Aarhus Kommune i E&P Huset

Medarbejdere fra Aarhus Kommune har fra den 3. juni til den 14. juni siddet i E&P Huset i Gellerup for at svare på spørgsmål om den udviklingsplan for området, som Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening sammen har besluttet

Der har været meget debat om planerne for området. Det blev der sat et foreløbigt punktum for, da Aarhus Kommunes byråd vedtog udviklingsplanen tirsdag den 28. maj. Repræsentantskabet fra Brabrand Boligforening havde vedtaget planen dagen før.

Planerne betyder, at 400 boliger i Gellerup skal nedrives. Det svarer til syv blokke. Efterfølgende skal også 200 boliger i Toveshøj nedrives – hvilke bliver besluttet senest i 2023. Planen betyder også, at der skal opføres nye boligtyper og nyt erhvervsbyggeri i området, og at der i 2030 vil bo omkring 9000 mennesker i området mod i dag 5000.

Det er store forandringer, som påvirker de berørte beboeres liv meget. Derfor har Aarhus Kommune valgt at være til stede i E&P Huset for at svare på spørgsmål. Nogle spørgsmål kan besvares her og nu, men der er også mange spørgsmål, som skal undersøges nærmere, og som må afvente den nærmere planlægning.

Her kunne du fa? svar pa? dine spørgsma?l om udviklingsplanen

Her kunne du fa? svar pa? dine spørgsma?l om udviklingsplanen

Hvad bliver der spurgt om?

Medarbejderne i E & P Huset har været godt besøgt. Beboerne er blevet orienteret om, at alle er sikret en passende bolig, og at de, der skal flytte, får flyttehjælp i genhusningsperioden.

Mange har været inde for at høre, hvad de skal gøre her og nu, hvis deres blok skal rives ned. Her er svaret, at hvis man skal genhuses, bliver man kontaktet direkte af en genhusningskonsulent i god tid inden flytningen. Derefter vil den nærmere plan for flytningen blive aftalt.

Særligt har mange spurgt ind til, i hvilken rækkefølge blokkene skal rives ned. Her er svaret, at rækkefølgen på nedrivninger ikke er fastlagt. Det kræver en nærmere planlægning, som blandt andet indebærer et udbud af opgaven.

Mange spørger også til, hvornår genhusningsperioden træder i kraft. Dette er heller ikke afklaret endnu. Det afhænger af, hvornår den enkelte blok skal rives ned.

Flere har efterspurgt vejledning til, hvordan de kan søge væk fra området, mens andre spørger ind til intern genhusning. I forhold til intern genhusning skal Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune indgå en udlejningsaftale. Arbejdet med den aftale ligger foran os og er en del af de mange opgaver, som nu, hvor udviklingsplanen er vedtaget, skal sættes i gang. Når udlejningsaftalen er besluttet, ved vi nærmere i forhold til intern genhusning.

Der har også været en række spørgsmål om, hvordan beboerne får kontakt til udlejerne af de nye byggerier i området– helt specifikt til Pionérhusene ud mod Åby Ringvej. Pionérhusene har åbent hus hver søndag, så her er der mulighed for at give beboerne mere konkrete svar.

Alle spørgsmål bliver registeret. Det giver et billede af, hvad der er vigtigt at kunne svare på her og nu, og hvad den genhusningsgruppe, som er nedsat mellem BL’s 5.kreds, Aarhus Kommune og en række boligforeninger, særligt skal have fokus på i deres arbejde.

Her, i et stille hjørne, sad de ansatte klar til at besvare spørgsma?l.

Her, i et stille hjørne, sad de ansatte klar til at besvare spørgsma?l.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-04 Juni side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data