Aftale om effektivisering

Regeringen, Kommunernes Landsforening og BL har den 1. juli i år indgået en aftale om effektivisering i den almene sektor frem mod 2020

Af Keld Laursen, adm. direktør

Aftalen indeholder en målsætning om, at udgifterne skal reduceres med 1,5 mia. kroner gennem en mere effektiv drift, så beboerne kan få en lavere husleje. Måltallet er et samlet mål for hele den almene boligsektor, og det betyder, at det er op til de enkelte boligorganisationer og afdelinger selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem.

Digitalisering og effektiv drift
For de ca. 550.000 almene boliger i Danmark betyder det en gennemsnitlig besparelse på cirka 200 kroner om måneden i 2020, men der er stor forskel på, hvor stort effektiviseringspotentialet er i de enkelte boligforeninger og afdelinger, så nogle vil opleve større besparelser, andre mindre.

I aftalen lægges der op til, at øget digitalisering og stærkere samarbejder om driften kan yde de væsentligste bidrag til at nå måltallet.

Mange af boligforeningens afdelinger har i årevis samarbejdet om driften. Billedet er fra afd. 19, Bronzealdervænget. Fotograf: Ib Sørensen

Mange af boligforeningens afdelinger har i årevis samarbejdet om driften. Billedet er fra afd. 19, Bronzealdervænget. Fotograf: Ib Sørensen

Holder huslejen nede
Brabrand Boligforening vedtog i begyndelsen af 2016 en ny strategi, som netop har en mere effektiv drift som en af de væsentligste målsætninger, og der er inden for det seneste år taget initiativer til digitalisering af en række områder, ligesom den nye web-portal vil give nye muligheder.

Med hensyn til driftsamarbejder har mange af boligforeningens afdelinger samarbejdet om driften i årevis, og den nye effektiviseringsaftale vil forhåbentlig tilskynde de sidste afdelinger, som endnu står uden for et driftssamarbejde, til at indgå i et driftssamarbejde for ad den vej at kunne holde huslejen nede.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt