Afd. 7: Budgettet forkastet i Hasselhøj

Afdeling 7 – Hasselhøj

Nej til huslejenedsættelse

Det er vist ikke almindeligt at se et budget nedstemt, fordi beboerne ikke vil have sat huslejen ned. Budgettet bød ellers på et fald på 0,9 %. Men i afdeling 7 var stemningen for hellere at få forbedringer for afdelingens overskud – 17 stemte for og 25 imod budgettet. Der kommer derfor et ekstraordinært afdelingsmøde, så det kan bekræftes, at overskuddet an­vend­es til forbedringer.

Dette er der ikke noget forkert ved. Overskuddet skal jo tilbageføres til afdelingen, så der bliver blot tale om at opjustere posterne til vedligehold­else, så budgettet går i nul.

Men inden denne usædvanlige udvikling var der mange emner fra beretningen at diskutere. Bestyrelsen har skullet optage nye medlemmer. Det ser ud til at føre til et endnu bedre arbejde.

Det er afklaret, at solceller i det mindste for tiden ikke rummer nogen fordel for afdelingen. Vedligeholdelsesreglementet er langt om længe ajour, og også det kommer på et nyt afdelingsmøde i oktober. Tek­niske problemer er der stadig. Der ses revner flere steder, og døre og vin­duer er flere steder utætte og ikke energivenlige.

Bestyrelsen i Hasselhøj: Bagest fra venstre: Angeline Merlit, Anja Spalding, Bo Hansen Kops og Henning Kjærulff. forrest formand Dorthe Gottlieb og suppleant Jeppe Nielsen.

Bestyrelsen i Hasselhøj: Bagest fra venstre: Angeline Merlit, Anja Spalding, Bo Hansen Kops og Henning Kjærulff. forrest formand Dorthe Gottlieb og suppleant Jeppe Nielsen.

Diskussion og valg

Diskussionen omfattede savnet af et nyhedsbrev, en orientering om muligt skift af tv-leverandør og stærk kritik af forholdene ved containeren (et tilbagevendende emne). Det var foreslået at holde 2 årlige beboermøder i Hasselhøj. Forslaget blev vedtaget.

Dorthe Gottlieb og Angeline Merlit blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen med hhv. 39 og 28 stemmer. Jeppe Nielsen fik 13 stemmer og blev 1. suppleant. Annelie Elvborn genvalgtes til FAS-syd, men ingen stillede op til Skræppebladets redaktion.

Mødet tog kun et par timer, men naturligvis fik man snakket over bordene over et stykke mad bagefter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data