Manglende information vedrørende varme og varmt vand

Læserbrev

Til Ledelsen af Brabrand Boligforening

For to år siden flyttede vi til Kilde­agervej. Vi var ikke i tvivl om, den gang, at det var et rigtig valg på alle måder – ikke mindst klimamæssigt og også økonomisk

Nu er der så gået to år og en sjat. Og hvad er det så vi kan se tilbage på.
Solenergi + varmepumpe fungerer ikke
Kolde vintre, da vi ikke kan skrue op og ned for varmen
Manglende/ufuldstændig forsyning af varmt vand
Manglende/ufuldstændig in­forma­tion

Vi er ikke i tvivl om, at der arbejdes på sagen. Vores ærinde er at få præcise svar på følgende spørgsmål:
Hvad sker der lige nu? Der bliver gravet huller, de bliver dækket til med jernplader, og hvad skal der så ske?
Hvad er tidsperspektivet?

Vi vil blive rigtig glade, hvis vi kunne få et klart svar fra dem, som har fingeren på pulsen. En eller anden må jo have det.
For at gøre det lettere har vi selv udarbejdet følgende svarmuligheder ud fra, hvad, vi har fantasier/forestillinger om, kunne være mulige årsager til manglende information/handlinger.

Man ved ikke, hvad man skal stille op, eller har ikke det fornødne overblik!
Uenighed mellem bygherre og entreprenør om, hvem der skal betale regningen!

Grundvandet står så højt, at man er nødt til at jævne bebyggelsen med jorden, og derfor skal beboerne genhuses. Der arbejdes på højtryk med at få løst dette problem!

Hvis svaret ligger inden for de ovennævnte muligheder, så vil vi opfordre til, at man uddyber svaret.
Skulle det ikke være tilfældet, så gør et forsøg på at komme med det rigtige svar og gerne i overensstemmelse med de spørgsmål, vi har stillet.
Vi regner med at svaret fra ledelsen bliver sendt til samtlige beboere i afdelingen på Kildeagervej

Med venlig hilsen
Kirsten Rahbek Sørensen
og Leif Petersen
Kildeagervej 139, 8361 Hasselager.


Direktøren svarer:

Kære Kirsten og Leif – og øvrige beboere på Kildeagervej

Tak for jeres brev vedr. problemerne i afd. 26 Kildeager med varmesystemet og det varme vand. Vi skal være de første til at erkende, at det selvfølgelig er helt uacceptabelt, at I skal opleve så massive problemer over så lang en periode.

Den frustration er vi fælles om. Vi beklager også, at jeres oplevelse er, at I har fået mangelfuld information. Vi har bestræbt os på at holde afdelingsbestyrelsen og jer beboere orienterede om forløbet, bl.a. via møder med afdelingsbestyrelsen, jævnlige statusnotater og sms-adviseringer ved konkrete arbejder.

Vi vil bestræbe os på fremadrettet at holde jer endnu tættere informeret end hidtil.

Desværre er sandheden, at hverken rådgivere, entreprenører eller for­sikringsselskaber endnu er kommet til bunds i problemerne.

Derfor kan vi desværre heller ikke give en dato for, hvornår problemerne er endeligt løst, men der arbejdes på højtryk med at finde de rigtige løsninger og få manglerne udbedret.

I forhold til jeres spørgsmål om, hvad der sker lige nu, så er disse arbejder i gang:
– Brønde i bebyggelsen frilægges, så problemets fulde omfang kan re­gistreres.
– Utæt vandledning til varmt vand i Bogruppe 1 repareres.
– Skadede Uponor-rør og brønde re­pareres/skiftes.
– Der gennemføres dræning af ho­vedtraceer og brønde.
– Der monteres kraver og tilgængelige dæksler på brønde.

Disse arbejder er igangsat på nu­værende tidspunkt, og en del af ar­bejderne er allerede udført.

I skrivende stund pågår endvidere udskiftning af buffertankene i alle teknikhusene i bogrupperne.

Vi forventer, at der foreligger en handleplan for det resterende arbejde ultimo august (efter redaktionens slutning). Når vi kender handleplanen og tidshorisonten for den, vil vi naturligvis informere jer igen.

Vi ved, at vi trækker store veksler på jeres tålmodighed i den her sag, som vi alle håber bliver løst én gang for alle så hurtigt som overhovedet muligt.

Venlig hilsen
Keld Laursen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-07 September side 17
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2015-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data