at lokke op til 600.000 besøgende til området hvert år. Det er Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, der står bag projektet, der bliver et centralt element i arbejdet med at udvikle Gellerup til en attraktiv bydel.

Sports- og kulturcampus skal efter planen bestå af et beboerhus, et bibliotek, et bevægelseshus, en bypark, et samlende midtpunkt, ”Verdenspladsen”, og et nyt banebrydende vandland med spa og wellness-faciliteter.

Bygges på livet løs

Der bygges på livet løs i Gellerup her i foråret, og flere projekter kommer til i løbet af året. Beboerne bliver uden tvivl udfordret i forhold til støj, støv og andre gener, der følger med, når så stor en plan rulles ud i helt konkrete byggearbejder.

Det varer ikke længe, inden ungdomsbyggeriet overfor Aarhus Kommunes kontordomicil kan gå i gang, på Toveshøj rykker de nye veje frem, og i den sydlige del arbejdes der på en fos og på den sydlige del af Gudrunsvej.

Grundstenen

Aarhus Kommune havde den 1. marts grundstensnedlæggelse på det nye kontordomicil til 1.000 medarbejdere. Grundstenen blev muret ind i det, der bliver forkant på et trappeforløb i husets store atrium, af rådmand Kristian Würtz og en betonlærling fra byggeriet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-02 Marts side 9
i sektionen Helhedsplan

forsiden af magasinet 2017-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data