Bliver du berørt af kontant­hjælpsloftet?

Læs med her, og bliv lidt klogere på konsekvenserne

I marts 2016 vedtog et flertal i Folketinget en lov om kontanthjælpsloftet. Det betyder, at fra 1. oktober 2016 får mange familier i Danmark væsentligt mindre at leve for. Ifølge BL (Danmark Almene Boliger) drejer det sig om ca. 30.000 borgere på landsplan, hvor 13.000 er enlige forsørgere.

Loven betyder i praksis, at hvis du er arbejdsløs og på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, mister du højst sandsynligt penge. Det er ikke kontanthjælpen, der bliver sat ned, men derimod de ydelser, du kan få udover kontanthjælpen, så betegnelsen kan godt være lidt misvisende. Især borgere med børn bliver ramt.

Beløbet afhænger blandt andet af, om du er enlig eller forsørger. Dette loft kan f.eks. betyde, at du mister hele eller dele af din boligstøtte, hvis den overskrider det fastsatte loft. Det kan også betyde, at en stor del af borgerne ikke har råd til at blive boende i deres bolig.

Illustration af Jesper Ankjær

Kort tid til at reagere

Det bliver først opgjort, hvor meget den enkelte borger står til at miste i midten af september. Du har dermed to uger til at reagere, når huslejen skal betales den 1. oktober 2016
Kommunen har dog, senest 1. juli, sendt brev ud med information om loftet. Det er kommunen, der afgør, hvad der gælder for dig. Kommunen sender så oplysninger videre til Udbetaling Danmark, som administrerer udbetaling af blandt andet boligstøtte. Det er derfor Udbetaling Danmark, der sender breve ud om, hvor meget din husstand modtager i boligstøtte pr. 1. oktober.

Overgang fra kontanthjælp til integrationsydelse

Kontanthjælpsloftet gælder først fra 1. oktober, mens de nye regler for integrationsydelsen gælder allerede fra 1. juli 2016. Det betyder, at der er kommet nye krav for dig, som ikke har boet så lang tid i Danmark. Du skal eksempelvis have opholdt dig i landet syv ud af de seneste otte år for at beholde kontanthjælpen. Hvis du ikke har det, kan dine ydelser blive næsten halveret.

Hvis du er i tvivl, så kontakt kommunen. Hvis du modtager integrationsydelse, kan du også blive ramt af kontanthjælpsloftet. Men da indkomsten er væsentligt lavere end på kontanthjælp, bliver din boligstøtte heller ikke skåret nær så meget.

225-timers-reglen

Du kan selvfølgelig undgå at blive ramt at loftet ved at få et arbejde. Her gælder 225-timers-reglen. Du kan blive fritaget for at blive skåret i ydelserne, hvis du sammenlagt et år indenfor de seneste tre, har arbejdet i 225 timer. Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde. Men allerede inden 1. oktober i år skal du have arbejdet 113 timer. Der er tale om arbejde med løn, som ikke må være løntilskud eller arbejde med anden støtte. Denne regel blev indført allerede fra den 1. april og er derfor mest akut.

I en familie, hvor begge personer er på kontanthjælp, og en eller begge ikke har arbejdet 225 timer, er det ekstra slemt. Her mister den ene nemlig sin kontanthjælp. Enlige mister mellem 500 og 1000 kroner om måneden, afhængig af den sats, de er på.

Der er mange kombinationer, som er svære at redegøre for, så det er altid bedst at kontakte din sagsbehandler, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Undtagelser til reglen

Her er der også undtagelser. Hvis du er i gang med et ressourceforløb, er syg, på barsel, aftjener værnepligt, passer handikappet barn, eller hvis du har været i gang med en uddannelse, der er opkvalificerende, kan optjeningsperioden forlænges med 12 måneder.

Jobcenteret kan også vurdere, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde de 225 timer indenfor et år.

Hvis ingen af ægtefællerne opfylder disse krav, bortfalder hjælpen til den ene af dem. Kommunen vurderer, hvem der er tættest på arbejdsmarkedet, og udbetaler hjælp til den af ægtefællerne, der har bedst udsigt til at få et arbejde.

Hvor kan du få mere at vide?

Det er en god idé at tage kontakt til kommunen så hurtigt som muligt, efter det første brev er kommet. På den måde har du også mere tid til at skabe dig et overblik over, hvad du gør, når din familie rammer loftet. Måske skal du ud og lede efter en ny lejlighed, finde job, på kursus eller uddannelse. Hvis du leder efter ny lejlighed, så kontakt Brabrand Boligforening. Så kan de måske hjælpe dig med at finde noget billigere at bo i.

Mens du venter på flere breve, kan du hen på sommeren gå ind på borger.dk, hvor du kan få lavet en foreløbig beregning af loftet. Den er selvfølgelig ikke fyldestgørende, men er en god indikator for, hvad der kommer til at ske den 1. oktober.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om kontanthjælpsloftet og overgang fra kontanthjælp til integrationsydelse, skal du kontakte din ydelsessagsbehandler.
Hvis du er i tvivl om ferieregler, er det beskæftigelsessagsbehandleren, du skal snakke med.

Kilder til denne artikel er taget fra Beskæftigelsesministeriet, Udbetaling Danmark, borger.dk og Aarhus Kommune.
Kig også på beboerbladet.dk, som har flere oplysninger om dette emne.


Hvem gælder kontant-hjælpsloftet for?

Loftet gælder borgere, som hører til i tre forskellige grupper:

 • Modtagere af kontanthjælp, hvis du er ledig og ikke dagpengeberettiget.
 • Uddannelseshjælp, hvis du er under 30 og ingen uddannelse har.
 • Integrationsydelse, hvis du ikke har boet i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

Ferieregler

Hvis du er på kontanthjælp, har du ret til to uger ad gangen, fire uger i alt.
Hvis man har optjent ret til fem uger, må man gerne have det, men kun to uger ad gangen.


Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

 • Får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede
 • Får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven
 • Er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

(kilde: borger.dk/kontanthjaelpsloftet)


Få mere at vide

Du kan få flere oplysninger hos din sagsbehandler eller Lov om aktiv socialpolitik på retsinfo.dk.
Se vejledningen for jobreform på: star.dk


Vigtige datoer

 • Juli: Seneste dato for modtagelsen af brev fra kommunen om, hvordan loftet fungerer
 • Juli til udgangen af august: Kontakt kommunen, hvis du har spørgsmål eller er usikker på, om du bliver ramt
 • September: Før denne dato får du afgørelse om, hvad der gælder for dig
 • Midten af september: Hvis nogen i husstanden modtager særlig støtte og/eller boligstøtte, får du brev fra Udbetaling Danmark med oplysninger om, hvad du og husstanden får udbetalt
 • Oktober: Kontanthjælpsloftet får virkning.
 • Oktober: 225-timers-reglens overgangsordning. Her bliver det opgjort, om du har arbejdet 113 timer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-05 Juni/Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-05 Juni/Juli side 16-17
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2016-05 Juni/Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Lov om Kontant­hjælpsloft
  Bliver du berørt af kontant­hjælpsloftet?
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data