Aftale om effektivisering

Regeringen, Kommunernes Landsforening og BL har den 1. juli i år indgået en aftale om effektivisering i den almene sektor frem mod 2020

Aftalen indeholder en målsætning om, at udgifterne skal reduceres med 1,5 mia. kroner gennem en mere effektiv drift, så beboerne kan få en lavere husleje. Måltallet er et samlet mål for hele den almene boligsektor, og det betyder, at det er op til de enkelte boligorganisationer og afdelinger selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem.

Digitalisering og effektiv drift

For de ca. 550.000 almene boliger i Danmark betyder det en gennemsnitlig besparelse på cirka 200 kroner om måneden i 2020, men der er stor forskel på, hvor stort effektiviseringspotentialet er i de enkelte boligforeninger og afdelinger, så nogle vil opleve større besparelser, andre mindre.

I aftalen lægges der op til, at øget digitalisering og stærkere samarbejder om driften kan yde de væsentligste bidrag til at nå måltallet.

Mange af boligforeningens afdelinger har i årevis samarbejdet om driften. Billedet er fra afd. 19, Bronzealdervænget. Fotograf: Ib Sørensen

Mange af boligforeningens afdelinger har i årevis samarbejdet om driften. Billedet er fra afd. 19, Bronzealdervænget. Fotograf: Ib Sørensen

Holder huslejen nede

Brabrand Boligforening vedtog i begyndelsen af 2016 en ny strategi, som netop har en mere effektiv drift som en af de væsentligste målsætninger, og der er inden for det seneste år taget initiativer til digitalisering af en række områder, ligesom den nye web-portal vil give nye muligheder.

Med hensyn til driftsamarbejder har mange af boligforeningens afdelinger samarbejdet om driften i årevis, og den nye effektiviseringsaftale vil forhåbentlig tilskynde de sidste afdelinger, som endnu står uden for et driftssamarbejde, til at indgå i et driftssamarbejde for ad den vej at kunne holde huslejen nede.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-06 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-06 September side 25
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-06 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Aftale om effektivisering
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data