Konstituering af ny foreningsbestyrelse

Efter repræsentantskabsmødet den 26. maj har Brabrand Boligforening nu følgende medlemmer af foreningsbestyrelsen

Af Lotte Pape

Formand: Keld Albrechtsen (afd. 6, Holmstrup)
Næstformand: Troels Bo Lund Knudsen (afd. 6, Holmstrup)
Peter Iversen (afd. 6, Holmstrup)
Jens Joel (afd. 4, Gellerupparken)
Helle Hansen (afd. 4, Gellerupparken)
Jesper Pedersen (afd. 1, Hans Brogesparken)
Frederik Thordal (afd. 31, Havnehusene)
1.-suppleant Abdinasir Jama Mohamed (afd. 4, Gellerupparken)
2.-suppleant Anett S. Christiansen (afd. 5, Toveshøj)
3.-suppleant Peter Johansen (afd. 11, Odinsgård)

Øverste række fra venstre mod højre: Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed, Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen. Nederste række fra venstre mod højre: Anett S. Christiansen, Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var bortrejst.

Øverste række fra venstre mod højre: Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed, Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen. Nederste række fra venstre mod højre: Anett S. Christiansen, Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var bortrejst.

Der er på et konstituerende bestyrelsesmøde den 13. juni nedsat følgende udvalg:

Formandskab/forberedelsesudvalg
Formandskabet følger og drøfter boligforeningens løbende udvikling, herunder udarbejdelse af budget og budgetopfølgning, samt deltager i forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalgets opgaver er at forberede bestyrelsesmøder og udarbejde/godkende indstillinger.

Medlemmer i perioden 2016/17
Formandskab: Formand og næstformand
Forberedelsesudvalg: Keld Albrechtsen, Troels Bo Lund Knudsen og ”rullende” bestyrelsesmedlem
Administration: Direktør og funktionschef efter tema

Projektudvalget
Projektudvalget forbereder bestyrelsesindstillinger vedr. fysiske og boligsociale helhedsplaner, renoveringsprojekter, nybyggerier m.v. Projektudvalget har mulighed for at nedsætte arbejdsudvalg med bl.a. deltagelse af afdelingsbestyrelser.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Keld Albrechtsen (formand), Troels Bo Lund Knudsen og Helle Hansen
Administration: Direktør og projektchef

Boligpolitisk udvalg
Det boligpolitiske udvalg følger og drøfter den boligpolitiske situation på landsplan (lovgivning, BL, Landsbyggefond) og lokalt (Aarhus Kommune og omegnskommuner, 5. kreds m.v.) og forbereder bestyrelsesindstillinger af boligpolitisk karakter.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Jens Joel (formand), Keld Albrechtsen og Peter Iversen.
Administration: Direktør

Drifts- og administrationsudvalg
Drifts- og administrationsudvalget drøfter forhold vedr. administration, udlejning og drift, herunder muligheder for differentieret administrationsbidrag.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Peter Iversen (formand), Keld Albrechtsen og Jesper Pedersen
Administration: Direktør, administrationschef og teknisk chef

Kommunikations-/organisationsudvalg
Kommunikationsudvalget forbereder seminarer for repræsentantskab og foreningsbestyrelse, kurser for beboervalgte i forenings- og afdelingsbestyrelser, temamøder i foreningsrådet m.v.

Udvalget drøfter endvidere boligforeningens kommunikationsstrategi og –platforme.

Medlemmer i perioden 2016/17
Bestyrelse: Helle Hansen (formand), Troels Bo Lund Knudsen og Frederik Thordal
Administration: Direktør og kommunikationschef
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt