Projekter på vej

På repræsentantskabsmødet den 26. maj sagde forsamlingen Ja til at arbejde videre med nedenstående tre spændende projekter, som nu kan realiseres

Kasernehospitalet

Boligforeningen har modtaget kvote til etablering af 15-20 boliger i det gamle kasernehospital i Valdemarsgade. Den oprindelige bygning har med sin fortid som infirmeri kulturhistorisk værdi og har også en miljømæssig værdi som en del af det kendte gademiljø i Valdemarsgade.

Bygningen tillægges desuden en arkitektonisk bevaringsværdi og skal derfor bevares, renoveres og ikke nedrives. Den nye afdeling indgår som en konkret udmøntning af byrådets beslutning om etablering af almene boliger ved udvikling af nye boligområder. I området omkring kasernehospitalet etablerer CASA også ca. 100 nye private boliger i projektet ”Valdemars Have”.

Her ses det bevaringsværdige kasernehospital i baggrunden og det nye, private boligprojekt Valdemars Have i forgrunden. Illustration: schmidt hammer lassen architects.

Her ses det bevaringsværdige kasernehospital i baggrunden og det nye, private boligprojekt Valdemars Have i forgrunden. Illustration: schmidt hammer lassen architects.

Generationernes Hus

Generationernes Hus på Aarhus Ø er et projekt mellem tre magistrater i Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Huset samler 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger for mennesker med fysisk handicap og daginstitutioner med ni børnegrupper 0-6 år. På den måde understøtter Generationernes Hus den nye havnebydel som et sted, man kan bo i alle livets faser.

Fællesskaber på tværs

De forskellige boligformer bliver fordelt i otte klynger, så beboerne fra de forskellige boligtyper bor dør om dør og har mulighed for at etablere fællesskaber på tværs. Det samme gælder medarbejderne, som får en tværfaglig og attraktiv arbejdsplads for de forskellige personalegrupper i huset.

Arkitema er blevet valgt til bygherrerådgiver og skal samle trådene i planlægningen af det ambitiøse og innovative byggeri. Lige nu foregår der en dialogproces med de prækvalificerede teams på opgaven. Det er planen, at huset kan tages i brug medio 2019.

Generationernes Hus skal ligge på Aarhus Ø mellem de to igangværende byggerier Havneholmen og Pakhusene.

Generationernes Hus skal ligge på Aarhus Ø mellem de to igangværende byggerier Havneholmen og Pakhusene.

Tranbjerg

På en ubebygget grund i umiddelbar nærhed af Afd. 25, Østergårdsparken, i Tranbjerg har boligforeningen erhvervet kvote til opførelse af 18 familieboliger og et fælleshus.

Efter sommerferien vil der blive foretaget jordbundsundersøgelser m.v. som baggrund for det konkrete projekt og dets økonomi.

Fælleshuset er betinget af godkendelse på afdelingsmøder i både vores egen og Al2 Boligs tilknyttede afdelinger. Hvis der mod forventning ikke skal opføres et fælleshus, er der i stedet kvote til 20 boliger.

Afd. 25, Østergårdsparken i Tranbjerg får nye naboer og et fælleshus på en tilstødende, ubebygget grund.

Afd. 25, Østergårdsparken i Tranbjerg får nye naboer og et fælleshus på en tilstødende, ubebygget grund.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-05 Juni/Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-05 Juni/Juli side 20-21
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-05 Juni/Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data