Ny fordeling af opgaverne i boligforeningens bestyrelse

Denne artikel findes kun online og er ikke med i det trykte Skræppeblad september 2015

Af Keld Albrechtsen, formand for foreningsbestyrelsen. Foto: Bo Sigismund

På sit møde den 21. maj 2015 valgte repræsentantskabet bestyrelsen for den kommende periode. Valget resulterede i, at der kom et par nye ansigter til – Helle Hansen og Jens Joel – og at vi måtte tage afsked med Tanja Bergstrøm og Dega Jama Mohamed. På suppleantsiden skete der også nyt, idet Maria Kahr Ovesen blev valgt som første suppleant i stedet for Michael Enghave. Den nye bestyrelse består nu af Keld Albrechtsen, Troels Bo Lund Knudsen, Jesper Fræer, Peter Iversen, Jens Joel, Helle Hansen og Jesper Pedersen.

Arkivfoto fra Skræppebladet, juni 2015 om repræsentantskabsmødet:
Foreningsbestyrelsen – fra venstre Maria Kahr Ovesen (1.suppleant), Helle Hansen (nyvalgt), Jesper Pedersen (genvalgt), Troels Bo Knudsen, Jens Joel (nyvalgt), Keld Albrechtsen (ny formand), Peter Iversen (genvalgt) og Jesper Fræer.

Keld Albrechtsen blev valgt til formand på selve repræsentantskabsmødet, og på bestyrelsens konstituerende møde den 25. juni blev Troels Bo Lund Knudsen valgt til næstformand.

Efter organisationsanalysen og generationsskiftet blæser der nye vinde mange steder i boligorganisationen. Også bestyrelsens arbejdsform er påvirket heraf. På mødet i juni besluttedes det at indføre en ny udvalgsstruktur, og udvalgsposterne blev fordelt i følgende overordnede udvalg:

Formandskab/forberedelsesudvalg
Formandskabet består af formand Keld Albrechtsen og næstformand Troels Bo Lund Knudsen. Formandskabets opgaver er bl.a. at følge og drøfte boligforeningens løbende udvikling, herunder udarbejdelse af budget og budgetopfølgning.

Forberedelsesudvalget består af formandskabet, et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer på skift samt adm. direktør Keld Laursen og et af de øvrige direktionsmedlemmer, afhængig af tema. Forberedelsesudvalgets opgave består i at forberede bestyrelsesmøder og udarbejde/godkende indstillinger.

Projektudvalget
Projektudvalget består af Keld Albrechtsen, Troels Bo Lund Knudsen, Jesper Fræer, Maria Kahr Ovesen samt adm. direktør Keld Laursen og projektchef Ove Bech Jensen. Udvalgets opgaver består i at forberede bestyrelsesindstillinger vedr. fysiske og boligsociale helhedsplaner, renoveringsprojekter, nybyggerier m.v.

Projektudvalget kan vælge at nedsætte arbejdsudvalg med bl.a. deltagelse af afdelingsbestyrelser.

Endvidere deltager Keld Albrechtsen og Troels Bo Lund Knudsen i den politiske styregruppe for Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Helle Hansen deltager tillige i dette arbejde, men i egenskab af repræsentant for Gellerup.

Boligpolitisk udvalg
Det boligpolitiske udvalg består af Jesper Pedersen, Jens Joel, Keld Albrechtsen og adm. direktør Keld Laursen. Udvalget følger og drøfter den boligpolitiske situation på landsplan og lokalt og forbereder bestyrelsesindstillinger af boligpolitisk karakter.

Administrativt udvalg
Det administrative udvalg består af Peter Iversen, Jesper Fræer, Keld Albrechtsen, administrationschef Susanne Witting og teknisk chef Niels Hosie. Udvalget drøfter forhold vedr. administration, udlejning og drift, herunder muligheder for differentieret administrationsbidrag.

Kommunikationsudvalg/Organisationsudvalg
Kommunikationsudvalget består af Helle Hansen, Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen, adm. direktør Keld Laursen og kommunikationschef Lotte Pape. Udvalget forbereder seminarer for repræsentantskab og foreningsbestyrelse, kurser for beboervalgte i forenings- og afdelingsbestyrelser, temamøder i foreningsrådet m.v. Udvalget drøfter desuden boligforeningens kommunikationsstrategi og -platforme.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt