Konstituering af ny forenings­bestyrelse

Efter repræsentantskabsmødet den 26. maj har Brabrand Boligforening nu følgende medlemmer af foreningsbestyrelsen

Formand: Keld Albrechtsen (afd. 6, Holmstrup)
Næstformand: Troels Bo Lund Knudsen (afd. 6, Holmstrup)
Peter Iversen (afd. 6, Holmstrup)
Jens Joel (afd. 4, Gellerupparken)
Helle Hansen (afd. 4, Gellerupparken)
Jesper Pedersen (afd. 1, Hans Brogesparken)
Frederik Thordal (afd. 31, Havnehusene)
1.-suppleant Abdinasir Jama Mohamed (afd. 4, Gellerupparken)
2.-suppleant Anett S. Christiansen (afd. 5, Toveshøj)
3.-suppleant Peter Johansen (afd. 11, Odinsgård)

Øverste række fra venstre mod højre: Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed, Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen. Nederste række fra venstre mod højre: Anett S. Christiansen, Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var bortrejst.

Øverste række fra venstre mod højre: Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed, Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen. Nederste række fra venstre mod højre: Anett S. Christiansen, Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var bortrejst.

Der er på et konstituerende bestyrelsesmøde den 13. juni nedsat følgende udvalg:

Formandskab/forberedelsesudvalg

Formandskabet følger og drøfter boligforeningens løbende udvikling, herunder udarbejdelse af budget og budgetopfølgning, samt deltager i forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalgets opgaver er at forberede bestyrelsesmøder og udarbejde/godkende indstillinger.

Medlemmer i perioden 2016/17
Formandskab: Formand og næstformand
Forberedelsesudvalg: Keld Albrechtsen, Troels Bo Lund Knudsen og ”rullende” bestyrelsesmedlem
Administration: Direktør og funktionschef efter tema

Projektudvalget

Projektudvalget forbereder bestyrelsesindstillinger vedr. fysiske og boligsociale helhedsplaner, renoveringsprojekter, nybyggerier m.v. Projektudvalget har mulighed for at nedsætte arbejdsudvalg med bl.a. deltagelse af afdelingsbestyrelser.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Keld Albrechtsen (formand), Troels Bo Lund Knudsen og Helle Hansen
Administration: Direktør og projektchef

Boligpolitisk udvalg

Det boligpolitiske udvalg følger og drøfter den boligpolitiske situation på landsplan (lovgivning, BL, Landsbyggefond) og lokalt (Aarhus Kommune og omegnskommuner, 5. kreds m.v.) og forbereder bestyrelsesindstillinger af boligpolitisk karakter.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Jens Joel (formand), Keld Albrechtsen og Peter Iversen.
Administration: Direktør

Drifts- og administrationsudvalg

Drifts- og administrationsudvalget drøfter forhold vedr. administration, udlejning og drift, herunder muligheder for differentieret administrationsbidrag.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Peter Iversen (formand), Keld Albrechtsen og Jesper Pedersen
Administration: Direktør, administrationschef og teknisk chef

Kommunikations-/organisationsudvalg

Kommunikationsudvalget forbereder seminarer for repræsentantskab og foreningsbestyrelse, kurser for beboervalgte i forenings- og afdelingsbestyrelser, temamøder i foreningsrådet m.v.

Udvalget drøfter endvidere boligforeningens kommunikationsstrategi og –platforme.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Helle Hansen (formand), Troels Bo Lund Knudsen og Frederik Thordal
Administration: Direktør og kommunikationschef

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-05 Juni/Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-05 Juni/Juli side 23
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-05 Juni/Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data