Uddannelse der giver faglig stolthed og arbejdsglæde

I Brabrand Boligforening ønsker vi løbende at opkvalificere vores medarbejdere gennem relevante uddannelsestilbud, så de har den nyeste viden inden for deres område

På den måde sikrer vi, at medarbejderne er godt klædt på til at yde en god og professionel service. Samtidig er det en del af den naturlige udvikling for den enkelte medarbejder hele tiden at dygtiggøre sig og være opdateret inden for ens fag. Det medvirker til en faglig stolthed og forhåbentlig også til arbejdsglæden.

Service og ledelse

Organisationsændringen betød blandt andet, at de tidligere varmemestre i stedet blev serviceledere. Skiftet bestod i meget andet end blot en ny stillingsbetegnelse, og derfor har samtlige serviceledere nu afsluttet første etape af et lederuddannelsesforløb med fokus på netop de to begreber service og ledelse. På forløbet er servicelederne blevet undervist i bl.a. kommunikation, arbejdsplanlægning, service og samarbejde. Men ikke nok med det.

Samtidig har forløbet været en oplagt lejlighed for servicelederne til at skabe et stærkt fællesskab indbyrdes. For at opretholde dette mødes de 11 serviceledere fast en gang månedligt for at erfaringsudveksle og drøfte fælles udfordringer.

Det samlede indtryk af forløbet er, at servicelederne har givet udtryk for stor tilfredshed med det. Jeg er sikker på, det også vil komme til udtryk i dagligdagen og betjeningen af beboerne.

Kursus om konflikthåndtering

Mange af boligforeningens medarbejdere er dagligt i tæt og direkte kontakt med beboere og andre samarbejdspartnere. Også om sager, der kan være svære, personlige eller stærkt utilfredsstillende for den enkelte. Somme tider betyder det, at der kan opstå konfliktfyldte situationer, som er ubehagelige for alle parter.

Heldigvis kan sådanne sager som regel løses i mindelighed og fælles forståelse. Især, hvis man er opmærksom på at håndtere en potentiel konflikt mest hensigtsmæssigt.

Derfor har omkring 100 medarbejdere fra driften, administrationen og BB Service deltaget i et tredages kursusforløb om netop konflikthåndtering. Evalueringen af forløbet viser, at cirka 75 % af deltagerne har været meget tilfredse eller tilfredse med forløbet. Dog voldte sprogniveauet og tempoet problemer for nogle.

Forberedende Voksen Undervisning

Det er klart, at det kan være vanskeligt at tilegne sig ny og måske kompliceret viden, hvis det er lang tid siden, man sidst sad på skolebænken.

Eller hvis man er mere praktisk end bogligt anlagt. Eller måske har et andet sprog end dansk som modersmål. Alligevel har en flok af vores medarbejdere taget handsken op og deltaget i et FVU-forløb (Forberedende Voksen Undervisning) i faget dansk, som netop nu bliver afsluttet.

Forhåbentlig til glæde for dem selv, men bestemt også til inspiration for andre.

Elevpladser

Vi ser det også som en naturlig opgave at hjælpe unge under uddannelse godt på vej.

Derfor bestræber vi os på altid at have både kontorelever og ejendomsserviceteknikerelever ansat. Aktuelt er én af vores kontorelever netop blevet færdigudlært og har i elevtiden gjort det så godt, at vi efterfølgende med glæde kunne tilbyde hende fastansættelse.

En anden elev har netop bestået sin fagprøve med bedst mulige resultat. Herfra skal lyde et tak og godt gået til alle de elever og medarbejdere, der bruger tid og kræfter på uddannelse, så boligforeningen kan levere høj service fra dygtige og engagerede medarbejdere.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-05 Juni/Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-05 Juni/Juli side 22
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-05 Juni/Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data