Støj og kulde generer beboerne i Havnehusene

Flere beboere i afd. 31 Havnehusene på Aarhus Ø har oplevet problemer og gener gennem længere tid

Af Keld Laursen, adm. direktør i Brabrand Boligforening

De første beboere flyttede ind i Havnehusene i maj 2015. Det stod dog hurtigt klart, at de nye teknologier – særligt klimainstallationerne – gav udfordringer og gener for beboerne i familie- og seniorboligerne.

Især i vintermånederne har nogle af lejlighederne været koldere, end de burde være. Et andet problem har været støj fra ventilationsanlæg og varmepumper til stor gene for enkelte af Havnehusenes beboere.

Havnehusene har den nyeste teknologi inden for energiforsyning. Desværre giver flere af installationerne tekniske udfordringer og gener for beboerne.

Havnehusene har den nyeste teknologi inden for energiforsyning. Desværre giver flere af installationerne tekniske udfordringer og gener for beboerne.

Fremtidens byggeri
Vores vision for byggeriet Havnehusene har været at vise, hvad det almene boligbyggeri kan frembringe, når det er bedst. Både for den enkelte beboer i form af moderne boliger med høj funktionalitet og trivsel, men også med en gennemført social og miljømæssig profil. Vi har derfor bygget efter fremtidens energikrav og installeret de nyeste teknologier.

Havnehusene er således tænkt som et nulenergibyggeri, hvor de enkelte lejligheder forsynes med varme og varmt vand fra blandt andet jordvarmeanlæg og varmepumper, solceller og genvinding af energi fra ejendommens spildevand.

Tålmodige beboere
Men den nye teknologi har altså ikke fungeret tilfredsstillende. I boligforeningen er vi blevet mødt med forståelse og tålmodighed fra beboerne, alt mens vi har arbejdet på højtryk for at få løst problemerne.

Vi har måttet erkende, at der er fordele og ulemper ved at gå forrest, når det gælder nye teknologiske løsninger. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, og vi beklager dybt de gener, det har givet. Vi er i tæt dialog med beboere såvel som entreprenører og ingeniører om at finde en holdbar løsning. Der er desuden indkaldt til beboerinformationsmøde, hvor alle berørte parter er inviteret.


Havnehusene har den nyeste teknologi inden for energiforsyning. Som et såkaldt nulenergihus er målet, at bebyggelsen efter en 2-årig indfasningsperiode er selvforsynende med energi til varme og varmt vand.

Energibrønde til spildevand
Spildevandet, der udledes, skal levere 60 procent af energien til varme og varmt vand i Havnehusene. Spildevand er typisk omkring 21 grader varmt. Den varme udnyttes og omsættes til energi i fem opstillede energibrønde, således at spildevandet er nede på nogle få grader, når det sendes retur ud i kloaksystemet.

Varmelager i jorden
Foruden spildevandet er det solen og varmen fra jorden, der leverer energi til havnehusenes lejligheder. Foran bebyggelsen er der lavet 21 boringer 150 meter nede i jorden. Herfra høster man af den ret stabile jordtemperatur på omkring otte grader og lagrer overskudsproduktionen af energi fra solceller og solpaneler på to af Havnehusenes tage.

Ungdomsboligerne er koblet på den almindelige fjernvarmeforsyning.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt