Afd. 2: Søvangen klar til afstemning om renove­ring

Afdeling 2 – Søvangen

Onsdag den 11. maj skal Søvangens beboere stemme om renoveringsplanen på et ekstraordinært beboermøde, der holdes i GLOBUS1

Afdelingsbestyrelsen er næsten færdig med sit oplæg – en projektbeskrivelse, som blev fremlagt for Interessegruppen på et møde i beboerhuset den 7. april

Der er taget udgangspunkt i alt det tidligere arbejde, hvor forslaget om spansk trappe er fjernet. Der var tale om en opsamling af et langt forløb, hvor detaljer er undersøgt, og mange muligheder overvejet.

Hvad omfatter renoveringsforslaget?

Projektbeskrivelsen rummer stadig flere uafklarede punkter, blandt andet omfanget af ombygningen af tilgængelighedsboliger. Enkelte andre elementer indgår muligvis i renoveringen, men kan først afklares under renoveringen. Renoveringen indeholder følgende:

 • Nye tage – etageboliger og etplansboliger.
 • Nye kældre etageboliger.
 • Tilgængelighedsboliger – omfanget overvejes.
 • Nye altaner – stor udfordring.
 • Udskiftning af døre og vinduer i alle boliger (energimærkede og støjdæmpende).
 • Renovering af ydervægge i etage- og etplansboliger.
 • Installationer vand og kloak (ventilationsanlæg og evt. solcelleanlæg er uafklaret).
 • Nyt beboerhus med P-kælder (det gør ikke projektet billigere at fravælge dette).
 • Reetablering af udearealer.
 • Skimmelsanering i alle boliger.

Projektet er fulgt op med konservative og langt hen ad vejen sikre budgetoverslag.

To nyansatte projektmedarbejdere i boligforeningen besvarede spørgsmål fra beboerne.

Varmeforsyning i form af fjernvarme ser på nuværende tidspunkt (med de nuværende elpriser) ud til at være den energiform, der giver den største besparelse på varmeudgifterne, Den kan i fremtiden udbygges med varmeakkumulering eller varmepumper.

Huslejestigninger i fremtiden vil komme, uanset hvad der sker

Som en væsentlig ting, og som noget nyt, var der lavet beregning på, hvordan boudgiften ville udvikle sig over de næste 12 år, hvis man valgte ikke at renovere. Der er så mange ting, der trænger til reparation, at bo-udgiften under alle omstændigheder vil stige ret meget.

Der var også lavet et budget, der viste, hvordan boudgiften ville se ud inden for den samme tidsramme, hvis man valgte at sætte renoveringen i gang. Det viste sig, at huslejestigninger ville blive det samme. Det var ret overraskende.

Altså konsekvensen af at gøre ingenting kan blive dyrere eller lige så dyr som ikke at gøre noget.

Sammenfattende kunne afdelingsformanden konkludere:
”Skal der renoveres, kan det ikke gøres billigt. Vi er underlagt nogle vilkår, der gør, at vores afdeling rent arkitektonisk ikke må ændre udseende. Vi må håbe, at man vil se velvilligt på dette, når financieringen skal helt på plads”.

Tidsforløbet herefter ser nu således ud:

 • Interessegruppemøde med input fra beboere – har været afholdt.
 • Bestyrelsesmøde, hvor det fremlagte projektforslag nu finkæmmes.
 • Forhandlinger med Landsbyggefonden.
 • Planlagt beboermøde i Globus 1 den 11. maj.
 • Hvis renoveringsforslag bliver godkendt og vedtaget af beboerne, kan man starte en udbudsrunde straks derefter.
  Derefter går projekteringen i gang med detaljer og mange møder i et byggeudvalg.
 • Igangsættelse og udførelse fra 2017 – 2020.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-03 April side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Møde i beboerhuset
  Afd. 2: Søvangen klar til afstemning om renove­ring
 • Beboer­møde i Globus1
  Afd. 2: Søvangen klar til afstemning om renove­ring
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data