Projekter på vej

På repræsentantskabsmødet den 26. maj sagde forsamlingen Ja til at arbejde videre med nedenstående tre spændende projekter, som nu kan realiseres.

Af Lotte Pape

Kasernehospitalet
Boligforeningen har modtaget kvote til etablering af 15-20 boliger i det gamle kasernehospital i Valdemarsgade. Den oprindelige bygning har med sin fortid som infirmeri kulturhistorisk værdi og har også en miljømæssig værdi som en del af det kendte gademiljø i Valdemarsgade.

Bygningen tillægges desuden en arkitektonisk bevaringsværdi og skal derfor bevares, renoveres og ikke nedrives. Den nye afdeling indgår som en konkret udmøntning af byrådets beslutning om etablering af almene boliger ved udvikling af nye boligområder. I området omkring kasernehospitalet etablerer CASA også ca. 100 nye private boliger i projektet ”Valdemars Have”.

Her ses det bevaringsværdige kasernehospital i baggrunden og det nye, private boligprojekt Valdemars Have i forgrunden. Illustration: schmidt hammer lassen architects.

Her ses det bevaringsværdige kasernehospital i baggrunden og det nye, private boligprojekt Valdemars Have i forgrunden. Illustration: schmidt hammer lassen architects.

Generationernes Hus
Generationernes Hus på Aarhus Ø er et projekt mellem tre magistrater i Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Huset samler 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger for mennesker med fysisk handicap og daginstitutioner med ni børnegrupper 0-6 år. På den måde understøtter Generationernes Hus den nye havnebydel som et sted, man kan bo i alle livets faser.

Fællesskaber på tværs
De forskellige boligformer bliver fordelt i otte klynger, så beboerne fra de forskellige boligtyper bor dør om dør og har mulighed for at etablere fællesskaber på tværs. Det samme gælder medarbejderne, som får en tværfaglig og attraktiv arbejdsplads for de forskellige personalegrupper i huset.

Arkitema er blevet valgt til bygherrerådgiver og skal samle trådene i planlægningen af det ambitiøse og innovative byggeri. Lige nu foregår der en dialogproces med de prækvalificerede teams på opgaven. Det er planen, at huset kan tages i brug medio 2019.

Generationernes Hus skal ligge på Aarhus Ø mellem de to igangværende byggerier Havneholmen og Pakhusene.

Generationernes Hus skal ligge på Aarhus Ø mellem de to igangværende byggerier Havneholmen og Pakhusene.

Tranbjerg
På en ubebygget grund i umiddelbar nærhed af Afd. 25, Østergårdsparken, i Tranbjerg har boligforeningen erhvervet kvote til opførelse af 18 familieboliger og et fælleshus.

Efter sommerferien vil der blive foretaget jordbundsundersøgelser m.v. som baggrund for det konkrete projekt og dets økonomi.

Fælleshuset er betinget af godkendelse på afdelingsmøder i både vores egen og Al2 Boligs tilknyttede afdelinger. Hvis der mod forventning ikke skal opføres et fælleshus, er der i stedet kvote til 20 boliger.

Afd. 25, Østergårdsparken i Tranbjerg får nye naboer og et fælleshus på en tilstødende, ubebygget grund.

Afd. 25, Østergårdsparken i Tranbjerg får nye naboer og et fælleshus på en tilstødende, ubebygget grund.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt