Afd. 7: Budgettet forkastet i Hasselhøj

Afdeling 7 – Hasselhøj

Nej til huslejenedsættelse

Tekst og fotos af Bo Sigismund

Det er vist ikke almindeligt at se et budget nedstemt, fordi beboerne ikke vil have sat huslejen ned. Budgettet bød ellers på et fald på 0,9 %. Men i afdeling 7 var stemningen for hellere at få forbedringer for afdelingens overskud – 17 stemte for og 25 imod budgettet. Der kommer derfor et ekstraordinært afdelingsmøde, så det kan bekræftes, at overskuddet an­vend­es til forbedringer.

Dette er der ikke noget forkert ved. Overskuddet skal jo tilbageføres til afdelingen, så der bliver blot tale om at opjustere posterne til vedligehold­else, så budgettet går i nul.

Men inden denne usædvanlige udvikling var der mange emner fra beretningen at diskutere. Bestyrelsen har skullet optage nye medlemmer. Det ser ud til at føre til et endnu bedre arbejde.

Det er afklaret, at solceller i det mindste for tiden ikke rummer nogen fordel for afdelingen. Vedligeholdelsesreglementet er langt om længe ajour, og også det kommer på et nyt afdelingsmøde i oktober. Tek­niske problemer er der stadig. Der ses revner flere steder, og døre og vin­duer er flere steder utætte og ikke energivenlige.

Bestyrelsen i Hasselhøj: Bagest fra venstre: Angeline Merlit, Anja Spalding, Bo Hansen Kops og Henning Kjærulff. forrest formand Dorthe Gottlieb og suppleant Jeppe Nielsen.

Bestyrelsen i Hasselhøj: Bagest fra venstre: Angeline Merlit, Anja Spalding, Bo Hansen Kops og Henning Kjærulff. forrest formand Dorthe Gottlieb og suppleant Jeppe Nielsen.

Diskussion og valg
Diskussionen omfattede savnet af et nyhedsbrev, en orientering om muligt skift af tv-leverandør og stærk kritik af forholdene ved containeren (et tilbagevendende emne). Det var foreslået at holde 2 årlige beboermøder i Hasselhøj. Forslaget blev vedtaget.

Dorthe Gottlieb og Angeline Merlit blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen med hhv. 39 og 28 stemmer. Jeppe Nielsen fik 13 stemmer og blev 1. suppleant. Annelie Elvborn genvalgtes til FAS-syd, men ingen stillede op til Skræppebladets redaktion.

Mødet tog kun et par timer, men naturligvis fik man snakket over bordene over et stykke mad bagefter.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt